Theses on a related topic (having the same keywords):

otevrenost vuci zkusenosti, generativity, generativni zajem, generativni jednani, generative behavior, neuroticism, openness to experience, starsi dospelost, stredni dospelost, privetivost, svedomitost, generativita, conscientiousness, neuroticismus, agreeableness, big five, generative concern, osobnostni rysy, extraverze, personality traits, older adulthood, extraversion, middle adulthood

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Koukalová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Souvislosti míry apatie a struktury osobnosti u zdravých osob z české populace | Theses on a related topic Display description

2.
Plášková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Obecné dimenze osobnosti ve vztahu k volbě barev v osobním interiéru | Theses on a related topic

3.
Benešová, Hermína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Rozdíl skórů dotazníků NEO-FFI při vyplňování upřímném a při zadání s instrukcí | Theses on a related topic

4.
Janáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky a cestovní motivace u vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

5.
Chylíková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u školních psychologů | Theses on a related topic

6.
Šindelářová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Přátelství s bývalým partnerem: důvody a prediktory | Theses on a related topic

7.
Budilová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické charakteristiky účastníků dopravního provozu: vztah k věku a délce řidičské praxe | Theses on a related topic

8.
Nekužová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci | Theses on a related topic

9.
Brožková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Smysl pro soudržnost, duševní zdraví a vybrané osobnostní charakteristiky ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním | Theses on a related topic

10.
Detáryová, Ester
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita v kontextu pracovní a manželské spokojenosti ve střední dospělosti | Theses on a related topic

11.
Gemzová, Elena maiden name: Barbiriková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defence: Osobnostní determinanty výkonové motivace vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

12.
Grmolcová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislosti generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti | Theses on a related topic

13.
Maříková, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Social Antropology
Bachelor's thesis defence: Souvislost mezi osobnostními charakteristikami a participací ve sportovních aktivitách u patnáctiletých adolescentů | Theses on a related topic

14.
Součková, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Osobnost a výkonnost v šachách | Theses on a related topic

15.
Čermáková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita a smysl života u lidí ve starší dospělosti | Theses on a related topic

16.
Gollová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Mezigenerační přenos generativity | Theses on a related topic

17.
Kloudová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Stagnace ve střední a starší dospělosti v kontextu osobnostních rysů | Theses on a related topic

18.
Král, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita v mladé dospělosti v kontextu osobnostních rysů | Theses on a related topic

19.
Adolfová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zvládání stresu u pacientů s idiopatickými střevními záněty | Theses on a related topic

20.
Adolfová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky pacientů s nespecifickými střevními záněty | Theses on a related topic

21.
Nekužová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Extraverze, neuroticismus a svědomitost jako prediktory výkonu v situaci personálního výběru | Theses on a related topic

22.
Nováček, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Překlad a adaptace metody k měření humoru v pracovním prostředí | Theses on a related topic

23.
Pernicová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah vybraných osobnostních charakteristik, hlučnosti kancelářského prostředí a pracovní spokojenosti | Theses on a related topic

24.
Valentová, Klára maiden name: Benešová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislosti generativity a silných stránek charakteru u seniorů | Theses on a related topic

25.
Berglowcová, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky ve vztahu k životní spokojenosti u studujících seniorů | Theses on a related topic

26.
Hlaváčová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Vliv temperamentu na způsob trávení volného času vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

27.
Hlobilová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Pojetí smrti ve starší dospělosti: Role soužití s potomkem ve společné domácnosti | Theses on a related topic

28.
Homolková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: On-again/off-again partnerské vztahy ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

29.
Kalinová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané osobnostní charakteristiky bezdětných žen | Theses on a related topic

30.
Marešová, Barbara
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence | Theses on a related topic

31.
Michaličková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující (ne)účast studentů na zahraničním studijním pobytu | Theses on a related topic

32.
Průšová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky, hodnoty a pracovní spokojenost pracovníků dobrovolnických organizací | Theses on a related topic

33.
Richterová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Regulace nálady pomocí poslechu smutné hudby | Theses on a related topic

34.
Součková, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní rysy a workoholismus | Theses on a related topic

35.
Stolár, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Typ profesní přípravy a syndrom psychického vyhoření u učitelů středních škol | Theses on a related topic

36.
Strýčková, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita v mladé dospělosti v kontextu hédonického a eudaimonického pojetí osobní pohody | Theses on a related topic

37.
Veselá, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vztah behaviorálně aktivační a behaviorálně inhibiční dimenze temperamentu, úzkostnosti, svědomitosti a prokrastinace | Theses on a related topic

38.
Vojkovská, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vyhlídky na budoucí zaměstnání dospívajících v kontextu některých psychosociálních faktorů. | Theses on a related topic

39.
Žaloudková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Copingové strategie, vybrané osobnostní charakteristiky a akademická úspěšnost studentů inklinujících k trémě | Theses on a related topic

40.
Betlach, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Srovnání vybraných osobnostních charakteristik žáků základní školy praktické s žáky základní školy | Theses on a related topic

41.
Čech, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Social Informatics
Bachelor's thesis defence: Důvěryhodnost software z pohledu uživatele | Theses on a related topic

42.
Hrabcová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Úroveň sebepojetí a emocionální aspekty dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

43.
Knapovská, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Charakteristiky autobiografické paměti a její vztah k osobnostním rysům | Theses on a related topic

44.
Kyselová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Barvení vlasů a osobnost: Jsou vlasové stereotypy založené na skutečnosti? | Theses on a related topic

45.
Matějíčková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Mezigenerační přenos vytrvalosti a naděje | Theses on a related topic

46.
Ondrášková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pracovní angažovanost a její souvislosti s osobnostními rysy a základními motivačními potřebami | Theses on a related topic

47.
Segečová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Nuda v prostředí plném podnětů | Theses on a related topic

48.
Švábenská, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv partnerského vztahu, neuroticismu a extraverze na životní spokojenost a sebehodnocení u osob v období mladé dospělosti | Theses on a related topic

49.
Vrbová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostné charakteristiky dospievajúcich s výskytom sebapoškozujúceho správania | Theses on a related topic

50.
Zapletalová, Alena maiden name: Tesařová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Angažovanost zaměstnanců | Theses on a related topic