Theses on a related topic (having the same keywords):

ochrana zivotniho prostredi, environmental impact assessment of spacial planning documentation, strategicke posuzovani vlivu na zivotni prostredi, posuzovani vlivu uzemne planovaci dokumentace, sea, conception, environmental protection, strategic environmental assessment, koncepce, zivotni prostredi, environment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Mokrá, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Pozemkové úpravy - vybrané otázky | Theses on a related topic Display description

402.
Mráčková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Konsolidovaná účetní závěrka | Theses on a related topic

403.
Musilová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Rozvíjení estetického cítění a zájmu o módu v odborném výcviku oděvních oborů | Theses on a related topic

404.
Nečasová, Kateřina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí | Theses on a related topic

405.
Nedvědová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana veřejného zdraví v mezinárodním a evropském kontextu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana veřejného zdraví v mezinárodním a evropském kontextu | Theses on a related topic

406.
Němcová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Agresivní poruchy chování - analýza příčin a nástin možností intervence ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

407.
Němec, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Kyberkultura (nové informační technologie a vzdělanost; Virtuální realita a kultura) | Theses on a related topic

408.
Nevole, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Vliv plánované stavby přeložky silnice I/50 procházející městem Bučovice na životní prostředí

409.
Nevrklová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Klima školní třídy v šesté třídě základní školy | Theses on a related topic

410.
Novák, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Environmentální hodnocení hlavních železničních koridorů v ČR | Theses on a related topic

411.
Nováková, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Deliktní odpovědnost v právu životního prostředí | Theses on a related topic

412.
Novotná, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defense: Porcelán jako konceptuální médium | Theses on a related topic

413.
Novotný, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Environmentální orientace podniku jako faktor nákupního rozhodování spotřebitelů | Theses on a related topic

414.
Obršliková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Pod kůží | Theses on a related topic

415.
Odehnal, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Karel IV. a Machiavelli: pohled na současnou společnost | Theses on a related topic

416.
Odehnalová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vliv konvertování jednoho člena rodiny k náboženskému hnutí Haré Krišna na životní styl rodiny a jejich členů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Změna životního stylu rodiny a jejich členů po konverzi jednoho člena rodiny k vyznání Haré Krišna a k náboženskému hnutí Haré Krišna | Theses on a related topic

417.
Ondrášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Poruchy chování mladistvých a jejich dopady na kriminální zkušenost | Theses on a related topic

418.
Oramusová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Ochranná pásma, jejich význam a právní úprava

419.
Orávik, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The Role of Natural Elements in the Religions of A Song of Ice and Fire | Theses on a related topic

420.
Pacák, Svätopluk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana životního prostředí při ohlašování a povolování staveb | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana životního prostředí při ohlašování a povolování staveb | Theses on a related topic

421.
Pácl, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Webový portál pro sektorové indikátory hodnocení vlivu na životní prostředí | Theses on a related topic

422.
Pařil, Vilém
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Ekonomické hodnocení environmentálních dopadů vybraných dopravních projektů | Theses on a related topic

423.
Pavelka, Štěpán
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní úprava nakládání s autovraky | Theses on a related topic

424.
Pavlíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejná správa a ochrana životního prostředí

425.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Možnosti péče o seniory ve vybraném regionu | Theses on a related topic

426.
Pavlíková, Jolana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Územní plánování a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

427.
Pelikán, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Romové a příroda | Theses on a related topic

428.
Peterka, Lubomír
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Poradenský portál pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší | Theses on a related topic

429.
Petříková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / History of Arts, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Využití výukových programů Světové banky v geografickém vzdělávání | Theses on a related topic

430.
Pikola, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Fungování a rozvoj občanských sdružení v JM kraji | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zhodnocení environmentální politiky podniku metodou SSDF | Theses on a related topic

431.
Piskovská, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Závazná stanoviska a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Závazná stanoviska a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

432.
Pivoda, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Přírodní prostředí v ústní tradici Jakutů | Theses on a related topic

433.
Plhalová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na základních školách v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

434.
Plhalová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Efektivita environmentální výchovy jako průřezového tématu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání | Theses on a related topic

435.
Plívová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující zvládání adaptace seniorů při přechodu z domácího prostředí do prostředí domova pro seniory v první fázi adaptačního procesu | Theses on a related topic

436.
Podrazilová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Důsledky globalizace ve vybraných sférách lidské společnosti | Theses on a related topic

437.
Poláčková, Ivana maiden name: Navrátilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí | Theses on a related topic

438.
Popelka, Stanislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Music
Master's thesis defence: Klima školních tříd a výskyt šikany a agresivity na 2. stupni ZŠ

439.
Poppová, Zora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Economic Policy, Environmental Studies
Bachelor's thesis defense: Ochrana životního prostředí jako politikum v sebeprezentaci železničních společností | Theses on a related topic

440.
Prachař, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava společné dopravní politiky | Theses on a related topic

441.
Prančl, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Mallorca: vztah cestovního ruchu a životního prostředí | Theses on a related topic

442.
Prášek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí | Theses on a related topic

443.
Pribula, Karol
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Environmentálne a kutúrne aspekty húb | Theses on a related topic

444.
Prieto Cruz, Carin Alexa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Konzumace návykových látek u dětí: Diagnostika rizikových faktorů vedoucích ke konzumaci návykových látek u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic
Dissertation defense: Identifikace úrovně zneužívání návykových látek v dětských prostředích a jejich vliv na vytvoření rizikových faktorů vzhledem k budoucí konzumaci u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

445.
Procházka, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Vývoj struktury orgánů na ochranu životního prostředí v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vývoj struktury orgánů na ochranu životního prostředí v ČR | Theses on a related topic

446.
Procházka, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropský systém obchodování s emisními povolenkami a jeho dopady na jednání relevantních subjektů v ČR | Theses on a related topic

447.
Procházka, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vzorkování polárních polutantů z vodného prostředí | Theses on a related topic

448.
Přikryl, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Dysbalance ve squashi, příčiny a kompenzace | Theses on a related topic

449.
Přikryl, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Multimediální výukový materiál - Squash | Theses on a related topic

450.
Pundová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ložisko nevyhrazeného nerostu a právní režim činnosti prováděné hornickým způsobem | Theses on a related topic