Theses on a related topic (having the same keywords):

stredisko, kalkulace, centre, manazerske ucetnictvi, naklady, calculation, management accounting, costs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hrdinová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kalkulace nákladů v konkrétním podniku | Theses on a related topic Display description

2.
Bubeníková, Soňa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Manažerské účetnictví v konkrétním podniku | Theses on a related topic

3.
Mikuláš, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza kalkulačního systému konkrétního podniku | Theses on a related topic

4.
Pástor, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Vypovídací schopnost manažerského účetnictví konkrétního podniku | Theses on a related topic

5.
Stojanovová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Systém ekonomického řízení v konkrétním podniku | Theses on a related topic

6.
Biskupičová, Lívia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Full costing ve veřejné výzkumné instituci | Theses on a related topic

7.
Bohuslavová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobků | Theses on a related topic

8.
Dolejšová, Helena maiden name: Lúčová
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Manažerské účetnictví v organizaci zabývající se sportem | Theses on a related topic

9.
Grundová, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku | Theses on a related topic

10.
Harásková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Řízení nákladů v bance | Theses on a related topic

11.
Karská Sedláčková, Dana maiden name: Sedláčková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Manažerské účetnictví v konkrétním podniku | Theses on a related topic

12.
Kopecká, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje | Theses on a related topic

13.
Koutská, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulace jako nástroj řízení

14.
Mikel, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Finanční řízení firmy Baťa v období 1894-1932 | Theses on a related topic

15.
Ruby, Anita
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management, Management
Bachelor's thesis defense: Manažerské účetnictví v konkrétním podniku | Theses on a related topic

16.
Svobodová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Alokace nákladů podnikovým procesům | Theses on a related topic

17.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Podnikový informační systém a jeho funkce | Theses on a related topic

18.
Trávníček, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Controlling - postavení a funkce v podniku | Theses on a related topic

19.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Nákladové účetnictví a jeho implementace v podniku | Theses on a related topic

20.
Waageová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Srovnejte kalkulační metodu úplných nákladů s metodou kalkulace variabilních nákladů a jejich využití v řízení podniku | Theses on a related topic

21.
Zezulková, Šárka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Aplikace nástrojů ekonomického řízení v podniku | Theses on a related topic

22.
Žaludová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Zavedení controllingu v konkrétním podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zavedení controllingu v konkrétním podniku | Theses on a related topic

23.
Baráková, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Manažerské účetnictví v neziskové organizaci | Theses on a related topic

24.
Beier, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management, Business Management
Master's thesis defence: Manažerské účetnictví v konkrétním podniku | Theses on a related topic

25.
Bejšovcová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Business Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití při řízení konkrétního podniku | Theses on a related topic

26.
Bilanová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Nákladové účetnictví v konkrétním podniku | Theses on a related topic

27.
Dušková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Nákladové účetnictví jako metoda zpracování informací a jejich vypovídací schopnost | Theses on a related topic

28.
Hofmanová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza hospodaření vybraného zdravotnického zařízení | Theses on a related topic

29.
Kelemen, Peter
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Procesní řízení nákladů v konkrétním podniku | Theses on a related topic

30.
Kojecká, Edita
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Nákladové účetnictví a jeho implementace v podniku | Theses on a related topic

31.
Kotík, Ladislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Využití nástrojů manažerského účetnictví ve sportovním klubu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Využití nástrojů manažerského účetnictví ve sportovním klubu | Theses on a related topic

32.
Kovařík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulace v konkrétním podniku | Theses on a related topic

33.
Krausová, Marta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulace jako metoda pořízení informace

34.
Mašek, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza výkonnosti podnikových středisek | Theses on a related topic

35.
Miškovič, Marián
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Manažerské účetnictví v MSP | Theses on a related topic

36.
Palíšková, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulace v konkrétním podniku | Theses on a related topic

37.
Pevná, Hana maiden name: Kalivodová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku | Theses on a related topic

38.
Šauerová, Ludmila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Podnikový informační systém a jeho funkce | Theses on a related topic

39.
Tichá, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Pracovní náplň controllera v konkrétní společnosti | Theses on a related topic

40.
Zbíral, Dominik
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Využití kalkulací v řízení podniku | Theses on a related topic

41.
Žďárský, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Nákladové účetnictví a jeho informace pro řízení podniku | Theses on a related topic

42.
Balák, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management, Management
Bachelor's thesis defense: Kalkulace nákladů v konkrétním podniku | Theses on a related topic

43.
Bolcková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Téma/varianta: Žadonění jako manipulační signál v systému hostitel-hnízdní parazit | Theses on a related topic

44.
Bravencová, Denisa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Spádovost za službami ve vybraném regionu | Theses on a related topic

45.
Burian, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Spádovost za službami ve vybraném regionu | Theses on a related topic

46.
Cacková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Nákladové účetnictví v obchodním podniku | Theses on a related topic

47.
Cacková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Nákladové kalkulace v podniku vyvíjejícím software | Theses on a related topic

48.
Cicvárková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Využití farmakoekonomiky a dalších ekonomických metod v lékové politice. Mezinárodní komparace | Theses on a related topic

49.
Čermáková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Gender Studies
Bachelor's thesis defense: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy | Theses on a related topic

50.
Čermáková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy | Theses on a related topic