Theses on a related topic (having the same keywords):

nahrada skody, liberace, vyssi moc, obchodni zakonik, novy obcansky zakonik, damages, new civil code, liability, exemption, commercial code, obchodni vztah, business relations, zavazek, force majeure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Eyerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvíře jako předmět vlastnického práva | Theses on a related topic Display description

202.
Faltus, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defense: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

203.
Fiala, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Zvládání finančních závazků klienty vybrané finanční instituce | Theses on a related topic

204.
Fialová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor smlouvy o obchodním zastoupení s komentářem | Theses on a related topic

205.
Fic, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost a náhrada ekologické havárie způsobené na moři

206.
Flajšingerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tvorba a realizace právních předpisů samosprávy | Theses on a related topic

207.
Flek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problémy české kybernetické bezpečnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Právní problémy české kybernetické bezpečnosti | Theses on a related topic

208.
Florková, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v novém občanském zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

209.
Fojtík, Ľuboš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika mezinárodní přepravy zboží | Theses on a related topic

210.
Fojtíková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sleva z ceny v rámci odpovědnostních vztahů | Theses on a related topic

211.
Francová, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulace mezinárodní letecké dopravy se zaměřením na odpovědnost leteckých dopravců za zpoždění letů | Theses on a related topic

212.
Fritzová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výjimky z ochrany ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin | Theses on a related topic

213.
Fürle, Michael
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vyjednávací síla a osobnostní charakteristiky | Theses on a related topic

214.
Gawlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu na zdraví způsobenou vadou výrobku | Theses on a related topic

215.
Geršl, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Postavení členů představenstva akciové společnosti | Theses on a related topic

216.
Gonda, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přechod nebezpečí ztráty a poškození zboží dle Vídeňské úmluvy a ve vztahu k INCOTERMS 2010 | Theses on a related topic

217.
Gregová, Diana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinné očkovánie optikou ľudských práv v ČR a v Európe | Theses on a related topic

218.
Grimm, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení ochranné známky pro neužívání | Theses on a related topic

219.
Hajzler, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe českých soudů ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

220.
Hajžmanová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem | Theses on a related topic

221.
Hanák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pravomoci prezidenta | Theses on a related topic

222.
Handlíř, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Vnější okolnosti a smluvní vztahy | Theses on a related topic

223.
Havel, Matouš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné užívání pozemních komunikací | Theses on a related topic

224.
Hejč, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody a okolnosti vylučující odpovědnost podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

225.
Hlatký, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání obchodního zákoníku ČR s Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

226.
Hlavatý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost projektanta vyhrazených technických zařízení elektro | Theses on a related topic

227.
Hloušek, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Kontraktace ve výstavbě | Theses on a related topic

228.
Hnilo, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní režim skládek odpadů | Theses on a related topic

229.
Hochmann, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní problemtika sdružení bez právní subjektivity | Theses on a related topic

230.
Holíková, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení amnestie se zaměřením na Slovenskou republiku | Theses on a related topic

231.
Holinková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předpoklady odpovědnosti za škodu v české a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

232.
Holý, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajišťovací převod práva a jeho vývoj | Theses on a related topic

233.
Hrdlička, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouva o smlouvě budoucí v judikatuře českých a slovenských soudů | Theses on a related topic

234.
Hrnčířová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nabytí vlastnického práva k plodům | Theses on a related topic

235.
Hromková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Orgány společnosti s ručením omezeným

236.
Hučíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání | Theses on a related topic

237.
Hušková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Praktické problémy zajištění závazků | Theses on a related topic

238.
Chalupská, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Social Antropology
Bachelor's thesis defense: Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

239.
Chrástková, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Rozbor judikatury k ust. § 148 obchodního zákoníku | Theses on a related topic

240.
Chromá, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ochrana zemědělského půdního fondu | Theses on a related topic

241.
Chrudinová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Souvislost mezi need for cognition a přesvědčováním založeným na sociální identitě | Theses on a related topic

242.
Chvěja, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

243.
Jadamusová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Principy evropského rodinného práva | Theses on a related topic

244.
Jahelka, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vybrané problémy přípravného řízení z pohledu policejního orgánu | Theses on a related topic

245.
Janda, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Konstrukce ujednání o smluvní pokutě v obchodní smlouvě | Theses on a related topic

246.
Janková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Ekonomický přístup ke kriminalitě | Theses on a related topic

247.
Jankovičová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prevencia a zodpovednosť za škody v oblasti jadrovej energetiky | Theses on a related topic

248.
Jankovský, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta a ekonomická analýza práva | Theses on a related topic

249.
Janotová, Lucia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lex Aquilia | Theses on a related topic

250.
Janoušek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana slabší smluvní strany ve světle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic