Theses on a related topic (having the same keywords):

moralni rozhodovani, moral dilemma, deontologie, moral judgment, narcissism, machiavelismus, narcismus, deontology, utilitarismus, psychopatie, dark triad, utilitirianism, moralni dilema, temna triada, machiavelism, psychopathy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Geraniosová, Athina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Generativita v kontexte temných stránok osobnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Bernard, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Morální filosofie v judikatuře Ústavního soudu | Theses on a related topic

3.
Cieślarová, Danka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Etická problematika v práci se suicidálním klientem v telefonické krizové intervenci | Theses on a related topic

4.
Novotný, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Interkulturní aspekty morálního usuzování romských a českých adolescentů | Theses on a related topic

5.
Ryčl, Štěpán
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Morální status zvířat | Theses on a related topic

6.
Čechová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Potřeba popularity a sebeodhalování na internetu | Theses on a related topic

7.
Ducháčková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Procesní analýza hodnotové výchovy v ČR se zaměřením na výzkumnou a pedagogickou praxi | Theses on a related topic

8.
Hanzlík, Horst
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Právo a morálka - právní moralismus | Theses on a related topic

9.
Ježková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Philosophy
Dissertation defense: Proměny pojetí moci ve filozofii 20. století. Idea moci: od řádu k individuu | Theses on a related topic

10.
Jindrová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Rozvoj morálního usuzování u žáků mladšího školního věku | Theses on a related topic

11.
Junová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Mikrohistorická analýza sdílení fotografií na sociální síti Instagram s případovou studií sdílení detailní fotografie jezdecké sochy Jošta Lucemburského v Brně | Theses on a related topic

12.
Kalinová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané osobnostní charakteristiky bezdětných žen | Theses on a related topic

13.
Kamenický, Kryštof
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv psychologického well-beingu a narcismu na nadměrné používání online sociálních sítí | Theses on a related topic

14.
Knapová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah vybraných osobnostních charakteristik a výkonu pod tlakem ve sportu | Theses on a related topic

15.
Koutníková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Morální rozhodování: přístup zaměřený na člověka | Theses on a related topic

16.
Kožuszniková, Ewa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Nová estetika podle Jamese Bridela | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nová estetika podle Jamese Bridela | Theses on a related topic

17.
Labohý, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Political Science
Bachelor's thesis defense: Mechanismy zobrazování přírody v časopise Maxim | Theses on a related topic

18.
Lišková, Michaela maiden name: Matláková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Koncept narcismu malých rozdílů ve vědách o společnosti | Theses on a related topic

19.
Mánková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Konstrukce mužské identity v lifestylových časopisech | Theses on a related topic

20.
Mencl, Matouš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Teoretická východiska Bleeding heart libertarianismu | Theses on a related topic

21.
Mosoriaková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Láska k ženství: cesta zasvěcení | Theses on a related topic

22.
Nasvetrová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Krása a ošklivost v reklamě | Theses on a related topic

23.
Nečasová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Neuroetika, morální odpovědnost a psychopatie | Theses on a related topic

24.
Pliska, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Psychopatie v teorii a praxi trestního řízení | Theses on a related topic

25.
Pohlová, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Individualismus a narcismus v mediální komunikaci na příkladu reklamní kampaně firmy Bernard | Theses on a related topic

26.
Sedláková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Narcismus ve videoartu | Theses on a related topic

27.
Spurná, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Kvalita života lékaře - onkologa | Theses on a related topic

28.
Spurná, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Kvalita života lékaře - onkologa (teze disertační práce) | Theses on a related topic

29.
Štěrbová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Interakce mediální a sociální reality – analýza rozhlasového dokumentárního cyklu Dobrá vůle | Theses on a related topic

30.
Vavrečková Salihová, Hikmet maiden name: Salihová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology, Clinical Psychology
Dissertation defense: Etické a morální problémy v psychoterapii | Theses on a related topic

31.
Zezulová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Erich Fromm a jeho pojetí člověka | Theses on a related topic

32.
Bachnová, Veronika maiden name: Bachnová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Explorace rizikových faktorů vedoucích k excesivnímu cvičení u mužů | Theses on a related topic

33.
Brauner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Alternativní tresty ve světle nového trestního zákoníků. Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

34.
Fabuš, Pavol
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Concept of Time In a Work of Thomas Hylland Eriksen | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Concept of Time In a Work of Thomas Hylland Eriksen
Master's thesis defence: Laschova teorie narcistní kultury jako inspirace pro mediální studia | Theses on a related topic

35.
Felcman, Jindřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Korupční jednání v kontextu teorií morálního usuzování | Theses on a related topic

36.
Fikarová, Táňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Morální poselství v příbězích TAT a řešení morálního dilematu | Theses on a related topic

37.
Gluszny, Roman
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moral Serious Game | Theses on a related topic

38.
Halvová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Ošklivost v dekadenci | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ošklivost v dekadenci | Theses on a related topic

39.
Herold, Dagmar maiden name: Bělohlávková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Morální usuzování a prosociální osobnostní charakteristiky v kontextu osobní identity v období střední dospělosti | Theses on a related topic

40.
Hochmanová, Dita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Henry Fielding and the Philosophy of Morals | Theses on a related topic

41.
Hochmanová, Dita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Henry Fielding and the Philosophy of Morals | Theses on a related topic

42.
Horák, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Preferenční Utilitarismus Petera Singera | Theses on a related topic

43.
Horský, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Morální smysl jako produkt přírodního výběru | Theses on a related topic

44.
Horský, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Vrtěti psem: Role morálního usuzování při tvorbě morálního soudu | Theses on a related topic

45.
Hrachovinová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Rawlsovo pojetí společnosti | Theses on a related topic

46.
Hrbáčková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi Machiavelismem a přisuzovanou přívětivostí v závislosti na zjevnosti možnosti klamání v komunikaci | Theses on a related topic

47.
Chvojková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Výuka filozofie a etiky na gymnáziích jako prostředek k rozvoji morálního uvažování a jednání žáků | Theses on a related topic

48.
Jarošová, Sabina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Etické problémy souboru zpráv týkajících se kauzy Kuřim | Theses on a related topic

49.
Jílková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Účel trestání | Theses on a related topic

50.
Kočvarová, Karla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Problémy uplatnění zoocentrismu Petera Singera v českých podmínkách | Theses on a related topic