Theses on a related topic (having the same keywords):

keltove, nanoznik, pohrebiste, doba latenska, kruhovy sperk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Melichar, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Kostěná a parohová industrie v době laténské na Moravě | Theses on a related topic Display description

2.
Andrlová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Člověk a esovité záušnice v 11. stol. | Theses on a related topic

3.
Bayer, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Mladohradištní pohřebiště ve Šlapanicích u Brna a soudobá pohřebiště na Brněnsku. | Theses on a related topic

4.
Bedáň, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využití nekovových materiálů ve výzdobě kovových předmětů v mladší době železné na Moravě | Theses on a related topic

5.
Beran Cimbůrková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Pohřebiště v Mladé Boleslavi v kontextu pohřebního ritu 10. - 12. století | Theses on a related topic

6.
Buchtová, Marie maiden name: Samková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Motiv přírody v náboženstvích České republiky od pravěku po deváté století | Theses on a related topic

7.
Čapková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Halštatské pohřby v Mikulově | Theses on a related topic

8.
Čižmář, Ivan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Ptení. Osídlení mikroregionu v době laténské. | Theses on a related topic

9.
Čižmář, Ivan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Zázemí keltského oppida Staré Hradisko | Theses on a related topic

10.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské sídliště v Brně - Slatině, pol. "Švédské valy" | Theses on a related topic

11.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vybraná sídliště z doby laténské ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

12.
Drkal, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanská hradiště na Opavsku

13.
Dvořáková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy pohřebnictví | Theses on a related topic

14.
Goláňová, Petra maiden name: Vlasatíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Časně laténské osídlení na Moravě | Theses on a related topic

15.
Hlava, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě | Theses on a related topic

16.
Chrástek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké mohylové pohřebiště v lese Hluboček u Hluku | Theses on a related topic

17.
Chytrá, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Přesleny jako součást výbavy hrobů doby římské v Čechách, na Moravě a na jihozápadním Slovensku | Theses on a related topic

18.
Jelínek, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna | Theses on a related topic

19.
Judová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

20.
Jurková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanské pohřbívání v Olomouckém kraji do konce mladší doby hradištní | Theses on a related topic

21.
Kazelleová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology
Master's thesis defence: Otázky studia galo-římských svatyní na příkladech z dnešního regionu Burgundska | Theses on a related topic

22.
Kocinová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with a view to Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Keltské hudební dědictví | Theses on a related topic

23.
Kokojanová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pohřebiště doby popelnicových polí v Tišnově | Theses on a related topic

24.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení středního toku Hané lidem kultury se šňůrovou keramikou a jeho postavení v rámci střední Moravy | Theses on a related topic

25.
Kopáčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Kultura zvoncovitých pohárů ve východních Čechách | Theses on a related topic

26.
Kropáčková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřbívání v Brně: Od roku 1918 do současnosti | Theses on a related topic

27.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Skleněné korálky doby bronzové a halštaské na Moravě | Theses on a related topic

28.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Skleněné korálky z pohřebišť doby halštatské na Moravě | Theses on a related topic

29.
Kudláčková, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vztahy mléčného a trvalého chrupu | Theses on a related topic

30.
Lečbych, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Laténské sídliště v Medlovicích | Theses on a related topic

31.
Maňák, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pohřebiště Topolany: raně středověká pohřebiště v prostoru Litenčické pahorkatiny | Theses on a related topic

32.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta | Theses on a related topic

33.
Nováčková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Význam hřebene v době římské a stěhování národů | Theses on a related topic

34.
Novák, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Classical Archaeology
Master's thesis defence: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Jaroměři - Čáslavkách

35.
Novák, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Advanced Master's thesis defense: Osídlení kultury lužických popelnicových polí v Jaroměři | Theses on a related topic

36.
Novák, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Proměny sociální a sídelní struktury obyvatelstva východočeské skupiny lužických popelnicových polí. | Theses on a related topic
Dissertation defense: Proměny sociální a sídelní struktury obyvatelstva východočeské skupiny kultury lužických popelnicových polí | Theses on a related topic

37.
Nováková, Barbara
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology
Bachelor's thesis defense: Kultura Castro v Galicii a její asimilace s římskou říší | Theses on a related topic

38.
Novotná, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Únětické pohřebiště Mořice 1 "Pololány" | Theses on a related topic

39.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

40.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou | Theses on a related topic

41.
Pařízková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: La Bretagne : la région des légendes folkloriques et littéraires | Theses on a related topic

42.
Pavelka, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Otázky přechodu pohřebního ritu ze žárového v kostrový v raném středoveku | Theses on a related topic

43.
Pavlíková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / General Linguistics
Master's thesis defence: Dávní bohové Germánů, Keltů a Slovanů: etymologická analýza a srovnání | Theses on a related topic

44.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřební ritus protoúnětické kultury na Moravě | Theses on a related topic

45.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Člověk v povodí Harasky ve střední době hradištní | Theses on a related topic

46.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Advanced Master's thesis defense: Kostel sv. Jiří v Tasově. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků. | Theses on a related topic

47.
Popelka, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy | Theses on a related topic

48.
Poulová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Situly s pásem kolkované výzdoby na podhrdlí z období plochých keltských pohřebišť na Prostějovsku | Theses on a related topic

49.
Reichstäter, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Master's thesis defence: Otázka kelto-slovanských mytologických paralel a jejich historického pozadí | Theses on a related topic

50.
Reichstäter, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Study of Religions
Dissertation defense: Metodologické a interpretační problémy při studiu náboženství severních Indoevropanů: Předkřesťanské tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd | Theses on a related topic