Theses on a related topic (having the same keywords):

tourmaline, electron microprobe, elbaitovy subtyp, biotite, graniticky pegmatit, schorl, lithium, elektronova mikrosonda, boron, bor, turmalin, elbaite subtype, biotit, granitic pegmatite, skoryl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Skřápková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie minerálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu Lhenice | Theses on a related topic Display description

2.
Kokavcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrograficko-mineralogická charakteristika pegmatitu s turmalínom v skarne z lomu v Mirošove pri Novom Meste na Morave | Theses on a related topic

3.
Klištinec, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magmatický a metamorfní vývoj jižní části Svrateckého krystalinika | Theses on a related topic

4.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

5.
Kupská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium dutinových pegmatitů Českomoravské vrchoviny na příkladu pegmatitu u Strážku, strážecké moldanubikum | Theses on a related topic

6.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vybraných minerálních asociací pegmatitu Vežná I | Theses on a related topic

7.
Zahradníček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj textur a chemického složení zonálních turmalínů z elbaitového pegmatitu v Pikárci u Křižanova | Theses on a related topic

8.
Kubernátová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Složení Pb-bohatého turmalínu z pegmatitu Minh Tien, Vietnam | Theses on a related topic

9.
Pecháčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální turmalinizace v metamorfitech v Mongolském Altaji | Theses on a related topic

10.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

11.
Urbanová, Scarlett
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vzácnoprvkové pegmatity v JV části strážeckého moldanubika | Theses on a related topic

12.
Calábková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř) | Theses on a related topic

13.
Cifra, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium granátů z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká republika | Theses on a related topic

14.
Flégr, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj chemického složení turmalínů z elbaitového pegmatitu Řečice | Theses on a related topic

15.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

16.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

17.
Janiczek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Turmalín-kasiteritová mineralizace z Křesetic u Kutné Hory | Theses on a related topic

18.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Korelace U a Zr v hlubších patrech dolu Rožná | Theses on a related topic

19.
Jeřela, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Srovnávací studium rutilů různé geneze | Theses on a related topic

20.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou | Theses on a related topic

21.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikající Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích: vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace) | Theses on a related topic

22.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Turmalíny v NYF pegmatitech třebíčského plutonu | Theses on a related topic

23.
Malíková, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium chemického složení kostní tkáně užitím LA-ICP-MS a elektronové mikrosondy | Theses on a related topic

24.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

25.
Musel, Vítězslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj chemického složení turmalínu v Li-pegmatitu Krasonice | Theses on a related topic

26.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hypogenní a supergenní alterace biotitu z různých horninových prostředí brněnského masivu | Theses on a related topic

27.
Přikryl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chemické složení Fe-obsahujících berylů z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

28.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace a chemické složení betafitu z metakarbonátové horniny v Bližné | Theses on a related topic

29.
Talla, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Mineralogie granátů z kontaktních skarnů žulovského, šumperského a brněnského masivu se zaměřením na anomální optické jevy | Theses on a related topic

30.
Tarčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rodingity v serpentinitech staroměstského krystalinika u Rudy nad Moravou | Theses on a related topic

31.
Výravský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Krystalochemie monazitu z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

32.
Zahradníček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace elbaitových pegmatitů | Theses on a related topic

33.
Zarzycká, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Vybrané testy biologické aktivity se zaměřením na sloučeniny bóru a modifikace celulózy | Theses on a related topic

34.
Dvořáková, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Statistické vyhodnocení analýz geologických vzorků | Theses on a related topic

35.
Grabovski, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Nb,Ta-oxidy z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká Republika | Theses on a related topic

36.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce Li-granitických pegmatitů v oblasti Radkovice-Hrotovice | Theses on a related topic

37.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa

38.
Kaplanová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika minerálů skupiny granátu pomocí ramanovy spektroskopie | Theses on a related topic

39.
Kocáb, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Minerály skupiny cordieritu z granitických pegmatitů borského granulitového masívu | Theses on a related topic

40.
Mandovec, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů | Theses on a related topic

41.
Marková, Lucia maiden name: Vrábová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Identifikace hlavních minerálních fází v nejjemnějších frakcích štěrkopísků na ložisku Dobříň | Theses on a related topic

42.
Musil, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce granitických pegmatitů s Li-minerály v oblasti jižních Čech | Theses on a related topic

43.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hypogenní a supergenní přeměny minerálů skupiny biotitu | Theses on a related topic

44.
Rozsypalová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Radioaktivní akcesorické minerály ve vysoce draselných horninách | Theses on a related topic

45.
Skalická, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics
Master's thesis defence: Spektroskopické studium atmosféry hvězdy HD 152 786 | Theses on a related topic

46.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vztah chemismu a metamiktizace minerálů řady allanit-epidot: EPMA a Raman-spektroskopická studie | Theses on a related topic

47.
Šichnárková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografický výzkum raně středověkých žernovů ze Znojma-Hradiště | Theses on a related topic

48.
Škoda, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit-pegmatit | Theses on a related topic

49.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chování železa v přírodních v zeolitech; Fe-bohatý chabazit ze Strzegomi | Theses on a related topic

50.
Urgela, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium primárních fází v „písekitu“ z píseckých pegmatitů | Theses on a related topic