Theses on a related topic (having the same keywords):

webovy frontend, database of partial charges, computational chemistry, web front-end, bioinformatika, vypocetni chemie, databaze parcialnich naboju, partial atomic charges, bioinformatics, parcialni atomove naboje, chargedb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Chalásová, Katarína maiden name: Kuricová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza receptorových histidinkináz cytokininové signální dráhy u Brassica napus | Theses on a related topic Display description

52.
Janoš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics | Theses on a related topic

53.
Jašek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Řízení interakce molekul haptickým rozhraním v šesti stupních volnosti | Theses on a related topic

54.
Komárek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická vyhledávaní a analýza proteinů zapojených do patogenicity mikroorganismů | Theses on a related topic

55.
Kudera, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Implementation and comparison of methods for pKa calculation | Theses on a related topic

56.
Mertová, Lukrécia
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Automatisation of biochemical space annotation | Theses on a related topic

57.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství | Theses on a related topic

58.
Pavelka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Selekce a labeling proteinových struktur | Theses on a related topic

59.
Petrusek, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza kvality a konformační závislosti atomových nábojů | Theses on a related topic

60.
Polanský, Dan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro analýzu dat z databáze bio.tools | Theses on a related topic

61.
Schindler, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Empirické metody pro výpočet parciálních atomových nábojů | Theses on a related topic

62.
Skipala, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Nízkoúdržbový bioinformatický portál pro výuku a výzkum | Theses on a related topic

63.
Střelcová, Zora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Free Energy Calculations as a Tool of Supramolecular and Biomolecular Chemistry | Theses on a related topic

64.
Šebestová, Eva maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas | Theses on a related topic

65.
Širůčková, Viktorie maiden name: Reichová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kinetické studium Pb(II) komplexů azamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

66.
Trčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti detekce a analýzy proteinových interakcí | Theses on a related topic

67.
Troubil, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Implementace a paralelizace metod studia molekulové flexibility | Theses on a related topic

68.
Urbanová, Iva
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Sbírka dat z oblasti proteinové a enzymové biologie | Theses on a related topic

69.
Vaverka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi | Theses on a related topic

70.
Zukalová, Lucie
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Komprese biologických sekvencí pomocí sufixových stromů nebo polí | Theses on a related topic