Theses on a related topic (having the same keywords):

sekvenovani nove generace, new generation sequencing, renalni karcinom, long non-coding rna, dlouhe nekodujici rna, renal cell carcinoma, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic Display description

2.
Bútová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem | Theses on a related topic

3.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

4.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

5.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

6.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Identifikace a funkční charakterizace nekódujících RNA u urologických malignit | Theses on a related topic

7.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu renálního karcinomu | Theses on a related topic

8.
Kleinová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium dlouhých nekódujících RNA u nádoru močového měchýře | Theses on a related topic

9.
Kondelová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s renálním karcinomem | Theses on a related topic

10.
Loubalová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam genomických studií genetické variability populací pomocí technologie masivního paralelního sekvenování pro klinickou praxi | Theses on a related topic

11.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v procesu epiteliálně-mezenchymální tranzice | Theses on a related topic

12.
Macháčková, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu | Theses on a related topic

13.
Medková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické změny spojené s renálním karcinomem | Theses on a related topic

14.
Navrátilová, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Metody zpracování klinických dat | Theses on a related topic

15.
Trachtová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Podrobná analýza sítí nekódujících a kódujících RNA v maligních B buňkách | Theses on a related topic

16.
Vaculík, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního materiálu metodami sekvenace nové generace | Theses on a related topic

17.
Ahmad, Parwez
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Dissertation defense: Možnosti molekulárně řízené radioterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku | Theses on a related topic

18.
Alaxinová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu | Theses on a related topic

19.
Bohošová, Júlia maiden name: Kováčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu | Theses on a related topic

20.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití cirkulujících mikroRNA v diagnostice pacientů s karcinomem rekta | Theses on a related topic

21.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

22.
Daňková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Moderní molekulárně genetické postupy v prenatální diagnostice genetických chorob | Theses on a related topic

23.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches | Theses on a related topic

24.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Výpočetní nástroj pro automatickou anotaci vnoření transposonů v genomech z NGS dat | Theses on a related topic

25.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

26.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

27.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

28.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

29.
Foukal, Jakub
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Radiology (4-years) / Radiology
Dissertation defense: Využití kontrastní ultrasonografie při klasifikaci cystických lézí ledvin | Theses on a related topic

30.
Franeková, Janka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Příspěvek k hodnocení stability ateromatózního plátu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárního rizika | Theses on a related topic

31.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

32.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární genetika acidofilních bakterií oxidující síru a železo | Theses on a related topic

33.
Gogela, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Klasické a moderní metody molekulární biologie při studiu repetitivních oblastí eukaryotického genomu | Theses on a related topic

34.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění | Theses on a related topic

35.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

36.
Holubcová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace ve fylogenetice rostlin | Theses on a related topic

37.
Hrabálková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi | Theses on a related topic

38.
Hrazdilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu | Theses on a related topic

39.
Chaloupka, Anna maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání | Theses on a related topic

40.
Chyra, Zuzana maiden name: Kufová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genomické studie u monoklonálních gamapatií | Theses on a related topic

41.
Jendruchová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Extracelulární vezikuly, způsoby jejich izolace a charakterizace | Theses on a related topic

42.
Kondelová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium dlouhých nekódujících RNA u karcinomu prsu | Theses on a related topic

43.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Metagenomika ve studiu rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám | Theses on a related topic

44.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Výskyt mikroorganismů na prachových částicích a jejich vliv na mikrobiom dýchacích cest člověka | Theses on a related topic

45.
Kopčilová, Johana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními | Theses on a related topic

46.
Kopečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Cost-of-ilness study (COI) u vybraných vzácných nádorových onemocnění | Theses on a related topic

47.
Kopková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy | Theses on a related topic

48.
Koutný, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Obecné aspekty N-glykosylace v maligní transformaci | Theses on a related topic

49.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku | Theses on a related topic

50.
Králová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium leukemických kmenových buněk pomocí dropletové digitální PCR a sekvenování nové generace (NGS), nové strategie pro studium na úrovni jedné buňky a vzácných populací | Theses on a related topic