Theses on a related topic (having the same keywords):

trestni pravo, 19. stoleti, kriminalita, infanticidium, 19th century, zena, crime, infanticide, criminal law, murder of a child, zlocin, vrazda ditete, criminality, female

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Kupková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Die Mehrsprachigkeit in der Slowakei im 19. Jh. Das Deutsche in der slowakisch geschriebenen Literatur | Theses on a related topic Display description

152.
Láčíková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Prevence kriminality na středních odborných školách v Brně | Theses on a related topic

153.
Lalík, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Problematika map bezpečnosti na příkladu města Brna | Theses on a related topic

154.
Láznička, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Agrese jako sociálně patologický jev | Theses on a related topic

155.
Leflerová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Philosophy
Bachelor's thesis defense: Školství v Ivančicích na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic

156.
Létalová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestní řízení s mladistvými pachateli | Theses on a related topic

157.
Linková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Powidl oder Pflaumenmus? Böhmische Einflüsse im Wienerischen | Theses on a related topic

158.
Lněničková, Helena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Master's thesis defence: Guilt, Crime and Punishment in Selected Novels by Barbara Vine | Theses on a related topic

159.
Macková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Sociálně - patologické jevy současné mládeže | Theses on a related topic

160.
Macků, Naděžda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita služeb penitenciární a postpenitenciární péče z hlediska osob ve výkonu trestu a pracovníků Armády spásy | Theses on a related topic

161.
Machalínková, Darja
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Kvalita života ženy se stresovou inkontinencí | Theses on a related topic

162.
Maini, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Italian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La Scienza in cucina di Pellegrino Artusi e l’italiano regionale | Theses on a related topic

163.
Malaníková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kategorie „zločin“ v kontextu trestněprávního vývoje | Theses on a related topic

164.
Maniš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Elektronický trestní spis | Theses on a related topic

165.
Mareček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Kriminalistické stopy a prvotní neodkladné úkony | Theses on a related topic

166.
Mareček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání - analýza české veřejnosprávní praxe | Theses on a related topic

167.
Marečková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Recidiva jako životní dráha | Theses on a related topic

168.
Marek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Právní institut vazby v českém trestním právu po novelizaci zákonem č. 265/2001 Sb. | Theses on a related topic

169.
Mártonová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: The Gothic in Some Rendell Novels and its Protagonists | Theses on a related topic

170.
Medková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správněprávní a trestněprávní odpovědnost právnických osob veřejného práva | Theses on a related topic

171.
Medková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Finanční trest | Theses on a related topic

172.
Merička, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Mechanismus nábožensky motivovaných sériových vrahů | Theses on a related topic

173.
Michaláková, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Ancient History, English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Sociální diferenciace za vrcholného a pozdního principátu: občan a otrok, honestiores a humiliores | Theses on a related topic

174.
Míka, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Prozaické dílo Emanuela Miřiovského | Theses on a related topic

175.
Mikovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Probační resocializační programy v rámci střediska Probační a mediační služby v Ostravě | Theses on a related topic

176.
Mikulášková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Charakteristické rysy ženských postav v operách Ariadna a Julietta Bohuslava Martinů | Theses on a related topic

177.
Moravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí násilí | Theses on a related topic

178.
Mořkovský, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sankcionování právnických osob | Theses on a related topic

179.
Mrkvička, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Moderní přístupy v sociologických teoriích sociální deviace | Theses on a related topic

180.
Műllerová, Sabina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Prevence sociálně patologických jevů na základních školách v Krnově | Theses on a related topic

181.
Münchová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: The Country and the City of 19th-century England as Illustrated in Selected Novels by Austen, Gaskell, Eliot and Hardy | Theses on a related topic

182.
Navrátil, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Analýza souboru záznamových pásů orchestrionu Philipps Paganini model 3 ze sbírek Technického muzea v Brně pro jejich záchranu a využití | Theses on a related topic

183.
Nedělová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost dětí a mladistvých za protiprávní činy | Theses on a related topic

184.
Nedomová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Delikvence a kriminalita mladistvých | Theses on a related topic

185.
Nekulová, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Dopad prezidentské amnestie na soudnictví v České republice | Theses on a related topic

186.
Němcová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana života a zdraví prostředky trestního práva | Theses on a related topic

187.
Němeček, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Protiprávní činy mládeže a sankce dle zákona č. 218/2003 Sb. | Theses on a related topic

188.
Němečková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Komparace vnímání bezpečnosti ve městech Most a Litvínov | Theses on a related topic

189.
Nováková, Cecilie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Der Räuber ohne Grenzen Johann Georg Grasel | Theses on a related topic

190.
Nováková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ženská kriminalita jako sociální jev | Theses on a related topic

191.
Nováková, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Občané Ruské federace jako pachatelé trestných činů na území ČR | Theses on a related topic

192.
Nováková, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest odnětí svobody na doživotí a jeho výkon | Theses on a related topic

193.
Novotná, Ivona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Vybrané kriminalistické metody | Theses on a related topic

194.
Novotný, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Upuštění od potrestání jako trestněprávní alternativa | Theses on a related topic

195.
Nuošková, Dušana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Moravská orlica v 60. rokoch 19. storočia | Theses on a related topic

196.
Oborná, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Sociálně patologické jevy na základní škole s důrazem na šikanu a návykové látky | Theses on a related topic

197.
Obšilová, Gabriela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Selský kapitalismus:vývoj komunitních finančních institucí | Theses on a related topic

198.
Obůrková, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Spolková činnost Města Žďáru ve 2. polovině 19. století | Theses on a related topic

199.
Ohlídal, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost podle českého trestního zákoníku | Theses on a related topic

200.
Opat, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestné činy proti majetku - vývoj právní úpravy na našem území | Theses on a related topic