Theses on a related topic (having the same keywords):

vykaz ziskov a strat, financna analyza, financial ratios, rentabilita, liquidity, profitability, suvaha, financial analysis, activity, balance sheet, profit-and-loss statement, likvidita, aktivita, pomerove ukazovatele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Kotoučková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní | Theses on a related topic Display description

202.
Kozáčková, Magda
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomická analýza konkrétního podniku | Theses on a related topic

203.
Kozák, Daniel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Studie proveditelnosti | Theses on a related topic

204.
Krajčírová, Gabriela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Riadenie rizika likvidity v komerčných bankách | Theses on a related topic

205.
Krátký, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Finanční analýza stavební firmy | Theses on a related topic

206.
Kravec, Marcel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic

207.
Kravec, Marcel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomická analýza podniku | Theses on a related topic

208.
Kravec, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic

209.
Krčálová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Aktivizující metody ve výuce odborných předmětů na střední škole | Theses on a related topic

210.
Kročová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Aktivizační metody ve výuce matematiky | Theses on a related topic

211.
Křesťanová, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa a tělesná aktivita při nadváze | Theses on a related topic

212.
Křížová, Věra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace individuálního a kolektivního investování v České republice | Theses on a related topic

213.
Kubíčková, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti vybraného podniku | Theses on a related topic

214.
Kubíčková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomická analýza podniku | Theses on a related topic

215.
Kučerová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza procesu a dopadů akvizice/fúze | Theses on a related topic

216.
Kukla, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Ekonomická analýza podniku | Theses on a related topic

217.
Kuric, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Finanční měření konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Finanční měření konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Finanční měření konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

218.
Kurillová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Optimalizace franchisingového konceptu | Theses on a related topic

219.
Kůrová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Jeux et créativités dans la classe de langue | Theses on a related topic

220.
Lednická, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza tvorby zisku podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza tvorby zisku podniku | Theses on a related topic

221.
Leffler, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Specifika malých a středních podniků | Theses on a related topic

222.
Lorencová, Jarmila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Účinnost rehabilitace u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

223.
Loužilová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Finanční analýza pojišťovny | Theses on a related topic

224.
Mácová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Ekologicky významné vlivy skladování vyhořelého jaderného paliva | Theses on a related topic

225.
Majda, Radovan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Návrh investičního portfolia oborového podílového fondu | Theses on a related topic

226.
Majerčáková, Karin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Studie proveditelnosti | Theses on a related topic

227.
Mandrák, Matúš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Sdružování podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

228.
Maňková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Nezaměstnanost absolventů středních škol | Theses on a related topic

229.
Manukjan, Sona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Započtení pohledávek v obchodních vztazích | Theses on a related topic

230.
Marsinová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Finanční měření konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

231.
Maříková, Romana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Finanční analýza společnosti Bosch Diesel s.r.o. | Theses on a related topic

232.
Maříková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Music
Bachelor's thesis defense: Interaktivní tabule a její využití v hodinách hudební výchovy v 9. ročníku základní školy | Theses on a related topic

233.
Maříková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Music
Master's thesis defence: Tvorba interaktivních pomůcek jako podpora pro výuku hudební výchovy v 9. ročníku základní školy | Theses on a related topic

234.
Meixnerová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Majetková a kapitálová výstavba podniku | Theses on a related topic

235.
Melichová, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Dopady regulace bankovního sektoru v České republice a Slovenské republice na hospodaření vybraných bank | Theses on a related topic

236.
Michalco, Jozef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti podniku | Theses on a related topic

237.
Mikolajská, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Metody finanční analýzy firmy | Theses on a related topic

238.
Mikšátková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Vliv pH na vazebné vlastnosti lektinů | Theses on a related topic

239.
Mládková, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomická analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

240.
Mlčochová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Finanční analýza podniku | Theses on a related topic

241.
Mrkvicová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Volný čas adolescentů a jeho trávení s ohledem na nabídku regionu | Theses on a related topic

242.
Nadrchal, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Krizový vývoj a sanace v podniku

243.
Navrátilová, Lea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Rozvoj výtvarné aktivity a tvořivosti žáků v oboru Reprodukční grafik pro média | Theses on a related topic

244.
Nevosádová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Finanční analýza družstva | Theses on a related topic

245.
Nováček, Libor
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Tvořivost a estetické cítění ve výuce oboru Kuchař | Theses on a related topic

246.
Novák, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza kvality a výkonnosti podniků z vybrané oblasti potravinářského průmyslu | Theses on a related topic

247.
Nováková, Magdalena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Bonita obce | Theses on a related topic

248.
Obořilová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Analýza finančního postavení velkého průmyslového podniku | Theses on a related topic

249.
Omelka, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza kvality a výkonnosti podniků z vybrané oblasti potravinářského průmyslu | Theses on a related topic

250.
Onačillová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účtovná závierka a hodnotenie výkonnosti spoločnosti po prechode na vykazovanie v súlade s IFRS | Theses on a related topic