Theses on a related topic (having the same keywords):

disability, arteterapie, postizeni, creative expression, mentalni retardace, vytvarny projev, art therapy, tvorba jedincu s postizenim, autismus, autism, mental retardation, art creativity of people with disability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

851.
Kurtinová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Autismus, výchova a vzdělávání

852.
Kůželová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti podpory osob s mentálním postižením a kombinovanými vadami | Theses on a related topic

853.
Kvanduchová, Ida
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Ergoterapie v zařízeních sociálních služeb | Theses on a related topic

854.
Labohá, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Management of Tourist Trade)
Bachelor's thesis defense: Potenciál cestovní kanceláře pro tělesně postižené na území ČR | Theses on a related topic

855.
Langová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Analýza komunikační schopnosti žáka s autismem | Theses on a related topic

856.
Lanková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Invalidita a invalidní důchod | Theses on a related topic

857.
Latýnová, Magdalena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Volný čas dětí s kombinovanými vadami ve Speciální škole, o. p. s. Tetín v Prostějově

858.
Lebdušková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Narušená komunikační schopnost u mentálně retardovaných jedinců v základní škole praktické | Theses on a related topic

859.
Lechovičová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využívání volného času u osob s lehkou mentální retardací

860.
Lipková, Kateřina maiden name: Pavlíčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní řízení ve věcech dávek důchodového pojištění při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu | Theses on a related topic

861.
Littner, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Využití běžných software ke tvorbě interaktivních digitálních materiálů pro praktické školy | Theses on a related topic

862.
Longaverová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Využití prvků arteterapie v práci s romskými dětmi mladšího školního věku | Theses on a related topic

863.
Lorencová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence u žáka Základní školy praktické | Theses on a related topic

864.
Lukášová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Paleolitické umění - dílčí aspekty | Theses on a related topic

865.
Lužná, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením na současném trhu práce | Theses on a related topic

866.
Macíčková, Miluše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Možnosti integrace jedinců s mentální retardací | Theses on a related topic

867.
Macháčková, Jolana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sourozenecké vztahy v rodině dítěte s autismem | Theses on a related topic

868.
Macháčková, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních schopností u dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

869.
Malá, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Dětská kresba jako výtvarný vyjadřovací prostředek a její využití v arteterapii a umění | Theses on a related topic

870.
Malachová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace jedinců s mentálním postižením | Theses on a related topic

871.
Malachová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kulturní a společenské možnosti lidí s mentálním postižením na Boskovicku | Theses on a related topic

872.
Malec, Leoš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Volnočasové aktivity jako prevence rizika poruchy chování u žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

873.
Málek, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Můj stín | Theses on a related topic

874.
Malušková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti volnočasových aktivit žáků základní školy speciální | Theses on a related topic

875.
Mareš, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jako sociální událost | Theses on a related topic

876.
Marková, Michaela maiden name: Brňáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Utváření vztahu dítěte k prostředí prostřednictvím tvorby | Theses on a related topic

877.
Márová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Role podporovaného zaměstnávání při začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce - Analýza vybraného poskytovatele | Theses on a related topic

878.
Martykánová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Poruchy autistického spektra | Theses on a related topic

879.
Mašterová, Hana maiden name: Vaněčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Individuální práce s dítětem s vícečetným postižením ve Speciální základní škole | Theses on a related topic

880.
Matějíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků s autismem | Theses on a related topic

881.
Matějovská, Dagmar
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Jak vnímají zdravotně handicapovaní možnosti svého uplatnění na trhu práce po zavedení nového zákona o sociálních službách. | Theses on a related topic

882.
Matiovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Vliv ergoterapie a arteterapie na onkologicky nemocné pacienty | Theses on a related topic

883.
Matoušková, Jaromíra maiden name: Pokorná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Zkušenosti rodičů se vzděláváním dětí s mentálním postižením se zřetelem na jejich pracovní uplatnění | Theses on a related topic

884.
Matulová, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza komunikačních schopností u dítěte s poruchou autistického spektra v mateřské škole | Theses on a related topic

885.
Matůšová, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Možnost doplnění vzdělání osob s těžším mentálním postižením v rámci kursu na doplnění vzdělání | Theses on a related topic

886.
Mazánková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s Downovým syndromem v rodině | Theses on a related topic

887.
Mecová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Příprava na samostatný život dítěte s mentálním postižením v dětském domově | Theses on a related topic

888.
Mejzlíková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Obezita u dětí školního věku | Theses on a related topic

889.
Melicharová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Autismus - diagnostika a terapie | Theses on a related topic

890.
Mertová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza strategie manažerů při řešení rizik disability zaměstnanců | Theses on a related topic

891.
Mešková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapie a artefiletika při práci s dětmi s poruchami emocí a chování | Theses on a related topic

892.
Michálková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v Praze | Theses on a related topic

893.
Michálková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Muzikoterapie a její praktické využití u osob s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

894.
Mikeštíková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Využití náhradních komunikačních systémů u jedinců s těžkým zdravotním postižením ve vybraných zařízeních sociální péče v kraji Zlín | Theses on a related topic

895.
Mikulová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Arteterapeutické metody s handicapovanými dětmi | Theses on a related topic

896.
Milan, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Integrácia ľudí s telesným handicapom v Čínskej ľudovej republike so zameraním na Hong Kong | Theses on a related topic

897.
Mlčková, Tereza maiden name: Dosoudilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Informelní přístupy v arteterapii u klientů s mentálním postižením | Theses on a related topic

898.
Moravcová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s poruchou autistického spektra v rodině | Theses on a related topic

899.
Moravcová, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Cesta k profesi osob s tělesným postižením | Theses on a related topic

900.
Morysová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Sociální služby pro rodiny s dětmi s postižením | Theses on a related topic