Theses on a related topic (having the same keywords):

acetyl-polymalonylova syntezni draha, mechy, flavonoidy, uv zareni, sinice, rasy, pigmenty, uv absorpcni slouceniny, maas, polarni oblasti, uv ochrana, lisejniky, ozonova dira, karotenoidy, kyselina usnova, polyfenoly, syntezni draha kyseliny sikimove.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Duroňová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Řasová a sinicová flóra přírodního koupaliště v Bohuslavicích u Kyjova | Theses on a related topic Display description

2.
Dvořáková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Taxonomická struktura řasové flóry vodních habitatů revitalizovaného úseku řeky Bečvy | Theses on a related topic

3.
Eliášová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra mokřadu Třinácti jezer ve Slavkově u Brna | Theses on a related topic

4.
Forýtek, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra mokřadu Přírodní památky Bašnov na Kroměřížsku | Theses on a related topic

5.
Forýtek, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Tematická výuka sinic a řas na základní škole Kamínky, Brno | Theses on a related topic

6.
Gregor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fluorescenční metody pro stanovení biomasy fytoplanktonu: aplikace v laboratorních a terénních studiích

7.
Hájková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Sinicová a řasová flóra revitalizovaných mokřadů v PR Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví) | Theses on a related topic

8.
Hlaváčková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Druhová rozmanitost společenstev sinic a řas fytoplanktonu Lednických rybníků na Včelínku | Theses on a related topic

9.
Hutňan Chattová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve | Theses on a related topic

10.
Hynečková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek v okolí obce Petřvald | Theses on a related topic

11.
Jabandžievová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek v okolí Jinošova | Theses on a related topic

12.
Janochová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových podmínek | Theses on a related topic

13.
Kohutek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Cytologické a morfologické charakteristiky vybraných druhů řas a sinic polárních oblastí | Theses on a related topic

14.
Machalová, Jaroslava maiden name: Buchtová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Řasová flóra Fryšávky v CHKO Žďárské vrchy | Theses on a related topic

15.
Matoušek, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry: rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase | Theses on a related topic

16.
Mitašová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv fosforitanů na obsah polyfenolů u zemědělských plodin | Theses on a related topic

17.
Moosová, Zdena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů | Theses on a related topic

18.
Morkusová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Individuální a kombinované účinky neenzymatických antioxidantů

19.
Němcová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Horního rybníka a Dolního rybníka v obci Popůvky na Brněnsku | Theses on a related topic

20.
Plačková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Reakce rostlin na zvýšenou intenzitu UV záření v závislosti na chromosomální struktuře | Theses on a related topic

21.
Poláková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek na území městské části Brno-Královo Pole | Theses on a related topic

22.
Popelková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Sinice a řasy Bílých Karpat – literární rešerše, seznam druhů a rozšíření vybraných taxonů | Theses on a related topic

23.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj a optimalizace metod pro stanovení fytoestrogenů a dalších bioaktivních metabolitů cyanobakterií | Theses on a related topic

24.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Endokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řas | Theses on a related topic

25.
Sehnal, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Fotosyntéza lišejníků z oblasti Antarktického poloostrova a Jižní Patagonie ve vztahu k faktorům prostředí | Theses on a related topic

26.
Sehnal, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Vliv fyzikálních faktorů na fotosyntézu extremofilních organismů | Theses on a related topic

27.
Synková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

28.
Šafářová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice - hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase | Theses on a related topic

29.
Šmíd, Jindřich
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Vliv externích faktorů a různých kultivačních technik na produkci biologicky aktivních látek u sinic a řas | Theses on a related topic

30.
Trojanová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Vliv kouření na stárnutí kůže | Theses on a related topic

31.
Waclawiková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: HPLC analýza a antityrosinázová aktivita vybraných druhů rodu Agrimonia a Plectranthus. | Theses on a related topic

32.
Zaplatílková, Silvie maiden name: Partlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek města Brna | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek města Brna | Theses on a related topic

33.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci vybraných druhů řas | Theses on a related topic

34.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production | Theses on a related topic

35.
Zavřelová, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Maršovského jezírka na Brněnsku | Theses on a related topic

36.
Zezulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin | Theses on a related topic

37.
Zunt, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Působení oxidativního stresu u řas | Theses on a related topic

38.
Adamovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Biochemické a biologické metody detekce sinicových toxinů

39.
Adamovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystému | Theses on a related topic

40.
Benešová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Didaktické zpracování tématu Biomy světa | Theses on a related topic

41.
Bergerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: In vitro hodnocení karcinogenního a nádorově promočního potenciálu sinic. | Theses on a related topic

42.
Bláhová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Techniky izolace a kultivace lišejníkových fotobiontů | Theses on a related topic

43.
Brázda, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Multikulturní výchova na základní a střední škole | Theses on a related topic

44.
Carpentier, Cornelia Johanna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: The Carpet of the Sun - On the Quantification of Algal Biomass | Theses on a related topic

45.
Čermáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Pohořilského potoka na Vysočině | Theses on a related topic

46.
Dřímalová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Rozsečského rašeliniště u Kunštátu | Theses on a related topic

47.
Duranová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metabolity sinic jako možné modulátory imunitního systému | Theses on a related topic

48.
Elefantová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení polyfenolických látek v rostlinách | Theses on a related topic

49.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam methylace cytosinů pro funkci ribosomálních RNA genů (rDNA) u rostlin | Theses on a related topic

50.
Fajkusová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů | Theses on a related topic