Theses on a related topic (having the same keywords):

reaction, sweden, reakce, immigration, strana pokroku, danish people?s party, scandinavia, norway, far?right, imigracni krize, protipristehovalectvi, progress party, dansko, norsko, svedsko, swedish democrats, svedsti demokrate, krajni pravice, denmark, imigration crisis, danska lidova strana, imigrace, skandinavie, anti?immigration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pačka, Roman
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Krajní pravice ve vybraných skandinávských zemích | Theses on a related topic Display description

2.
Lišaníková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: New Far Right: Analysis in Selected European States | Theses on a related topic

3.
Musil, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Lokalizace a reidentifikace stereoskopických skleněných diapozitivů z lokality Skandinávie ze sbírky Technického muzea v Brně a pořízení aktuálních stereoskopických snímků | Theses on a related topic

4.
Ivánek, Marcel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Vládnutí v Norsku a Švédsku: Konec jednobarevných menšinových vlád? | Theses on a related topic

5.
Jirků, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Decentralizace veřejné správy ve vybraných severských zemích | Theses on a related topic

6.
Královcová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Fenomén skandinávského jazzu: historie a současnost | Theses on a related topic

7.
Umová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Módní fotografie v současné Skandinávii | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Módní fotografie v současné Skandinávii | Theses on a related topic

8.
Zošiaková, Ria
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Hospodářská politika skandinávských zemí v období hospodářské krize počátku 21. století | Theses on a related topic

9.
Čermáková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Severský model welfare state v Lisabonské strategii | Theses on a related topic

10.
Kajanová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vývoj postavenia krajne-pravicových politických strán v rámci straníckych systémov Dánska, Švédska a Fínska, v súvislosti s migračnou krízou | Theses on a related topic

11.
Lichá, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Komparácia vplyvu monarchu na politický systém v Dánsku a Švédsku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komparácia vplyvu monarchu na politický systém v Dánsku a Švédsku | Theses on a related topic

12.
Pokorný, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Norské snahy o zapojení do Evropy | Theses on a related topic

13.
Rádková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Kulturní a kreativní centra v Evropě | Theses on a related topic

14.
Řežábek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Liberální strany Dánska a Švédska v komparativní perspektivě | Theses on a related topic

15.
Benetinová, Tibora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace priorit severských předsednictví Rady EU z hlediska akcentování severského modelu | Theses on a related topic

16.
Budilová, Soňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Advanced Master's thesis defense: Participace žen na norské politice | Theses on a related topic

17.
Czaschová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Krajní pravice ve Švédsku - úspěch Švédských demokratů | Theses on a related topic

18.
Čáchová, Dagmar
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Proměna vnitrostátních struktur v reakci na nárůst role národních parlamentů v legislativním procesu EU: případová studie Česká republika, Dánsko a Švédsko | Theses on a related topic

19.
Fliegel, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Záporné úrokové míry | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Záporné úrokové míry | Theses on a related topic

20.
Koščíková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Evropské pracovní skupiny a instituce zabývající se informační gramotností a jejich projekty | Theses on a related topic

21.
Kubík, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Švédské pojetí integračního procesu: Aktivity státních, nestátních a neziskových organizací vstříc integraci přistěhovalců na pracovní trh | Theses on a related topic

22.
Mezuláník, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích po skončení studené války - konfliktní potenciál surovinových zdrojů | Theses on a related topic

23.
Petřek, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Vybrané aspekty žurnalistické profese ve Švédsku a Norsku | Theses on a related topic

24.
Schrammová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Vývoj feminismu a ochrany ženských práv ve Švédsku a v Norsku | Theses on a related topic

25.
Smetana, Zbyněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace vlivu evropeizace na stranický systém Norska a Švédska | Theses on a related topic

26.
Stehlíková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
Dissertation defense: Language Used in Drama at the End of the Twentieth Century | Theses on a related topic

27.
Studená, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Komparace volebních systémů Dánska a Švédska | Theses on a related topic

28.
Tkadlecová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Komparace centrálních bank ve vybraných státech Evropy | Theses on a related topic

29.
Uhrová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Právní aspekty asimilace Sámů ve Švédsku | Theses on a related topic

30.
Wichová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Vývoj voličů Strany pokroku v Norsku | Theses on a related topic

31.
Zimčík, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Konsolidace veřejných financí v severských zemích | Theses on a related topic

32.
Hovorka, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Rozvojová pomoc: Norsko v hlavní roli | Theses on a related topic

33.
Jesenská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Koaliční vládnutí v zemích konsensuální demokracie a severských státech na příkladech Belgie, Nizozemí, Dánska a Švédska | Theses on a related topic

34.
Karolová, Sylvie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Political Science
Bachelor's thesis defense: Norská Strana pokroku: faktory volebního úspěchu mezi léty 2001 - 2009 | Theses on a related topic

35.
Pokorný, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: NORDEK a jeho vliv na integrační snahy Norska a Dánska | Theses on a related topic

36.
Pokorný, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Norský postoj k severské hospodářské spolupráci | Theses on a related topic

37.
Řihošková, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Volební podpora Švédských demokratů mezi lety 2010 až 2018 | Theses on a related topic

38.
Seidl, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Komparace postavení sociálnědemokratických stran ve stranických systémech Dánska, Norska a Švédska | Theses on a related topic

39.
Soóky, Dominik
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Kam cestují Evropané - současné trendy | Theses on a related topic

40.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoje k imigraci ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám u mladých dospělých | Theses on a related topic

41.
Ševela, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Economic Policy, English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe | Theses on a related topic

42.
Balková, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Norwegian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Rozbor hry Nepriateľ ľudu (En folkefiende) od Henrika Ibsena a jej dvoch vybraných filmových adaptácií | Theses on a related topic

43.
Balková, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Norwegian Language and Literature
Master's thesis defence: To syn, to kriger, to forfattere: Helga Flatlands trilogi og Nini Roll Ankers roman Kvinnen og den svarte fuglen | Theses on a related topic

44.
Bartoň, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy Evropské unie s vyspělými zeměmi | Theses on a related topic

45.
Bělonožníková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reakce na ozbrojený konflikt v Darfúru | Theses on a related topic

46.
Beranová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Czechs in Canada 1948 - 1988: Selected Aspects of Immigration | Theses on a related topic

47.
Bibenová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with a view to Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Vietnamská rodina a její integrace do společnosti | Theses on a related topic

48.
Blatná, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Norwegian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Søking etter identitet. Noen aspekter i innvandrerlitteratur i Norge | Theses on a related topic

49.
Blažejovská, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Combined Art Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vede pluralistický multikulturalismus k posílení sociální soudržnosti? Případ integrace imigrantů v evropských zemích | Theses on a related topic

50.
Bohdalová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Career Paths of Young Israelis with Soviet Ancestries through Personal Narratives | Theses on a related topic