Theses on a related topic (having the same keywords):

enforcement proceeding., vylouceni spolecnika, insolvency proceeding, breach of duties, konkurs, involuntary termination of participation, expulsion of shareholder, spolecnost s rucenim omezenym, nedobrovolny zanik ucasti, poruseni povinnosti, exekucni rizeni. business corporations act, bankruptcy proceeding, kaducni rizeni, proceeding to expulse shareholder, limited liability company, zakon o obchodnich korporacich, insolvencni rizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Candrová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kumulativní hlasování v obchodních společnostech | Theses on a related topic Display description

2.
Chovancová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business, Law and Business
Bachelor's thesis defense: Kmenové listy v úpravě zákona o korporacích | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kmenové listy v úpravě zákona o korporacích | Theses on a related topic

3.
Jandová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik účasti společníka na společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

4.
Paschková, Adriana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik účasti společníka na společnosti s ručením omezeným v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR | Theses on a related topic

5.
Stuchlíková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Insolvenční řízení a jeho důsledky pro obchodní korporaci | Theses on a related topic

6.
Šebestová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podíl na společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

7.
Šilhan, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nedobrovolné ukončení účasti společníka s.r.o. a možnosti smluvní úpravy | Theses on a related topic

8.
Švecová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v pojetí obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

9.
Zapletalíková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společnost s ručením omezeným podle platné a nové úpravy | Theses on a related topic

10.
Bazala, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo společníků na informace o činnosti společnosti | Theses on a related topic

11.
Bechová, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor společenské smlouvy pro společnost s ručením omezeným podle nové úpravy | Theses on a related topic

12.
Cabadaj, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

13.
Cibienová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnosti orgánů korporací v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

14.
Čáp, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv úmrtí společníka na podíl společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

15.
Dadák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Střet insolvenčního řízení s řízením nalézacím | Theses on a related topic

16.
Dercová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor společenské smlouvy pro společnost s ručením omezeným s komentářem | Theses on a related topic

17.
Dopita, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Využití společnosti s ručením omezeným jako formy pro podnikání | Theses on a related topic

18.
Dvořák, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zdroje uspokojování věřitelů v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

19.
Faltýnková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení věřitelů v insolvenčním řízení při řešení úpadku konkursem a jeho srovnání s postavením věřitelů v konkursu v režimu zákona o konkursu a vyrovnání | Theses on a related topic

20.
Fialová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní a daňové aspekty různých právních forem podnikání | Theses on a related topic

21.
Fischerová, Lenka maiden name: Langerová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení úpadku konkursem | Theses on a related topic

22.
Foltan, Drahomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zástavní právo k nemovitostem v insolvečním řízení | Theses on a related topic

23.
Gazdová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv úpadku na správu a řízení kapitálových společností | Theses on a related topic

24.
Hanáková, Věra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Dispoziční úkony dlužníka v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

25.
Heldes, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společné jmění manželů a insolvenční řízení | Theses on a related topic

26.
Horák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní institut konkurzu a jeho stávající úprava v právním řádu České republiky. Perspektivy vývoje do budoucna.  | Theses on a related topic

27.
Horňáček, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vylučovací spory v insolvenčním a exekučním řízení | Theses on a related topic

28.
Husáková, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Podnikatelský plán na rozšíření malého nebo středního podniku | Theses on a related topic

29.
Kalousková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podíl na společnosti s ručením omezeným a společné jmění manželů | Theses on a related topic

30.
Karabáš, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Insolvence s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

31.
Kážová, Květa
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Specifika podnikání ve sportu - případová studie | Theses on a related topic

32.
Killarová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

33.
Kostrhoun, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společné jmění manželů a insolvenční řízení v praxi | Theses on a related topic

34.
Krč, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ocenění vybraného podniku v konkurzu | Theses on a related topic

35.
Krčálová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

36.
Krutilková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osoba samostatně výdělečně činná versus společnost s ručením omezeným z hlediska daňového zatížení | Theses on a related topic

37.
Kulhánková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

38.
Kyprý, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz konkurence v obchodních společnostech v současné a nové úpravě | Theses on a related topic

39.
Libusová, Karolína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Možnosti řešení nepřiměřené zadluženosti fyzické osoby v České republice | Theses on a related topic

40.
Lukešová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

41.
Měřínská, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Likvidace banky | Theses on a related topic

42.
Michalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního a exekučního řízení v České republice | Theses on a related topic

43.
Olejník, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Srovnání vybraných právních forem podnikání z pohledu daňových, účetních a finančních aspektů | Theses on a related topic

44.
Palík, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory vyvolané insolvenčním řízením | Theses on a related topic

45.
Pavliš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Postavení insolvenčního správce v České republice | Theses on a related topic

46.
Pecková Hodečková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

47.
Pěnčík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným podle nové úpravy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným podle nové úpravy | Theses on a related topic

48.
Pilný, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vzor smlouvy o převodu obchodního podílu s komentářem | Theses on a related topic

49.
Piskláková, Karolina maiden name: Bezděková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Řešení různých druhů podílů ve společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

50.
Plíhalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava oddlužení se zaměřením na společné oddlužení manželů | Theses on a related topic