Theses on a related topic (having the same keywords):

veterovska kultura, uneticka culture, early bronze age, uneticka kultura, kostena a parohova industrie, starsi doba bronzova, veterovska culture, bone and antler industry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bílová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech | Theses on a related topic Display description

2.
Cibulka, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídlištní jámy starší doby bronzové s lidskými pozůstatky v Pasohlávkách | Theses on a related topic

3.
Cibulka, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní komponenty starší doby bronzové na katastrech obcí Lechovice a Práče. | Theses on a related topic

4.
Kaderková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: JV část únětického sídliště z Podolí u Brna – trať Příčný | Theses on a related topic

5.
Kaderková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Únětické sídliště z Podolí u Brna – trať Příčný (plocha 1) | Theses on a related topic

6.
Krajcarová Koldínská, Zuzana maiden name: Koldínská
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Hulína

7.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta | Theses on a related topic

8.
Novák, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Polykulturní lokalita Hradisko Velké Opatovice, okr. Blansko | Theses on a related topic

9.
Slámová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídelní areál starší doby bronzové z Branišovic | Theses on a related topic

10.
Vinšová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště únětického lidu ve Šlapanicích | Theses on a related topic

11.
Fojtík, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice | Theses on a related topic

12.
Chytilová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokality Vrchoslavice 1, 2 a 3 datovaných do období únětické kultury | Theses on a related topic

13.
Kadlecová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Prsten ve starší době bronzové | Theses on a related topic

14.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení středního toku Hané lidem kultury se šňůrovou keramikou a jeho postavení v rámci střední Moravy | Theses on a related topic

15.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě | Theses on a related topic

16.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Skleněné korálky doby bronzové a halštaské na Moravě | Theses on a related topic

17.
Melichar, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Kostěná a parohová industrie v době laténské na Moravě | Theses on a related topic

18.
Navrátil, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Classical Archaeology
Master's thesis defence: Věteřovské sídliště v Pasohlávkách-"U vodárny" v kontextu osídlení mikroregionu | Theses on a related topic

19.
Navrátil, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Osídlení pod Pavlovskými vrchy v závěru starší doby bronzové | Theses on a related topic

20.
Nikolajev, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Starobronzové sídlištní objekty z Blučiny-Cézavy | Theses on a related topic

21.
Nohálová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Fauna a kostěná, parohová industrie z nových výzkumů v sektoru B4 z lokality Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

22.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřební ritus protoúnětické kultury na Moravě | Theses on a related topic

23.
Piačková, Kristína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Únětické sídlisko v Mikulove | Theses on a related topic

24.
Plšková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Společenské poměry ve starší době bronzové ve střední Evropě | Theses on a related topic

25.
Velebová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Svatobořice-Mistřín | Theses on a related topic

26.
Fojtík, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídlištní objekty věteřovské skupiny ze Zlína - Malenovic | Theses on a related topic

27.
Chlupová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Doba bronzová v prostoru mezi Labem a Výrovkou - potencionální zázemí hradiště Skalka u Velimi | Theses on a related topic

28.
Chudáčková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Tvorba pravěké měnínské keramiky | Theses on a related topic

29.
Jurkovičová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vztah člověka a zvířat: Analýza vybraných objektů středního Podyjí | Theses on a related topic

30.
Kalášková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Modřice | Theses on a related topic

31.
Koncz, Zoltán
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídlisko zo staršej doby bronzovej z Branišovíc | Theses on a related topic

32.
Koubková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Prehistoric Archaeology of Near East
Master's thesis defence: Analysis of Fine Ware Third Millennium BC Pottery from Khabur Basin Project in the area of Jebel Abd al-Aziz and Khabur Basin Regions: as a complementary Source of Information on Settlement Distribution Pattern | Theses on a related topic

33.
Kubiková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Genetický výzkum pohřebiště z doby bronzové v Hroznové Lhotě se zaměřením na vícenásobné pohřby | Theses on a related topic

34.
Matulová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology, Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Hydraulic Installations and Water Management in Late Chalcolithic / Early Bronze Age NW-Arabia: A Proposal for Further Research | Theses on a related topic

35.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Žena, muž a dítě ve starší době bronzové. Případové studie na základě vybraných moravských pohřebišť. | Theses on a related topic

36.
Mrázková, Radka maiden name: Šmídová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologická analýza vybraných objektů z lokality Pasohlávky | Theses on a related topic

37.
Nováčková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Význam hřebene v době římské a stěhování národů | Theses on a related topic

38.
Novotná, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Revizní zpracování pohřebiště únětické kultury v Jiříkovicích u Brna | Theses on a related topic

39.
Novotná, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Únětické pohřebiště Mořice 1 "Pololány" | Theses on a related topic

40.
Pašková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Dva kostrové pohřby z lokality Blučina - "Padělky u Boží muky" | Theses on a related topic

41.
Plšková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vlčí hora u Bílence | Theses on a related topic

42.
Pressová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Věteřovská fortifikace na Cezavách u Blučiny | Theses on a related topic

43.
Rychtaříková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Doba bronzová v obci Bulhary (okr.Břeclav) | Theses on a related topic

44.
Šenkýř, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Věteřovské sídliště na blučinských Cezavách. Zpracování materiálu z výzkumné sezóny roku 1948 | Theses on a related topic

45.
Zeman, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologická analýza kosterních pozůstatků z lokality Žarošice - Újezdky s přihlédnutím k pracovní zátěži | Theses on a related topic