Theses on a related topic (having the same keywords):

spolupraca, zahranicna politika, strategic partnership, foreign policy, strategicke partnerstvo, european union, europska unia, brazilia, cooperation, brazil

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Cilimingas, Georgis
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Ruskem v období let 2000 - 2008 | Theses on a related topic Display description

2.
Hudecová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Zahraničná politika malého členského štátu Európskej Únie voči veľkému: Prípadová štúdia Belgického kráľovstva a Ruskej federácie | Theses on a related topic

3.
Andrejka, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách | Theses on a related topic

4.
Baloghová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Formovanie slovenskej zahraničnej politiky v rokoch 1990-1994 | Theses on a related topic

5.
Barillová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: EÚ ako normatívny aktér (príklad podpory medziľudských kontaktov v Gruzínsku v rámci programu Východného partnerstva) | Theses on a related topic

6.
Baško, Matej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Americká zahraničná politika voči Iránu od konca studenej vojny | Theses on a related topic

7.
Baško, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vystoupení z Evropské unie | Theses on a related topic

8.
Belejová, Lea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Poľská kultúrna diplomacia a nation branding: Analýza Poľského inštitútu v Prahe | Theses on a related topic

9.
Belianská, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia? | Theses on a related topic

10.
Bernát, Gabriel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Zahraničná politika SRN v kontexte znovuzjednotenia Nemecka | Theses on a related topic

11.
Bilená, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Spolupráce aktérů cestovního ruchu v Piešťanech | Theses on a related topic

12.
Bilená, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru (případová studie) | Theses on a related topic

13.
Blaha, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Role Německa v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky prizmatem teorie rolí | Theses on a related topic

14.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

15.
Borčany, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Evropská dimenze zahraniční politiky prezidenta Václava Klause | Theses on a related topic

16.
Cicko, Matúš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Zahraničná energetická politika Indie: Obsahová analýza koncepčných dokumentov | Theses on a related topic

17.
Cisariková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie | Theses on a related topic

18.
Csicsaiová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý | Theses on a related topic

19.
Cubinková, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Rozpočet Európskej únie | Theses on a related topic

20.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ålandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii | Theses on a related topic

21.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov: od poradného orgánu k druhej komore Európskeho parlamentu? | Theses on a related topic

22.
Demčík, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kolektívne investovanie v Slovenskej republike a možnosti jeho rozvoja | Theses on a related topic

23.
Depešová, Bibiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konvergence cenových hladin v EU | Theses on a related topic

24.
Doval, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Kanadská participácia na bezpečnostnej transatlantickej väzbe po roku 1989: Rola Kanady v operáciách a pôsobení Severoatlantickej aliancie | Theses on a related topic

25.
Dunaj, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich právní dopad | Theses on a related topic

26.
Ďuricová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Organizace cestovního ruchu na Slovensku - Tatranský region | Theses on a related topic

27.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv politických procesov v Turecku po 15. júli 2016 na jeho vzťahy s Európskou úniou | Theses on a related topic

28.
Falťan, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rámec a skutečnost konzulární ochrany občanů Evropské unie | Theses on a related topic

29.
Fančová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana demokratických hodnôt v Európskej únii: Prípadová štúdia Poľska | Theses on a related topic

30.
Fiabáne, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Americká zahraničná politika voči Izraelu v kontexte rozpadu sovietskeho impéria | Theses on a related topic

31.
Filipová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Členství Evropské unie v mezinárodních organizacích | Theses on a related topic

32.
Franko, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Analýza zahraničnej politiky SR | Theses on a related topic

33.
Funková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na slovenský nacionalismus | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vplyv európskej integrácie na slovenský nacionalizmus | Theses on a related topic

34.
Furicová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic

35.
Gálová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Pôsobenie slovenských neštátnych aktérov v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na národnej a nadnárodnej úrovni | Theses on a related topic

36.
Gambová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání České republiky, Polska a Rakouska | Theses on a related topic

37.
Gažovič, Ondrej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Slovak Aid - oficiálna rozvojová spolupráca ako nástroj konštituovania identity SR? | Theses on a related topic

38.
Gnap, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Železniční infrastrukturní poplatky | Theses on a related topic

39.
Grečková, Kristína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Dr. Jozef Cieker a jeho úloha v diplomacii prvej Slovenskej republiky | Theses on a related topic

40.
Haško, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Revízie HDP: vlastnosti a predikovateľnosť | Theses on a related topic

41.
Havlík, Juraj
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: BETWEEN MEMORY AND COMMUNITY: an ethnographic insight into the first territorial museum of favela | Theses on a related topic

42.
Herkeľ, Radovan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Porovnání implementace strukturálních fondů ve vybraných zemích | Theses on a related topic

43.
Hojer, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanství EU | Theses on a related topic

44.
Hollý, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: SIFI - systémově významné finanční instituce, jejich podstata, význam a dopady na bankovní systém EU | Theses on a related topic

45.
Holý, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Změny v legislativním zázemí vlád České republiky v oblasti zahraniční politiky mezi lety 1990-2016 | Theses on a related topic

46.
Horná, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Premeny slovenskej ekonomiky za tretej Mečiarovej vlády (1994-1998) | Theses on a related topic

47.
Horvatovič, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: NGO a transakčný aktivizmus na Slovensku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: NGO a transakčný aktivizmus na Slovensku | Theses on a related topic

48.
Hrdličková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Komparácia postojov Spojených štátov amerických a Európskej únie v oblasti klimatických zmien | Theses on a related topic

49.
Hudecová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Európska Únia ako aktér globáneho vládnutia v oblasti životného prostredia – prípadová štúdia Parížskej dohody o zmene klímy | Theses on a related topic

50.
Hula, Róbert
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Spolupráce aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Horní Nitra - Bojnice | Theses on a related topic