Theses on a related topic (having the same keywords):

epilepsie, kombinovane postizeni, combined handicap, psychomotor development, mozkova obrna, twins, psychomotoricky vyvoj, epilepsy, cerebral palsy, dvojcata

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Šmerdová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možnosti využití alternativních metod péče o osoby s těžkým kombinovaným postižením | Theses on a related topic Display description

452.
Šnypsová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Ucelená rehabilitace se zřetelem na péči o děti s handicapem v rehabilitačních odděleních Městských jeslí Příbram a její kvalita z pohledu rodičů

453.
Špirochová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Charakteristika atakticko-dyskinetické formy dětské mozkové obrny z biodromálního hlediska | Theses on a related topic

454.
Šťastná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Formy sociální integrace na Základní škole speciální a jejich vliv na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

455.
Štenclová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Přípravný stupeň základní školy speciální | Theses on a related topic

456.
Štěpánková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam hry pro rozvoj žáků s mozkovou obrnou v ZŠ praktické | Theses on a related topic

457.
Štěpničková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace žáků s tělesným postižením | Theses on a related topic

458.
Šustáčková, Věra maiden name: Kalná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Plán rozvoje dítěte s kombinovaným postižením ve třídě přípravného stupně základní školy speciální | Theses on a related topic

459.
Šustáčková, Věra maiden name: Kalná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým postižením v přípravném stupni ZŠ speciální | Theses on a related topic

460.
Švandová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza aspektů života rodiny s dítětem s postižením | Theses on a related topic

461.
Švandová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluzivní vzdělávání z pohledu studentů vysokých škol | Theses on a related topic

462.
Švehla, Miroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita osob trpících epilepsií | Theses on a related topic

463.
Táborská, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních schopnost dětí předškolního věku | Theses on a related topic

464.
Taucová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Fitness u diagnózy DMO v dospělosti | Theses on a related topic

465.
Teličková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výtvarný projev žáků s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

466.
Tesařová, Alena maiden name: Humpolíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití prvků muzikoterapie u žáků s kombinovaným postižením. | Theses on a related topic

467.
Tichá, Ivana maiden name: Vraštilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití prvků ergoterapie na základních školách speciálních | Theses on a related topic

468.
Tlustá, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil dítěte z Montessori mateřské školy | Theses on a related topic

469.
Tomancová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Osobní asistence jako legitimní forma pomoci | Theses on a related topic

470.
Tomášová, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Rozvoj grafomotoriky u dětí s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

471.
Tomšejová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vývoj řeči bilingvních dvojčat | Theses on a related topic

472.
Truhlářová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Muzikoterapie u žáků s těžkým postižením | Theses on a related topic

473.
Turková, Markéta maiden name: Cihlářová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problémy slyšících a neslyšících jedinců s poruchami autistického spektra ve škole a v životě. | Theses on a related topic

474.
Turna, Matyáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Vliv plaveckého tréninku na pohybový systém pacientů s DMO | Theses on a related topic

475.
Tvrdá, Mária
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komplexní péče o žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

476.
Ullmannová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních schopností v předškolním věku | Theses on a related topic

477.
Ulrichová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Advanced Master's thesis defense: Analýza vztahů školy a rodiny, možnosti jejich vzájemné podpory a spolupráce | Theses on a related topic

478.
Urbánková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí | Theses on a related topic

479.
Urbánková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních kompetencí hluchoslepých dětí | Theses on a related topic

480.
Urbášek, Karel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Možnosti zpřesnění indikací chirurgické léčby dětských spastiků 3D analýzou chůze | Theses on a related topic

481.
Ušalová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapie hlínou | Theses on a related topic

482.
Václavková, Svatava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku | Theses on a related topic

483.
Vaculíková, Mariana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Volba povolání u žáků se zrakovým postižením a souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

484.
Valentová, Diana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením v běžné základní škole | Theses on a related topic

485.
Válková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Orientace v prostoru a čase u dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

486.
Valtrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Komparace trávení volného času dětí s lehkou mentální retardací a dětí s kombinovanými vadami | Theses on a related topic

487.
Vaňková, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Problematika edukace žáků s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

488.
Vařejková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv postižení na kvalitu života jedince s hluchoslepotou | Theses on a related topic

489.
Vašíčková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v seniorském věku | Theses on a related topic

490.
Vašinová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam speciálního školství z pohledu rodičů dítěte s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

491.
Vašulková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Speciální vzdělávací potřeby žáka s epilepsií v základní škole | Theses on a related topic

492.
Vejvalková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv epilepsie, jako neurologického onemocnění, na vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic

493.
Veselá, Barbora maiden name: Ficová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Integrace žáků s kombinovaným postižením do základní školy z pohledu spolužáků | Theses on a related topic

494.
Veselá, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Ucelená rehabilitace v zařízení poskytující sociální služby - Křižanov | Theses on a related topic

495.
Vilášková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Strategie v edukaci žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem | Theses on a related topic

496.
Vítek, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Analýza socioedukativních kompetencí v pregraduálním vzdělávání studentů speciální pedagogiky v předmětu neurologie | Theses on a related topic

497.
Vítková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rodina a dítě s postižením | Theses on a related topic

498.
Vojtěchová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Terapie dysfagie u klientů dětského a dospělého věku | Theses on a related topic

499.
Vondráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikativní dovednosti žáků základní školy | Theses on a related topic

500.
Vondrová, Lucie maiden name: Tvarůžková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata epilepsií | Theses on a related topic