Theses on a related topic (having the same keywords):

treponema, sekvenace, komparativni genomika, treponema pallidum, fylogeneticka analyza, grady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čejková, Darina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Comparative studies on Treponema pallidum: comparative genomics of yaws agents and phenomics of BAC clones of syphilis agent | Theses on a related topic Display description

2.
Pospíšilová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Komparativní genomika Treponema pallidum: cesta od určení sekvence chromozomu k aplikacím v klinické diagnostice | Theses on a related topic

3.
Strouhal, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Restrikční mapování genomů a genomová amplifikace patogenních kmenů rodu Treponema | Theses on a related topic

4.
Zobaníková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Komparativní genomika nekultivovatelných patogenních treponemat: identifikace genetických rozdílů mezi původci syfilis a yaws | Theses on a related topic

5.
Bayerlová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Evoluce struktury proteinů vápníkových kanálů | Theses on a related topic

6.
Beková, Kateřina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza plastidových genomů rostlin z NGS dat a její aplikace | Theses on a related topic

7.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

8.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae | Theses on a related topic

9.
Coufalová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Microarrays a jejich využití při studiu komparativní genomiky izolátů Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | Theses on a related topic

10.
Fajkus, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Charakterizace TERT genů u zástupců čeledi Solanaceae | Theses on a related topic

11.
Halašková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky | Theses on a related topic

12.
Hasíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mechanismy udržování telomer u řas | Theses on a related topic

13.
Haviernik, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Genomová analýza patogenní bakterie Treponema pallidum subsp. pertenue kmene Sei Geringging | Theses on a related topic

14.
Honusová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Modifikace tRNA v Arabidopsis a jejich napojení na cytokininovou biosyntézu | Theses on a related topic

15.
Hurych, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně genetické testování hemofílie typu A | Theses on a related topic

16.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

17.
Janečková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Antigenní variace u spirochet | Theses on a related topic

18.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza hypobiózy u larev Teladorsagia circumcincta | Theses on a related topic

19.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

20.
Klíč, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace, anotace a komparativní genomika tří serovarů Salmonella enterica | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace, anotace a komparativní genomika tří serovarů Salmonella enterica | Theses on a related topic

21.
Kohutová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa | Theses on a related topic

22.
Komzáková, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Fylogeneze evropských rodů čeledi Anthomyiidae (Diptera) s novými údaji o identifikaci, ekologii a rozšíření středoevropských druhů. | Theses on a related topic

23.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

24.
Květoňová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Hledání vhodného formátu pro precipitační reakci s kardiolipinem | Theses on a related topic

25.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

26.
Mikolka, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Genomová sekvence T. pallidum DAL-1 a cesta k definici jeho transkriptomu | Theses on a related topic

27.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genetická analýza predispozice k lidským infekčním chorobám | Theses on a related topic

28.
Nechvátal, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Původ syfilis: hypotézy ve světle nových molekulárních dat | Theses on a related topic

29.
Nechvátal, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Mapování kandidátních lokusů pro typování a fylogenetickou analýzu v genomu Treponema pallidum | Theses on a related topic

30.
Niesnerová, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetická manipulace u patogenních spirochet | Theses on a related topic

31.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15 | Theses on a related topic

32.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulárně genetická diagnostika Von Willebrandovy choroby | Theses on a related topic

33.
Pajtina, Luboš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mapování genotypů původce syfilis v celosvětovém měřítku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mapování genotypů původce syfilis v celosvětovém měřítku | Theses on a related topic

34.
Paštěková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Comparative genomics of Treponema pallidum subspecies and molecular diagnostics of syphilis in the Czech Republic | Theses on a related topic

35.
Pětrošová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Kompletace celogenomové sekvence T. pallidum subsp. pallidum kmene Mexico A, anotace genomu a srovnání s dalšími příbuznými genomy | Theses on a related topic

36.
Pětrošová, Helena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Comparative and Functional Analysis of Treponema pallidum a Leptospira biflexa genomes; Insights into the Unique Biology of Spirochetes | Theses on a related topic

37.
Poštulková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Nové trendy v molekulární detekci Treponema pallidum, původce syfilis | Theses on a related topic

38.
Poštulková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace promotorů Treponema pallidum rozpoznávaných různými sigma faktory | Theses on a related topic

39.
Sufnerová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Stanovení virologických markerů a Treponema pallidum u dárců krve na analyzátoru Architect | Theses on a related topic

40.
Ščigalková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Detekce, genotypizace a fylogenetická analýza vybraných zástupců rodu Mamastrovirus | Theses on a related topic

41.
Štursová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Virulenční faktory bakterií rodu Treponema | Theses on a related topic

42.
Štursová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Funkční analýza promotorových oblastí Treponema pallidum subsp. pallidum: krok k poznání mechanismů patogeneze | Theses on a related topic

43.
Tristao Ramos, Ravi José
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Fylogeneze toxinů sinic | Theses on a related topic

44.
Valtrová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Sekvenace a srovnání DNA získané z různých vzorků rodu Borrelia | Theses on a related topic

45.
Vlková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Emergentni mikrobiální nákazy v České republice | Theses on a related topic

46.
Vrbová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Potenciální cíle pro vývoj vakcíny u patogenních treponem | Theses on a related topic

47.
Vrbová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Haiti B | Theses on a related topic