Theses on a related topic (having the same keywords):

mimoradne stavy vedomi, psychicka onemocneni, extraordinary states of consciousness, narrative analysis, diabasis, zivotni pribeh, psychospiritualni krize, narativni analyza, therapy, terapie, life story, spiritual emergency, psychic diseases

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Kolibač, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestná činnost páchaná na mládeži | Theses on a related topic Display description

352.
Komárková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Způsoby trávení volného času u mladých dospělých jedinců s mentálním postižením | Theses on a related topic

353.
Korábová, Iva maiden name: Záhorová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Posttraumatická stresová porucha po porodu | Theses on a related topic

354.
Kortyšová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Individualizace a Konverze: Motivace v Narativech Konvertitů | Theses on a related topic

355.
Kosorin, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Psychopatologické důsledky duševního onemocnění - schizofrenie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Psychosociální důsledky duševního onemocnění - schizofrenie | Theses on a related topic

356.
Košťálová, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Návrh psychomotorických aktivit pro odstraňování fobií | Theses on a related topic

357.
Králová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv délky učitelovy praxe na podobu jeho interpersonálních vztahů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vliv délky učitelovy praxe na podobu jeho interpersonálních vztahů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Interpersonální vztahy učitele se žáky v životním příběhu | Theses on a related topic

358.
Krátká, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující pracovní úspěšnost osob s tělesným postižením | Theses on a related topic

359.
Kraťochová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Vliv konzumace alkoholických nápojů na vysokoškolské studenty | Theses on a related topic

360.
Kratochvíl, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Role základních uměleckých škol v systému inkluzivního vzdělávání | Theses on a related topic

361.
Kristlová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Kvalitativní analýza životních příběhů osob aktuálně užívajících nelegální návykové látky | Theses on a related topic

362.
Kršjaková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Vnímání pravidel terapeutické komunity z pohledu jejích klientů | Theses on a related topic

363.
Krylová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Interpretace Banksyho mediálních produktů s tématikou konzumerismu za pomoci sémiotické a naratologické analýzy | Theses on a related topic

364.
Křemečková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání žáků dle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy | Theses on a related topic

365.
Křivánková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Integrace rodiny z Blízkého východu do české společnosti: reflexe z perspektivy dobrovolníka | Theses on a related topic

366.
Kučírková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza protinádorových účinků wedelolaktonu | Theses on a related topic

367.
Kuchařová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Role osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným postižením | Theses on a related topic

368.
Kurková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Hra jako prostředek začlenění hyperaktivních dětí do kolektivu třídy základní školy

369.
Kytlica, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Časový průběh péče o pacienta na pracovišti NM | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Časový průběh péče o pacienta na pracovišti NM | Theses on a related topic

370.
Larisch, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Potřeby klientů Kontaktního centra Frýdek-Místek z hlediska jejich snahy o abstinenci od drog | Theses on a related topic

371.
Leňová Burešová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Pohřební rituály a ceremoniály - jejich funkce v rodině | Theses on a related topic

372.
Liberda, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dentistry (4-years) / Dentistry
Dissertation defense: Diagnostika a léčba onemocnění čelistního kloubu | Theses on a related topic

373.
Lišková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Rozhlásek Josefa Kainara v týdeníku Svět práce jako žánr na rozhraní publicistiky a umělecké tvorby | Theses on a related topic

374.
Lutonská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Canisterapie ve speciálně pedagogické péči a její účinky na jedince s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

375.
Mach, Ludvík
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv koktavosti na vývoj dítěte v předškolním a školním věku | Theses on a related topic

376.
Majerová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza dovedností dětí s vývojovou dysfázií v období mladšího školního věku | Theses on a related topic

377.
Manková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence u žáků mladšího školního věku s mentálním postižením | Theses on a related topic

378.
Marešová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti | Theses on a related topic

379.
Marková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Prvky Camphillského hnutí v práci terapeutického centra | Theses on a related topic

380.
Marková, Klára maiden name: Vlková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signální dráhy sebeobnovy nádorových kmenových buněk (a strategie jejich inhibice). | Theses on a related topic

381.
Martykánová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Poruchy autistického spektra | Theses on a related topic

382.
Mašterová, Hana maiden name: Vaněčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Individuální práce s dítětem s vícečetným postižením ve Speciální základní škole | Theses on a related topic

383.
Mattesová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: A análise narratológica de O Mistério da Estrada de Sintra – comparação do livro e do filme | Theses on a related topic

384.
Matyášová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Poruchy příjmu potravy aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí | Theses on a related topic

385.
Maximová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vplyv canisterapie na deti s viacnásobným postihnutím a epilepsiou | Theses on a related topic

386.
Mazánková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením v ústavu sociální péče | Theses on a related topic

387.
Medunová, Dita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nursing
Bachelor's thesis defense: Edukace nemocného po cévním rekonstrukčním výkunu na dolních končetinách

388.
Melicharová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Autismus - diagnostika a terapie | Theses on a related topic

389.
Mikešková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Klíště obecné jako přenašeč patogenů: průběh nemocí v dětském věku | Theses on a related topic

390.
Mikscheová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Film jako druh umění a prostředek terapie | Theses on a related topic

391.
Mlčková, Tereza maiden name: Dosoudilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Informelní přístupy v arteterapii u klientů s mentálním postižením | Theses on a related topic

392.
Moravcová, Ester maiden name: Jauernigová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Matky s dětmi dlouhodobě ubytované v azylovém domě a jejich životní příběh | Theses on a related topic

393.
Mosoriaková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Láska k ženství: cesta zasvěcení | Theses on a related topic

394.
Muráňová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Manažment dentálnej hygieny u hendikepovaných pacientů | Theses on a related topic

395.
Muroňová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Obraz psychospirituální krize pohledem odborníků na duševní zdraví | Theses on a related topic

396.
Myslivcová, Adéla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Opakované záněty močových cest u žen | Theses on a related topic

397.
Němcová, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Role asistenta pedagoga při integraci dítěte s DMO v mateřské škole | Theses on a related topic

398.
Nerudová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Léčebný význam pohybových cvičení při lymfedém končetin | Theses on a related topic

399.
Niedobová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Latin Language and Literature, Polish Language and Literature
Master's thesis defence: Příběhy z thébského cyklu: naratologický rozbor části Ovidiových Metamorfóz | Theses on a related topic

400.
Odložilová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Poruchy metabolismu sacharidů - glykogenózy | Theses on a related topic