Theses on a related topic (having the same keywords):

audio recording, princip proporcionality, taking of evidence in russia, dokazovani v rusku, audiozaznam, spravedlivy proces, unlawful evidence, video recording, the principle of proportionality, general personality right, videozaznam, fair trial, nezakonny dukaz, dna, vseobecne osobnostni pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vejvodová, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie plodů otráveného stromu a její aplikace v českém trestním řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Beňová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatnění protiprávně získaných důkazů v civilním řízení | Theses on a related topic

3.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic

4.
Dvořák, Marian
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vliv edukačního procesu na úroveň plavecké techniky u hráčů fotbalu | Theses on a related topic

5.
Dvořáková, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Systém bezplatné právní pomoci v České republice | Theses on a related topic

6.
Gritzbach, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip rovnosti v právu | Theses on a related topic

7.
Heider, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada koncentrace řízení v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

8.
Homola, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Absolutně a relativně neúčinné důkazy a jejich použitelnost v trestním řízení | Theses on a related topic

9.
Janoušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví
Advanced Master's thesis defense: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví | Theses on a related topic

10.
Jarinová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní limity trestního řízení | Theses on a related topic

11.
Koukalová, Beáta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Řízení o přestupcích se zaměřením na postavení obviněného | Theses on a related topic

12.
Kozák, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní limity trestního řízení | Theses on a related topic

13.
Kubicová, Kristýna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

14.
Maxa, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Zákaz reformace in peius | Theses on a related topic

15.
Nová, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postih zločinného spolčení podle trestního zákoníku | Theses on a related topic

16.
Palát, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky českého přestupkového práva | Theses on a related topic

17.
Pfleger, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lidskoprávní aspekty odepření výpovědi při správních deliktech | Theses on a related topic

18.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní důvody pro vyloučení důkazů | Theses on a related topic

19.
Rozehnal, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Dissertation defense: Problematika právních zásad aplikovaných v daňovém řízení | Theses on a related topic

20.
Ručka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poměr médií a soudní moci v ČR | Theses on a related topic

21.
Schmidt, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vliv edukačního procesu na techniku plaveckého způsobu kraul | Theses on a related topic

22.
Šulc, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v trestním řízení ve světle teorie plodů z otráveného stromu | Theses on a related topic

23.
Vank, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany práv účastníka správního řízení podle správního řádu | Theses on a related topic

24.
Výšek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klady a nedostatky úpravy řízení v režimu stavebního zákona | Theses on a related topic

25.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

26.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic

27.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2 | Theses on a related topic

28.
Balík, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Data živnostenského rejstříku | Theses on a related topic

29.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii | Theses on a related topic

30.
Bednář, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip proporcionality: teoretické opodstatnění a praktické použití | Theses on a related topic

31.
Bělehrádek, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informační povinnosti v rámci správy daní | Theses on a related topic

32.
Bělíková, Hedvika maiden name: Goliášová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Vliv ultrazvuku na fyzikální vlastnosti roztoků biomakromolekul | Theses on a related topic

33.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů | Theses on a related topic

34.
Benešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakcí substituováných cyklických nitronů s fragmenty DNA metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

35.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická diagnostika invazivních mykóz u imunokompromitovaných nemocných | Theses on a related topic

36.
Borščová, Edita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princíp proporcionality a subjektivizmus | Theses on a related topic

37.
Bradáčová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Interakce topoizomerázy I s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů | Theses on a related topic

38.
Břeň, Eduard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: DNA vazebné vlastnosti proteinu NF-kappaB a jeho interakce s proteinem p53 | Theses on a related topic

39.
Buček, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA | Theses on a related topic

40.
Burda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: The Principle of Proportionality in EU Law | Theses on a related topic

41.
Bursová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Termodynamická analýza DNA po její modifikaci protinádorově účinnými látkami | Theses on a related topic

42.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich. | Theses on a related topic

43.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

44.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce proteinů p53, IFI16 a 14-3-3 s křížovými strukturami in vitro a in vivo | Theses on a related topic

45.
Cviček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany osobnosti | Theses on a related topic

46.
Čapucha, Sebastián
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jak ústavní právo chrání lidskou důstojnost? | Theses on a related topic

47.
Čechová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce proteinů rodiny p53 s DNA modifikovanou reaktivními skupinami pro kovalentní biokonjugace | Theses on a related topic

48.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Genom pivovarskych kvasinek | Theses on a related topic

49.
Červeň, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí | Theses on a related topic

50.
Čurila, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Spravedlnost a soudcovské rozhodování | Theses on a related topic