Theses on a related topic (having the same keywords):

senior, ochrana spotrebitele, distancni prodej, consumer protection, zranitelny spotrebitel, nekale praktiky, vulnerable consumer, elderly, distance sales, unfair commercial practices

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ráčková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Sociálně právní aspekty ochrany spotřebitele | Theses on a related topic Display description

2.
Antošová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané nekalé obchodní praktiky ve vztahu ke spotřebiteli | Theses on a related topic

3.
Bárta, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky při označování potravin | Theses on a related topic

4.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic

5.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové přístupy k nekalé soutěži + ochrana spotřebitele v německé právní úpravě a judikatuře | Theses on a related topic

6.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

7.
Lukešová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic

8.
Obruča, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky ve směnárenské činnosti | Theses on a related topic

9.
Sedláčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé praktiky nebankovních institucí | Theses on a related topic

10.
Ambrožová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady zájezdu v české a německé právní úpravě | Theses on a related topic

11.
Bartáková, Jaroslava maiden name: Tuháčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky v oblasti telekomunikací | Theses on a related topic

12.
Bartošová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické obchodování z pohledu ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

13.
Blokešová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní záruky kvality potravin | Theses on a related topic

14.
Bryxová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Odpovědnost za vady prodané věci | Theses on a related topic

15.
Burián, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ambiguity and vagueness of legal terms in the context of Regulation (EC) No 261/2004 | Theses on a related topic

16.
Bursíková, Lenka maiden name: Karbanová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Internetové obchodování - kontraktace a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

17.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

18.
Čuříková, Erika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Potřeby neformálních pečovatelů pečujících o seniory ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic

19.
Doležalová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na finančním trhu | Theses on a related topic

20.
Drobníková, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Vitamin B 12 - základní aspekty ve výživě a zdraví | Theses on a related topic

21.
Durčáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v evropském mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

22.
Faltus, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů | Theses on a related topic

23.
Feldek, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

24.
Findejsová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřiměřená ujednání ve smlouvách o poskytování telekomunikačních služeb | Theses on a related topic

25.
Flekačová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u distančních smluv | Theses on a related topic

26.
Forst, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení v ČR - na cestě k reformě nebo ke kosmetickým úpravám? | Theses on a related topic

27.
Frydrychová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obaly potravin jako nástroj ke klamání spotřebitelů | Theses on a related topic

28.
Gregorová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na úseku bankovnictví | Theses on a related topic

29.
Haase, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Spotřebitelské smlouvy | Theses on a related topic

30.
Hanák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sdílená ekonomika z pohledu občanského práva | Theses on a related topic

31.
Havlíčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní souvislosti, psychologické aspekty) | Theses on a related topic

32.
Hlinková, Darina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defense: Zprostředkování umění seniorům. Doprovodný muzejní edukační program pro seniory 55+ vystavěný na principech kanadské fototerapie | Theses on a related topic

33.
Hořín, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sdružení ochrany spotřebitelů | Theses on a related topic

34.
Hrušková, Kateřina maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

35.
Hulatová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Možnosti poradenství pro seniory po cévních mozkových příhodách ve zdravotnictví | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Uspokojování potřeb seniorů po cévních mozkových příhodách ve zdravotnictví cestou sociálního poradenství | Theses on a related topic

36.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

37.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

38.
Jelínek, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Nebankovní úvěrové instituce, spotřebitelský úvěr a ochrana spotřebitele v České republice | Theses on a related topic

39.
Kadrnožka, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Teorie asymetrických informací a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

40.
Klepáčková, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr | Theses on a related topic

41.
Kobulejová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace právní úpravy institutu finančního arbitra ve vybraných zemích Evropské unie | Theses on a related topic

42.
Kocúrková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky tzv. šmejdů | Theses on a related topic

43.
Kováč, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Státní kontrola vykonávaná Českým telekomunikačním úřadem | Theses on a related topic

44.
Krajča, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

45.
Krejčířová, Leona maiden name: Grmelová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Přístup veřejnosti k problematice zajištění péče o nesoběstačné seniory | Theses on a related topic

46.
Kubačka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Provedení směrnic v českém právní řádu | Theses on a related topic

47.
Kunešová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources, Social Work
Bachelor's thesis defense: Postoj seniorů a sociálních pracovníků k terénním pečovatelským službám | Theses on a related topic

48.
Kuťáková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Význam a činnost finančních zprostředkovatelů a jejich regulatorní omezení | Theses on a related topic

49.
Kutálková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatňování práv ze směnky na Slovensku | Theses on a related topic

50.
Lacíková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Očkovanie proti chrípke z pohĺadu seniorov | Theses on a related topic