Theses on a related topic (having the same keywords):

sos chromotest, human biomonitoring studies, dna poskozeni, dna oprava, exposome, kometovy test, comet assay, metafer, studie lidskeho biomonitoringu, dna repair, dna damage, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Balík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: 8-hydroxy-2-deoxyguanosin jako marker oxidačního poškození | Theses on a related topic Display description

2.
Drápela, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium synteticky letální kombinace DNA poškození a CHK1 inhibice v kontextu protinádorové terapie | Theses on a related topic

3.
Dvořák, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years) / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy | Theses on a related topic

4.
Fusková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv činidel způsobujících poškození DNA na reparační procesy u mutantů A. thaliana | Theses on a related topic

5.
Pačesa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace interakčních partnerů Esc2 podílejících se na DNA opravě | Theses on a related topic

6.
Veselá, Tereza Agáta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: DNA lidské spermie a její poruchy | Theses on a related topic

7.
Vodová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení homocysteinu v tělních tekutinách metodou HPLC a jeho vliv na lidskou reprodukci | Theses on a related topic

8.
Altmannová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Úloha sumoylace při opravě DNA | Theses on a related topic

9.
Balázs, Beáta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Charakterizace podjednotek SMC5-6 komplexu a jejich partnerů | Theses on a related topic

10.
Baumgartnerová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam interakce mezi proteiny Mus81 a Srs2 při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA | Theses on a related topic

11.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Testování moderních léčiv na buňkách chronické lymfocytární leukémie s abnormalitami genů TP53 a ATM | Theses on a related topic

12.
Boudný, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Testování protinádorové terapie na buňkách chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genech TP53 a ATM | Theses on a related topic

13.
Boudný, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Potenciál inhibice proteinu Checkpoint kinase 1 u B-buněčných malignit | Theses on a related topic

14.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

15.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

16.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches | Theses on a related topic

17.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

18.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

19.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

20.
Figulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kontrolní body buněčného cyklu a oprava DNA ve vztahu k protinádorové terapii | Theses on a related topic

21.
Flegrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Application of reporter gene system in ecotoxicology | Theses on a related topic

22.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

23.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

24.
Franeková, Janka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Příspěvek k hodnocení stability ateromatózního plátu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárního rizika | Theses on a related topic

25.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

26.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Účinky benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na buňky maligního melanomu | Theses on a related topic

27.
Hejnová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Dynamika oprav DNA u lidských kmenových buněk | Theses on a related topic

28.
Hejnová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv dlouhodobé kultivace lidských embryonálních kmenových buněk in vitro na dynamiku opravných mechanizmů DNA a jejich schopnosti udržení genomové integrity | Theses on a related topic

29.
Hlaváčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Metylace DNA jako epigenetický biomarker | Theses on a related topic

30.
Hložková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Comet assay: nové trendy a aplikace v testování genotoxicity | Theses on a related topic

31.
Hluchý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Netelomerické funkce ochranných proteinových komplexů telomer | Theses on a related topic

32.
Hrazdilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu | Theses on a related topic

33.
Hýl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Buněčné signální dráhy regulující aktivitu nádorového supresoru p53 | Theses on a related topic

34.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

35.
Jendruchová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Extracelulární vezikuly, způsoby jejich izolace a charakterizace | Theses on a related topic

36.
Jež, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Regulace rekombinace v průběhu replikace | Theses on a related topic

37.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic

38.
Kabátková, Markéta maiden name: Richterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Interactions of toxic compounds and Wnt signalling | Theses on a related topic

39.
Kalužová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader | Theses on a related topic

40.
Komárek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Rozpoznání chemicky modifikované DNA proteiny rodiny p53 | Theses on a related topic

41.
Komárek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Sekvenčně specifická a strukturně selektivní vazba proteinu p53 a isoforem proteinu p73 | Theses on a related topic

42.
Kopková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy | Theses on a related topic

43.
Koutný, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Obecné aspekty N-glykosylace v maligní transformaci | Theses on a related topic

44.
Bohošová, Júlia maiden name: Kováčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu | Theses on a related topic

45.
Kubíčková, Adéla maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Dlouhé nekódující RNA jako biomarkery a terapeutické cíle u renálního karcinomu | Theses on a related topic

46.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic

47.
Lebedová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Tradiční a moderní biomarkery v ekotoxikologii - experimentální využití | Theses on a related topic

48.
Lebedová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Experimentální využití biochemických markerů u modelových obratlovců | Theses on a related topic

49.
Legartová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi | Theses on a related topic

50.
Lenárt, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv poškození biomolekul na stárnutí | Theses on a related topic