Theses on a related topic (having the same keywords):

diffusion of innovations, mizejici zpravy, new media audiences, mladi dospeli, social media, sociokulturni narcismus, panopticismus, sluzby na posilani zprav, snapchat, vizualni komunikace, young adults, ephemeral media, chytre telefony, instant messaging, internet privacy, nova medialni publika, spolecensky dohled, surveillance, kultura selfie, socialni site, sociocultural narcissism, teorie uziti a uspokojeni, difuze inovaci, selfie culture, social capital, visual communication, panopticism, smartphones, soukromi na internetu, uses and gratification, emerging adulthood, socialni kapital

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dvořák, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Understanding the Ephemeral Online Communication: A Uses and Gratification Perspective | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Understanding the Ephemeral Online Communication: A Uses and Gratification Perspective | Theses on a related topic Display description

2.
Michalíková, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Sémiotická analýza vizuální komunikace sociálních sítí | Theses on a related topic

3.
Bauer, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Online socialní sítě a sociální kapital: Facebook a LinkedIn | Theses on a related topic

4.
Florianová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Postoj uživatelů při dlouhodobé absenci užívání Facebooku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Postoj uživatelů při dlouhodobé absenci užívání Facebooku | Theses on a related topic

5.
Olexová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Anthropology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Fenomén sociální kapitál | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Fenomén sociální kapitál | Theses on a related topic

6.
Otřísalová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Role chytrých telefonů a sociálních sítí v životě české delikventní mládeže a rizikové faktory spojené s jejich využíváním | Theses on a related topic

7.
Pánek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Vliv online médií na sociální kapitál u nezletilých | Theses on a related topic

8.
Perla, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media)
Bachelor's thesis defence: České politické strany na Facebooku | Theses on a related topic

9.
Stromecká, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Motivace v používání Youtube u adolescentů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Motivace v používání Youtube u adolescentů | Theses on a related topic

10.
Svárovská, Štěpánka maiden name: Michalíčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Výskyt a souvislosti čtvrtživotní krize u lidí v mladé dospělosti | Theses on a related topic

11.
Bajgarová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Hodnocení projektu komplexní vzdělávání | Theses on a related topic

12.
Bartáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zkušenosti a postoje divaček lifestyle YouTube videí optikou teorie užití a uspokojení | Theses on a related topic

13.
Benatzká, Rachel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost sebehodnocení se zpětnou vazbou na Facebooku | Theses on a related topic

14.
Bermannová, Alica
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: The Circle as a social critique | Theses on a related topic

15.
Blahová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing | Theses on a related topic

16.
Bojková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Online svépomocné komunity pro ženské oběti domácího násilí | Theses on a related topic

17.
Březina, Miloš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Posouzení potřeb klientů v mobilním nízkoprahovém zařízení | Theses on a related topic

18.
Čajková, Barbara
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Civics and Social Studies Basic with a view to Education, Russian Language for Education
Bachelor's thesis defence: Vliv sociálních sítí na ideál krásy při tvorbě identity a sebepojetí v období adolescence | Theses on a related topic

19.
Čejková, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defence: Osobní pohoda, sociální kapitál a životní hodnoty u vysokoškolských studentů z České republiky, Jihoafrické republiky, Malty a Indie | Theses on a related topic

20.
Černá, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Frakce Evropského parlamentu na Twitteru: analýza působení na Evropský veřejný prostor | Theses on a related topic

21.
Česká, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Galerie promlouvají | Theses on a related topic

22.
David, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Užívání poppers mladými dospělými na Novojičínsku | Theses on a related topic

23.
Doškářová, Sofie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Social Policy)
Master's thesis defence: Hodnocení projektu Stáže pro mladé na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí | Theses on a related topic

24.
Dvorská, Kamila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Přínos dalšího vzdělávání jako jednoho z faktorů snížení rizika sociální exkluze a zvýšení zaměstnatelnosti | Theses on a related topic

25.
Fukanová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Využití prostorových dat sítě Instagram | Theses on a related topic

26.
Gočálová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Možnosti využití sociálních sítí při získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

27.
Grygaříková, Michaela maiden name: Hořínková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Využití internetového shutdownu jako nástroje v konfliktu | Theses on a related topic

28.
Hanáčková, Alžběta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Dlouhodobé efekty vyhnání sudetských Němců z Československa na migraci | Theses on a related topic

29.
Hanusová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Negativní a pozitivní působení socálních sítí na mládež (facebook) | Theses on a related topic

30.
Havelka, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Tvorba animovaného pořadu s využitím nových médií | Theses on a related topic

31.
Havlásková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Základy vizualního designu webových stránek | Theses on a related topic

32.
Holásková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Profesní etika soudců a sociální sítě | Theses on a related topic

33.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Advanced Master's thesis defence: Problematika nízkého lidského kapitálu na soudobých trzích práce | Theses on a related topic

34.
Hornová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: A Better Self(ie): The role of visual social media content in today's understanding of physical beauty | Theses on a related topic

35.
Hortlíková, Sabina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defence: Účinnost rekvalifikací na lokálním trhu práce okresu Ústí nad Orlicí | Theses on a related topic

36.
Hošková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Aplikace principů Webu 2.0 na e-zin v prostředí terciárního vzdělávání | Theses on a related topic

37.
Houdková, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání | Theses on a related topic

38.
Hrabinová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Systematická review studií vztahu mezi osamělostí a používáním internetu u lidí 50+ | Theses on a related topic

39.
Hrašová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Obloha zrcadlem světa | Theses on a related topic

40.
Hrbasová, Gabriela maiden name: Tšponová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Sémiotická analýza a klasifikace znaků používaných k označení dámských a pánských toalet v brněnských veřejně přístupných organizacích | Theses on a related topic

41.
Husovská, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vztah mezi mediální gramotností a občanskou participací u mladých dospělých | Theses on a related topic

42.
Charitonova, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Fenomén sociální hry Modrá velryba se zaměřením na její reflexi v ruských a českých médiích | Theses on a related topic

43.
Charvát, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defence: Elektronická média v muzejní a galerijní praxi | Theses on a related topic

44.
Chlupáč, Dominik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Marketing vybrané sportovní značky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Marketing vybrané sportovní značky | Theses on a related topic

45.
Chramostová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Nové trendy v marketingu se zaměřením na sociální síť Facebook | Theses on a related topic

46.
Chroustová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vybrané české matky a role užití Instagramu v období jejich raného mateřství | Theses on a related topic

47.
Janoušková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Teorie sítí a sociální média | Theses on a related topic

48.
Juhaňáková, Alena maiden name: Juřicová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Role dětského domova ve vysokoškolském studiu | Theses on a related topic

49.
Kabeláčová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Procesní hodnocení vybraného projektu aktivní politiky zaměstnanosti | Theses on a related topic

50.
Kačírková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defence: Vizuální komunikace v době postmoderny a její aplikovatelnost pro potřeby výtvarné výchovy v komplexu kurikulární reformy českého vzdělávacího systému | Theses on a related topic