Theses on a related topic (having the same keywords):

pax9 gen, mutace v pax9 genu odonthogenesis, ancient dna, odontogeneze, pax9 gene, starobyla dna, tooth agenesis, zubni ageneze, mutations in pax9 gene

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulárně-biologická podstata hypodoncií | Theses on a related topic Display description

2.
Brzobohatá, Kristýna maiden name: Pížová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště | Theses on a related topic

3.
Cardová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úspěšnost izolace genetické informace z historického kosterního materiálu. Srovnání vlastností purifikačních a koncentračních komerčních kitů pro účely analýzy aDNA. | Theses on a related topic

4.
Hotárková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Verifikace analýz starobylé DNA detekcí humánní DNA ve zvířecích kostech | Theses on a related topic

5.
Chocholová, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene | Theses on a related topic

6.
Lysáková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Genetické určení barvy očí u jedinců ze Znojma Hradiště | Theses on a related topic

7.
Poláčková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Dědičnost sutura metopica u velkomoravské populace ze Znojma – Hradiště | Theses on a related topic

8.
Rusinko, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Genetická detekce achondroplazie u historického kosterního materiálu | Theses on a related topic

9.
Ambrozová, Laura maiden name: Ewerlingová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropogenetický výzkum mumií | Theses on a related topic

10.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

11.
Brzobohatá, Kristýna maiden name: Pížová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Využití analýzy DNA při určování krevních skupin sytému ABO u lidského kosterního materiálu | Theses on a related topic

12.
Falková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Možnosti odlišení fragmentů lidských kosterních pozůstatků a zvířecích kostí molekulárně biologickými metodami | Theses on a related topic

13.
Havelka, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Způsoby ověřování autenticity aDNA u výzkumů historického kosterního materiálu. | Theses on a related topic

14.
Hloušková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulární podstata patogeneze multifaktoriálně podmíněných chorob | Theses on a related topic

15.
Hutečková, Barbora maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze | Theses on a related topic

16.
Chocholová, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulárně biologický výzkum zubního kamene u historických populací | Theses on a related topic

17.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

18.
Janečková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur | Theses on a related topic

19.
Kociánová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická podstata dentálních abnormalit | Theses on a related topic

20.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

21.
Kubiková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Genetický výzkum pohřebiště z doby bronzové v Hroznové Lhotě se zaměřením na vícenásobné pohřby | Theses on a related topic

22.
Lerch, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam real time PCR pro studium historické DNA. | Theses on a related topic

23.
Mikel, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Problémy kontaminace a sterility při výzkumu aDNA historických populací | Theses on a related topic

24.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata a diagnostika hypodoncie | Theses on a related topic

25.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace dentálních a peridentálních populací mezenchymálních buněk | Theses on a related topic

26.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

27.
Oralová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce při vývoji kostí a přilehlých struktur: zapojení vybraných signálních molekul | Theses on a related topic

28.
Pozděna, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Využití nových postupů sekvencování pro analýzu aDNA. | Theses on a related topic

29.
Reslová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Sekvenační analýza mutací genů pro PAX9 a MSX1 u hypodontických pacientů | Theses on a related topic

30.
Sarvašová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Výzkum laktázové perzistence u historických populací | Theses on a related topic

31.
Šenovská, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Kvantifikace starobylé DNA u kosterních pozůstatků z pohřebiště Diváky - Padělky za humny | Theses on a related topic

32.
Švandová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Buněčné a molekulární mechanismy během vývoje zubů a kostí se zaměřením na funkce kaspáz | Theses on a related topic