Theses on a related topic (having the same keywords):

horka acetolyza, lisenske souvrstvi, durynsky ekotyp, taxonomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Alkálie v karbonátových horninách jižního okraje Moravského krasu (lom Hády) | Theses on a related topic Display description

2.
Bejdák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití molekulárních markerů pro taxonomické a fylogenetické analýzy u dvoukřídlého hmyzu (Diptera) | Theses on a related topic

3.
Brablcová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Virus hepatitidy E a jeho zoonotický potenciál | Theses on a related topic

4.
Bryndová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Taxonomie a ekologie rodu Enterococcus | Theses on a related topic

5.
Dadáková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Subaerické sinice/cyanobakterie v Národním parku Slovenský ráj (Slovensko) - druhová diverzita, ekologie a taxonomie | Theses on a related topic

6.
Dvořáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Ekologie a taxonomie gramnegativních bakterií v Antarktidě | Theses on a related topic

7.
Fojtík, Miloš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Využití fitness pomůcek v tréninku úpolových sportů | Theses on a related topic

8.
Havlíčková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie líšeňského souvrství na profilu Hornek v údolí Říčky | Theses on a related topic

9.
Hodoval, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Validizace Seznamu psychoterapeutických směrů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Validizace Seznamu psychoterapeutických směrů | Theses on a related topic

10.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Rhodophyta (Corallinales, Sporolithales) středního miocénu (baden, sarmat) Centrální Paratethydy | Theses on a related topic

11.
Hutňan Chattová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán) | Theses on a related topic

12.
Hýbl, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Evaluace metodiky paraboxu pro osoby s tělesným postižením | Theses on a related topic

13.
Cholevová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / English Language and Literature, Geology for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geochemie nerozpustných zbytků vápenců líšeňského souvrství v Moravském krasu | Theses on a related topic

14.
Ibolyová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Diverzita a morfologická variabilita skáloskokanů (Petropedetes) střední Afriky | Theses on a related topic

15.
Jarošová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Pulmonaria obscura a Pulmonaria officinalis v České republice | Theses on a related topic

16.
Kahoun, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační architektura současných webových stránek | Theses on a related topic

17.
Kneysová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů | Theses on a related topic

18.
Kosina, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Taxonomie kultivovatelných psychrotrofních prokaryot z vodních ekosystémů | Theses on a related topic

19.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy | Theses on a related topic

20.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Využití analýzy metylesterů mastných kyselin v bakteriální systematice | Theses on a related topic

21.
Kratochvílová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie a mikrofacie famenu v Mramorovém lomu u Křtin | Theses on a related topic

22.
Krčál, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management (4-years) / Business Economy and Management
Dissertation defense: Hodnocení efektivnosti podnikových portálů | Theses on a related topic
Dissertation defense: Hodnocení efektivnosti podnikových portálů | Theses on a related topic

23.
Lehotský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu | Theses on a related topic

24.
Literáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Zoology
Master's thesis defence: Květní roztoči foreticky vázaní na kolibříky – taxonomicko-faunistická studie vybraných oblastí Jižní a Střední Ameriky (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae, Melicharidae) | Theses on a related topic

25.
Lutovinovas, Erikas
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Biosystematic study of model taxa of the family Tachinidae (Diptera) | Theses on a related topic

26.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

27.
Martincová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Advanced Master's thesis defense: Analýza učebních úloh z vlastivědy | Theses on a related topic

28.
Mendel, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio | Theses on a related topic

29.
Mičková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Analýza a hodnocení otázek a úkolů, uvedených v učebnici přírodopisu pro 6. ročník ZŠ. | Theses on a related topic

30.
Nečas, Tadeáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Skrytá diverzita horských žab rodu Phrynobatrachus v Kamerunských horách | Theses on a related topic

31.
Nečas, Tadeáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií | Theses on a related topic

32.
Nevolová, Šárka maiden name: Bidmanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Nové metody v taxonomii bakterií

33.
Peterková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Monogenea čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 – současný stav a perspektivy | Theses on a related topic

34.
Polášek, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Hydrobiology
Dissertation defense: Studium západopalearktických druhů jepic čeledi Heptageniidae s důrazem na problematické taxony; jejich identifikace, biologie a ekologie | Theses on a related topic

35.
Pravdová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Barbus (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů | Theses on a related topic

36.
Ptáčková, Michala
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mikropaleontologie a karbonátová petrologie devonských a karbonských vápenců na Anakletech (Brno-Líšeň) | Theses on a related topic

37.
Recmanová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Učební úlohy na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

38.
Snítilý, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: DNA barcoding obojživelníků na příkladové studii batrachofauny rezervace Dzanga-Sangha, Středoafrická republika | Theses on a related topic

39.
Snítilý, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Diverzita a variabilita žab rodu Arthroleptis střední Afriky | Theses on a related topic

40.
Sommerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Biology, Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Biogeografická analýza distribuce vybraných hlodavců východní Afriky | Theses on a related topic

41.
Škápík, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Mikrofaciální výzkum líšeňského souvrství ve vrtu Horákov-Mokrá SV-3 | Theses on a related topic

42.
Škodová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Rozšíření, ekologie a konchometrie mokřadních zrnovek Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) a P. pratensis (Clessin, 1871) v České republice a Západních Karpatech | Theses on a related topic

43.
Škrášek, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro monitoring toxických sinic | Theses on a related topic

44.
Šmarda, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Botany
Dissertation defense: Biosystematická studie středoevropských kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus | Theses on a related topic

45.
Tejkalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Cannabis sativa - objasnění vztahu mezi domnělými poddruhy | Theses on a related topic

46.
Vallo, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae) | Theses on a related topic

47.
Vinikarová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Cytotypy Senecio jacobaea na jižní Moravě | Theses on a related topic

48.
Vlachová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Sociální klima třídy z pohledu romských žáků | Theses on a related topic

49.
Vlková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Klasifikace psychrotrofnich pseudomonád | Theses on a related topic

50.
Vojtíšek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Elizabethkingia spp.- nový původce nozokomiálních nákaz | Theses on a related topic