Theses on a related topic (having the same keywords):

granitic systems, tourmaline, pegmatite, electron microprobe, graniticke systemy, vyvoj slozeni, lithium, elektronova mikrosonda, pegmatit, compositional evolution, bor, la-icp-ms, turmalin, boron

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Novotný, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemické složení turmalínu z elbaitového pegmatitu Dolní Rožínka | Theses on a related topic Display description

2.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

3.
Kubernátová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Složení Pb-bohatého turmalínu z pegmatitu Minh Tien, Vietnam | Theses on a related topic

4.
Urbanová, Scarlett
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vzácnoprvkové pegmatity v JV části strážeckého moldanubika | Theses on a related topic

5.
Klištinec, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magmatický a metamorfní vývoj jižní části Svrateckého krystalinika | Theses on a related topic

6.
Kokavcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrograficko-mineralogická charakteristika pegmatitu s turmalínom v skarne z lomu v Mirošove pri Novom Meste na Morave | Theses on a related topic

7.
Cifra, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium granátů z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká republika | Theses on a related topic

8.
Malíková, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium chemického složení kostní tkáně užitím LA-ICP-MS a elektronové mikrosondy | Theses on a related topic

9.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

10.
Pecháčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální turmalinizace v metamorfitech v Mongolském Altaji | Theses on a related topic

11.
Calábková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř) | Theses on a related topic

12.
Čermák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Minerální asociace pegmatitu z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Minerální asociace pegmatitu z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem | Theses on a related topic

13.
Flégr, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj chemického složení turmalínů z elbaitového pegmatitu Řečice | Theses on a related topic

14.
Hnátová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení pegmatitového výskytu z Arnoštova údolí | Theses on a related topic

15.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Složení minerálů ze skupiny cordieritu z vybraných lokalit granitických pegmatitů moldanubika | Theses on a related topic

16.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

17.
Janiczek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Turmalín-kasiteritová mineralizace z Křesetic u Kutné Hory | Theses on a related topic

18.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Korelace U a Zr v hlubších patrech dolu Rožná | Theses on a related topic

19.
Jeřela, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Srovnávací studium rutilů různé geneze | Theses on a related topic

20.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

21.
Kotík, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace pegmatitů a puklin brněnského masivu v kamenolomu v Dolních Kounicích | Theses on a related topic

22.
Kupská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium dutinových pegmatitů Českomoravské vrchoviny na příkladu pegmatitu u Strážku, strážecké moldanubikum | Theses on a related topic

23.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Turmalíny v NYF pegmatitech třebíčského plutonu | Theses on a related topic

24.
Malý, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické ,a petrografické studium tělesa masivního křemene z Velké Kraše u Vidnavy | Theses on a related topic

25.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chování minoritních a stopových prvků v TiO2 polymorfních modifikacích (rutil, anatas a brookit) v dutinách pegmatitů u Bobrůvky, strážecké Moldanubikum | Theses on a related topic

26.
Musel, Vítězslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj chemického složení turmalínu v Li-pegmatitu Krasonice | Theses on a related topic

27.
Musil, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce granitických pegmatitů s Li-minerály v oblasti jižních Čech | Theses on a related topic

28.
Pořádek, Přemysl
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium fluidních inkluzí v křišťálech na nejvýznamnějších lokalitách ve středních Čechách | Theses on a related topic

29.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace a chemické složení betafitu z metakarbonátové horniny v Bližné | Theses on a related topic

30.
Talla, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Mineralogie granátů z kontaktních skarnů žulovského, šumperského a brněnského masivu se zaměřením na anomální optické jevy | Theses on a related topic

31.
Tarčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rodingity v serpentinitech staroměstského krystalinika u Rudy nad Moravou | Theses on a related topic

32.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vybraných minerálních asociací pegmatitu Vežná I | Theses on a related topic

33.
Zahradníček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj textur a chemického složení zonálních turmalínů z elbaitového pegmatitu v Pikárci u Křižanova | Theses on a related topic

34.
Zarzycká, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Vybrané testy biologické aktivity se zaměřením na sloučeniny bóru a modifikace celulózy | Theses on a related topic

35.
Dianová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Analýza geologických vzorků pomocí LA- ICP-MS v oblasti archeologie | Theses on a related topic

36.
Dillingerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel | Theses on a related topic

37.
Dosoudilová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Gelová elektroforéza značených oligonukleotidů | Theses on a related topic

38.
Dvořáková, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Statistické vyhodnocení analýz geologických vzorků | Theses on a related topic

39.
Grabovski, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Nb,Ta-oxidy z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká Republika | Theses on a related topic

40.
Grulichová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: LA-ICP-MS pro distribuci prvků v otolitech | Theses on a related topic

41.
Grulichová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: 2D mapování otolitů metodou LA-ICP-MS. | Theses on a related topic

42.
Hložková, Michaela maiden name: Vaňková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium rozložení prvků v močových kamenech pomocí laserové ablace | Theses on a related topic

43.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce Li-granitických pegmatitů v oblasti Radkovice-Hrotovice | Theses on a related topic

44.
Husáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kde se akumulují nanočástice? | Theses on a related topic

45.
Jílková, Simona Rozárka maiden name: Kaupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium diageneze kostí pomocí LA-ICP-MS | Theses on a related topic

46.
Jiránková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Využití laserové ablace ve spojení s ICP-MS pro analýzu archeologických materiálů | Theses on a related topic

47.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou | Theses on a related topic

48.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikající Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích: vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace) | Theses on a related topic

49.
Kaplanová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika minerálů skupiny granátu pomocí ramanovy spektroskopie | Theses on a related topic

50.
Krajčovičová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium distribuce prvků v zubech a kostech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS) | Theses on a related topic