Theses on a related topic (having the same keywords):

fluktuace, perception, odmenovani, journalism, nazor, novinar, fluctuation, demanding work, pracovni narocnost, employee turnover, zurnalistika, journalist, remuneration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Zajímavá povolání - soubor rozhovorů pro Žďárský deník | Theses on a related topic Display description

602.
Svobodová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Arts for Education
Master's thesis defence: Pro jeho smýšlení | Theses on a related topic

603.
Svobodová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Srovnání myšlenek Hérakleita a eleatů, interpretace tohoto vztahu z pohledu vybraných autorů | Theses on a related topic

604.
Svozil, Břetislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geography and Cartography / Regional Geography and Regional Planning
Advanced Master's thesis defense: Aplikace trvale udržitelnéo rozvoje na Deblínsku - participace veřejnosti | Theses on a related topic

605.
Sychrová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Optické klamy | Theses on a related topic

606.
Syslová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě (se zaměřením na provádění a vady)

607.
Szabó, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza efektivity personálního marketingu ve vybraném podniku | Theses on a related topic

608.
Šabacká, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Percepce prevence syndromu vyhoření u pracovníků a dobrovolníků pracujících s adolescenty | Theses on a related topic

609.
Šandera, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Faktory ohrožující práci s gay a lesbickými klienty vnímané sociálními pracovníky | Theses on a related topic

610.
Šašinka, Čeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Interindividuální rozdíly v percepci prostoru a map. | Theses on a related topic

611.
Šibor, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Fenomén vytrvalostního běhání – soubor publicistických rozhovorů pro web Rungo.cz | Theses on a related topic

612.
Šifaldová, Lenka maiden name: Vydrová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Předsudky a stereotypy vnímané pracujícími matkami na manažerských pozicích | Theses on a related topic

613.
Šichnárková, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití konceptu Bazální stimulace v rané péči | Theses on a related topic

614.
Šimečková, Jana maiden name: Večeřová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Současná krajinářská architektura v České republice – soubor rozhovorů pro architektonický časopis | Theses on a related topic

615.
Šimková, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Art for Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Algebraický, goniometrický a spirituálny tvar komplexného čísla | Theses on a related topic

616.
Šimková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Obsahová analýza televizních reklamních komunikátů zaměřených na dětského diváka | Theses on a related topic

617.
Šimoníková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Zdroje ohrožení syndromem vyhoření probačních pracovníků ve vybraném středisku PMS ČR | Theses on a related topic

618.
Šipöcz, Juraj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Koláž, montáž, digitálny obraz | Theses on a related topic

619.
Šišovičová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Bazální stimulace u dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

620.
Šklubalová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Ženy v české politice (soubor publicistických rozhovorů pro magazín ONA Dnes) | Theses on a related topic

621.
Škodová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Ženy překračující genderové stereotypy (Soubor publicistických textů pro přílohu Pro ženy v Jihlavských listech) | Theses on a related topic

622.
Škodová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Vzťah vysokoškolských študentov k životnému prostrediu a ochrane prírody | Theses on a related topic

623.
Školová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Percepce terapeutického vztahu u klientů se schizofrenií a pomáhajících pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

624.
Škorpíková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation, Russian-language Translation
Master's thesis defence: Minimalistický „deníkový román“ Jevgenije Griškovce: komentovaný překlad publicistického textu | Theses on a related topic

625.
Šmaterová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza využití filozofie Kaizen při řízení organizace z pohledu českých Kaizen odborníků | Theses on a related topic

626.
Šmejkalová, Julie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Percepce rozhraní jako významné krajinné struktury ve vybraných obcích mikroregionu Českomoravské vrchoviny - Humpolecko | Theses on a related topic

627.
Šnajdárková, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spirituální potřeby seniorů ve vybraném Domově pokojného stáří | Theses on a related topic

628.
Šomodíková, Barbora maiden name: Čiklová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Paranoidní schizofrenie a její vliv na osobní a profesní život | Theses on a related topic

629.
Šonková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Public Image and Perception of Current British Royal Family | Theses on a related topic

630.
Špačková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza a komparace stylů vedení | Theses on a related topic

631.
Špačková, Stanislava maiden name: Adámková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Aktivnyje processy v sovremennoj russkoj i češskoj frazeologii na osove publicističeskich tekstov | Theses on a related topic

632.
Šprdlík, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Soubor interview se sportovci: Baseball - brněnský fenomén | Theses on a related topic

633.
Šťastná, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ DĚLNICKÝCH PROFESÍ VE SPOLEČNOSTI INDET SAFETY SYSTEMS a.s. | Theses on a related topic

634.
Šťastná, Miroslava maiden name: Ševečková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Mínění současné populace seniorů o všeobecné sestře | Theses on a related topic

635.
Štrublíková, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Vliv vybraných faktorů na názor studentů vysokých škol na alternativní medicínu | Theses on a related topic

636.
Šubertová, Pavla maiden name: Konopásková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Hodnocení systému kontrol rizika nelegálního zaměstnávání na lokální úrovni | Theses on a related topic

637.
Švábová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vztah dcery k nevlastnímu otci z retrospektivního hlediska | Theses on a related topic

638.
Švanda, Robert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Radikalizace společnosti na příkladu fotbalových fanoušků (soubor publicistických textů pro časopis Týden) | Theses on a related topic

639.
Švandová, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Ženy umělkyně – soubor publicistických rozhovorů pro magazín A2 | Theses on a related topic

640.
Švecová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza motivačního systému ve vybraném podniku | Theses on a related topic

641.
Tesařová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Croatian Language and Literature
Master's thesis defence: Chorvatská sportovní frazeologie vně sportovního kontextu | Theses on a related topic

642.
Tichý, Matyáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: L’image de l’eau et de la lumière dans L’étranger d’Albert Camus | Theses on a related topic

643.
Tichý, Tadeáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Pronunciation of English by Non-native Speakers | Theses on a related topic

644.
Tlustošová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English
Bachelor's thesis defense: Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties | Theses on a related topic

645.
Tomečková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Vnímání a význam volného času v pravém stáří | Theses on a related topic

646.
Tomková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology / English Language
Dissertation defense: Perception of Non-Native Pronunciation of English by Native Speakers | Theses on a related topic

647.
Ťopková, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Vnímání sexuality páru po porodu | Theses on a related topic

648.
Trávníček, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Recepce divadelní tematiky v kulturní revue Salon 1922-1926 | Theses on a related topic

649.
Trechová, Petra maiden name: Jačová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Terénní sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí: systém rozdělování případů a jejich dopad na kvalitu práce s rodinami | Theses on a related topic

650.
Trizuliaková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Russian Language and Literature, Russian-language Translation
Master's thesis defence: Procesy detabuizace invektivního lexika v ruských a českých médiích | Theses on a related topic