Theses on a related topic (having the same keywords):

hlodavci, morfometrie, morphometry, guineo-konzsky les, afrika, africa, phylogeography, albertine rift, praomys, albertinsky rift, fylogeografie, guineo-congolian forest, rodents

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hloušková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Přehled dosavadních poznatků o afrických hlodavcích rodu Aethomys | Theses on a related topic Display description

2.
Mašová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky | Theses on a related topic

3.
Těšíková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Arenaviry a hantaviry afrických drobných savců | Theses on a related topic

4.
Těšíková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Diverzita a evoluční mechanismy arenavirů a hantavirů drobných savců ve východní Africe | Theses on a related topic

5.
Aghová, Tatiana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců | Theses on a related topic

6.
António, Narciso
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic

7.
Bardún, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: "Angola é nossa!" Imagem da guerra da libertação de Angola nos romances Mayombe de Pepetela, Nós, Os do Makulusu de José Luandino Vieira e Os Cus de Judas de António Lobo Antunes | Theses on a related topic

8.
Bartáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Detailní populačně-genetická struktura hořavky duhové ve střední Evropě | Theses on a related topic

9.
Bartáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Genetická struktura krátkověkých ryb rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku | Theses on a related topic

10.
Bartáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži. | Theses on a related topic

11.
Cihlářová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: La scene envahie par la mort: Le theatre de Sony Labou Tansi | Theses on a related topic

12.
Durkošová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Stimuly a prekážky rozvoja vybraných krajín subsaharskej Afriky | Theses on a related topic

13.
Fábián, Tamás
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy Evropské unie se zeměmi třetího světa | Theses on a related topic

14.
Gregušová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: China in Ghana: Case Study of Ghana in the Scope of Neo-colonialism | Theses on a related topic

15.
Grman, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Pohlavní dimorfizmus dolní čelisti u současné české populace: hodnocení tvarové a velikostní variability prostřednictvím objemových dat | Theses on a related topic

16.
Homolka, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ancient History
Master's thesis defence: Doprava v jižním a východním Středomoří v pozdní antice | Theses on a related topic

17.
Hrdinová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Vývoj role EU v pozici vojenského krizového managera v Africe | Theses on a related topic

18.
Chlopčík, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Security & Strategic Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Příčiny konfliktu v Mali: environmentální deprivace versus nerostné bohatství | Theses on a related topic

19.
Ibolyová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Diverzita a morfologická variabilita skáloskokanů (Petropedetes) střední Afriky | Theses on a related topic

20.
Jandová, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Obchodování s lidmi a jejich pašování v rámci Libye | Theses on a related topic

21.
Javorčeková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Problematika hladu v Africe, regionálně geografická analýza | Theses on a related topic

22.
Jelínková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vojenské mise OSN na africkém kontinentu po skončení studené války | Theses on a related topic

23.
Kaderová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Francisella tularensis, přírodně ohnisková nákaza v rámci Evropy | Theses on a related topic

24.
Kašparová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Hlodavci Zambie | Theses on a related topic

25.
Kneysová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů | Theses on a related topic

26.
Komínková, Kateřina maiden name: Hošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Určování zdrojů persistentních organických polutantů | Theses on a related topic

27.
Konvičková, Hana maiden name: Patzenhauerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Příbuzenská struktura a paternita v přírodní populaci solitérního rypoše Heliophobius argenteocinereus | Theses on a related topic

28.
Konvičková, Hana maiden name: Patzenhauerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems | Theses on a related topic

29.
Kotlanová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Opozice v nedemokratických režimech současné subsaharské Afriky | Theses on a related topic

30.
Králová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Prostorově explicitní fylogeografie hrabošíka podzemního | Theses on a related topic

31.
Kršková, Laura
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Le regard de deux femmes africaines sur la société occidentale en Europe | Theses on a related topic

32.
Láchová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Mapy ozbrojených konfliktů v afrických zemích a jejich vliv na chudobu. | Theses on a related topic

33.
Lánová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Konfliktní potenciál vodních toků v západní Africe | Theses on a related topic

34.
Mahoušková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La prise de conscience des femmes dans les oeuvres de Ken Bugul et de Calixthe Beyala | Theses on a related topic

35.
Majerčiaková, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Analýza rizík peacekeepingových operácii OSN v Afrike | Theses on a related topic

36.
Majerčiaková, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: United States Foreign Policy Towards Djibouti from George W. Bush to Donald J. Trump: A Laboratory of U.S. Strategic Interests in Africa | Theses on a related topic

37.
Martišková, Kristína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Nigérie jako regionální mocnost | Theses on a related topic

38.
Marvánek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Geomorfologické aspekty rozšíření a vývoje kvartérních kryogenních struktur ve vybraných regionech | Theses on a related topic
Dissertation defense: Geomorfologické aspekty rozšíření a vývoje kvartérních kryogenních struktur ve vybraných regionech | Theses on a related topic

39.
Mašová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Parasitology
Dissertation defense: Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology | Theses on a related topic

40.
Matějíčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Les chemins de vie d’Albert Camus dans ses oeuvres | Theses on a related topic

41.
Míč, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Parazitičtí korýši afrických sladkovodních ryb | Theses on a related topic

42.
Michnová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Kultivace kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato a detekce těchto mikroorganismů u odchycených hlodavců | Theses on a related topic

43.
Mizerovská, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Myšovití hlodavci Konga s důrazem na taxonomii rodu Praomys | Theses on a related topic

44.
Moťka, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Polish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Afrika druhé poloviny 20. století v dílech Ryszarda Kapuścińského | Theses on a related topic

45.
Nečas, Tadeáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií | Theses on a related topic

46.
Němcová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: State and Prospects of Democracy in the SADC Region | Theses on a related topic

47.
Němčák, Vítězslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ochrana lidských práv v rámci Africké unie | Theses on a related topic

48.
Nešporová, Magda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Grenzen der Autobiographie im Werk "Die weiße Massai" von Corinne Hofmann | Theses on a related topic

49.
Nešporová, Sára Luisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Zahraniční politika papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. vůči Africe | Theses on a related topic

50.
Novotná, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Dislokace kostí v středo-a mladohradištních hrobech | Theses on a related topic