Theses on a related topic (having the same keywords):

lidska prava, mezinarodni rezimy, globalni komparativni analyza, mezinarodni lidskopravni smlouvy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Zemská, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Inkluze v základní škole: Vývoj a ověřování evaluačního nástroje | Theses on a related topic Display description

252.
Zmeškal, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důstojnost jako pojem právní ochrany | Theses on a related topic

253.
Žmolíková, Darina maiden name: Popovičová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Právo na život jako filozoficko-právní problém | Theses on a related topic