Theses on a related topic (having the same keywords):

sekvenace, von willebranduv faktor, molekularni diagnostika, von willebrandova choroba, mlpa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brandýsová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Diagnostika kvantitativního a kvalitativního defektu von Willebrandova faktoru podle poměru jeho funkční aktivity ku antigenu | Theses on a related topic Display description

2.
Hurych, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně genetické testování hemofílie typu A | Theses on a related topic

3.
Kleinová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání stanovení funkční aktivity VWF metodou VWF:RCo a VWF:Ac | Theses on a related topic

4.
Štěpařová, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání různých metod pro stanovení VWF:CBA v diagnostice von Willebrandovy choroby | Theses on a related topic

5.
Bohúnová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Molekulárně genetická charakteristika Ph-like akutní lymfoblastické leukemie | Theses on a related topic

6.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

7.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae | Theses on a related topic

8.
Danadová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti molekulární diagnostiky NF1 onemocnění . | Theses on a related topic

9.
Danadová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: QF PCR v molekulární diagnostice NF1 | Theses on a related topic

10.
Halašková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky | Theses on a related topic

11.
Hladílková, Eva maiden name: Zrnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka | Theses on a related topic

12.
Hrabálková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi | Theses on a related topic

13.
Hrančíková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Vyšetření kolagen vazebné kapacity von Willebrandova faktoru u pacientů s Ph1 negativní myeloproliferací | Theses on a related topic

14.
Hrušťáková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Detekce velkých genových delecí u autozomálně dominantních onemocnění | Theses on a related topic

15.
Chrást, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: DNA detekce Chlamydia trachomatis | Theses on a related topic

16.
Jaborníková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mutační analýza genu DMD sekvenací multiplexů za využití platformy sekvenování nové generace | Theses on a related topic

17.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

18.
Kopčilová, Johana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními | Theses on a related topic

19.
Kosinová, Veronika maiden name: Urbánková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Detekce rozsáhlých genomických delecí a duplikací v genu BRCA1 u pacientek s dědičnou predispozicí k nádorům prsu a ovaria | Theses on a related topic

20.
Krestová, Leona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: PFA100 v diagnostice von Willebrandovy choroby | Theses on a related topic

21.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

22.
Lengálová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Spinální muskulární atrofie, možnosti molekulární diagnostiky | Theses on a related topic

23.
Macigová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné mikrodeleční syndromy detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

24.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

25.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

26.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

27.
Neubauerová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Molekulárně – biologická diagnostika neurofibromatózy typu 1 | Theses on a related topic

28.
Niesnerová, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady | Theses on a related topic

29.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15 | Theses on a related topic

30.
Otradovcová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Molekulární diagnostika mobilních genetických elementů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

31.
Prachařová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Reakce krevních destiček na poškození cévní stěny | Theses on a related topic

32.
Skutková, Linda
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Genetika dědičných typů kardiomyopatií | Theses on a related topic

33.
Slámová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genetické abnormality u pacientů s psychomotorickou retardací detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

34.
Smetana, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH) | Theses on a related topic

35.
Synková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS) v molekulární diagnostice arytmogenních onemocnění | Theses on a related topic

36.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové metody DNA analýzy v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice | Theses on a related topic

37.
Valášková, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Mutační analýza genu RYR1 zodpovědného za maligní hypertemii | Theses on a related topic

38.
Valtrová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Sekvenace a srovnání DNA získané z různých vzorků rodu Borrelia | Theses on a related topic

39.
Vidrmanová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Analýza CFTR genu | Theses on a related topic