Theses on a related topic (having the same keywords):

ochrana spotrebitele, tourism law, nemecke pravo, consumer protection, prava z vadneho plneni, travel contract, german law, souborne sluzby, zajezd, package, pravo v cestovnim ruchu, liability for defects, package travel, rights from the defective performance, vady zajezdu, defects of the package, odpovednost za vady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bryxová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Odpovědnost za vady prodané věci | Theses on a related topic Display description

2.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

3.
Nešutová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zájezd | Theses on a related topic

4.
Antošová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané nekalé obchodní praktiky ve vztahu ke spotřebiteli | Theses on a related topic

5.
Bárta, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky při označování potravin | Theses on a related topic

6.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic

7.
Bartáková, Jaroslava maiden name: Tuháčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky v oblasti telekomunikací | Theses on a related topic

8.
Bartošová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické obchodování z pohledu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

9.
Blokešová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní záruky kvality potravin | Theses on a related topic

10.
Boušková, Cristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko právní aspekty ochrany zvláště ohrožených skupin spotřebitelů | Theses on a related topic

11.
Burián, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ambiguity and vagueness of legal terms in the context of Regulation (EC) No 261/2004 | Theses on a related topic

12.
Bursíková, Lenka maiden name: Karbanová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Internetové obchodování - kontraktace a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

13.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

14.
Carbol, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady prodané věci | Theses on a related topic

15.
Cuberová, Júlia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Uplatňování práv z odpovědnosti za vady - komparace české a čínské právní úpravy | Theses on a related topic

16.
Doležalová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

17.
Durčáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v evropském mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

18.
Faltus, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů | Theses on a related topic

19.
Feldek, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

20.
Findejsová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřiměřená ujednání ve smlouvách o poskytování telekomunikačních služeb | Theses on a related topic

21.
Flekačová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u distančních smluv | Theses on a related topic

22.
Forst, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení v ČR - na cestě k reformě nebo ke kosmetickým úpravám? | Theses on a related topic

23.
Frydrychová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obaly potravin jako nástroj ke klamání spotřebitelů | Theses on a related topic

24.
Gregorová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na úseku bankovnictví | Theses on a related topic

25.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové přístupy k nekalé soutěži + ochrana spotřebitele v německé právní úpravě a judikatuře | Theses on a related topic

26.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

27.
Haase, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Spotřebitelské smlouvy | Theses on a related topic

28.
Hanák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Optimalizace stavební smlouvy o dílo z pohledu subdodavatele | Theses on a related topic

29.
Hanák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sdílená ekonomika z pohledu občanského práva | Theses on a related topic

30.
Hořín, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sdružení ochrany spotřebitelů | Theses on a related topic

31.
Hrušková, Kateřina maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

32.
Hulena, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problémy spotřebitelských smluv v právu ES | Theses on a related topic

33.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

34.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

35.
Jelínek, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Nebankovní úvěrové instituce, spotřebitelský úvěr a ochrana spotřebitele v České republice | Theses on a related topic

36.
Kadrnožka, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Teorie asymetrických informací a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

37.
Klepáčková, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr | Theses on a related topic

38.
Knapová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v obchodních vztazích v německém právním řádu | Theses on a related topic

39.
Kobulejová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace právní úpravy institutu finančního arbitra ve vybraných zemích Evropské unie | Theses on a related topic

40.
Kocúrková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky tzv. šmejdů | Theses on a related topic

41.
Kováč, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic

42.
Krajča, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

43.
Krčálová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kupní smlouva - vady zboží a jejich následky | Theses on a related topic

44.
Kubačka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Provedení směrnic v českém právní řádu | Theses on a related topic

45.
Kuťáková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Význam a činnost finančních zprostředkovatelů a jejich regulatorní omezení | Theses on a related topic

46.
Kutálková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatňování práv ze směnky na Slovensku | Theses on a related topic

47.
Landa, Patrick
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Komparace českého finančního arbitra a švýcarských finančních arbitrů | Theses on a related topic

48.
Landová, Veronika maiden name: Čechová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Zvyšování finanční gramotnosti u osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

49.
Lebedová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Návrat k zásadě superficies solo cedit a jeho komparace v českém a německém právu | Theses on a related topic

50.
Liškutín, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na trhu elektronických komunikací | Theses on a related topic