Theses on a related topic (having the same keywords):

systematics, systematika, sauropleura, plzenska panev, kladno formation, paleobiogeografie, anatomie, carboniferous, pilsen basin, kladenske souvrstvi, anatomy, paleozoikum, paleozoic, lepospondyli, karbon, paleobiogeography

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adamcová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Léčebné postupy pro stabilizaci keratokonu | Theses on a related topic Display description

2.
Cincibus Vacková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce | Theses on a related topic

3.
Drnovec, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Stanovení přírodních zdojů podzemních vod za účelem rozšíření stávajícího prameniště Ves Touškov | Theses on a related topic

4.
Droščák, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Special Education of Security Sections)
Bachelor's thesis defense: Didaktika kjókušinkai karate | Theses on a related topic

5.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

6.
Hajtmar, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Technika běhu u fotbalistů dorosteneckých věkových kategorií | Theses on a related topic

7.
Havelka, Robin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Výživové zvyklosti a pohybová aktivita žen v šestinedělí | Theses on a related topic

8.
Hintenausová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea) | Theses on a related topic

9.
Hintenausová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea) | Theses on a related topic

10.
Chmúrčiaková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití znalostí karyotypu v systematice a fylogenetice helmitů | Theses on a related topic

11.
Ibolyová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Diverzita a morfologická variabilita skáloskokanů (Petropedetes) střední Afriky | Theses on a related topic

12.
Jangl, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů | Theses on a related topic

13.
Kotrlová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Výběr brýlové obruby a její přizpůsobení podle anatomických dispozic klienta | Theses on a related topic

14.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy | Theses on a related topic

15.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Využití analýzy metylesterů mastných kyselin v bakteriální systematice | Theses on a related topic

16.
Loskotová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Rudimenty a atavismy v lidské populaci | Theses on a related topic

17.
Nečas, Tadeáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií | Theses on a related topic

18.
Nekuda, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Využití metody Pilates v rehabilitaci | Theses on a related topic

19.
Pekáč, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Anatomie a funkce hlezenního kloubu | Theses on a related topic

20.
Petr, Václav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Oběhový systém srdce - projevy při zatížení | Theses on a related topic

21.
Plichta, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologie odvalu dolu Kukla v Oslavanech | Theses on a related topic

22.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvalitativní vyhodnocení společenstev obojživelníků a plazů | Theses on a related topic

23.
Pravdová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Barbus (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů | Theses on a related topic

24.
Románková, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Využití dechových a relaxačních cvičení ve fitnes | Theses on a related topic

25.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium granátů z vrtu Cr-22-180 v sedlových vrstvách karvinského souvrství uhelného dolu Důlní závod 1, lokalita ČSA. (OKD) | Theses on a related topic

26.
Sojka, Hynek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Oběhová soustava - srdce | Theses on a related topic

27.
Stará, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Práce s hlasem u osoby s hyperkinetickou dysfonií a hlasovými uzlíky | Theses on a related topic

28.
Stupavský, Marián
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Systematika sebeobrany | Theses on a related topic

29.
Šmarda, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Botany
Dissertation defense: Biosystematická studie středoevropských kostřav Festuca ser. Psammophilae Pawlus | Theses on a related topic

30.
Tóthová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Zoology
Dissertation defense: Štúdium biosystematiky a fylogenézy stredoeurópskych druhov čeľade Ceratopogonidae (Diptera) s využitím morfologických i molekulárno-biologických znakov | Theses on a related topic

31.
Urbischová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Nový prostor | Theses on a related topic

32.
Vachůtová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Keramika z mladší a pozdní doby římské na Moravě | Theses on a related topic

33.
Vojtíšek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

34.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon | Theses on a related topic

35.
Baželová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Játra, žlučník, slinivka | Theses on a related topic

36.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Východní pokračování očkovského přesmyku | Theses on a related topic

37.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická anizotropie ordovických sedimentů pražské synformy | Theses on a related topic

38.
Daňková, Jitka maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Příprava 3D charakteru lidské postavy pro animaci | Theses on a related topic

39.
Daňková, Markéta maiden name: Adámková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systematika právnických osob v občanském zákoníku | Theses on a related topic

40.
Ficová, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Kompenzační cvičení - strečink v ledním hokeji | Theses on a related topic

41.
Fojtíková, Eliška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Metodika vyšetření oční motility | Theses on a related topic

42.
Habancova, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

43.
Hemza, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Patologické stavy baze lební - kvalita hranice baze lební | Theses on a related topic

44.
Kawij, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Využití balanční pomůcky Propriofoot jako kompenzačního prostředku ve sportu | Theses on a related topic

45.
Khýn, Vítězslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Zatížení studentů při plnění zápočtových požadavků ve vybraných sportech | Theses on a related topic

46.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách | Theses on a related topic

47.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma | Theses on a related topic

48.
Krásná, Věra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Využití technických prostředků džudo v sebeobraně žen | Theses on a related topic

49.
Kubala, Otakar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Anatomická studie průběhu interkostrobrachiálních nervů (ICBN) v axile a klinický význam jejich šetření při exenteraci I. a II. etáže axily u karcinomu prsu a maligního melanomu | Theses on a related topic

50.
Marečková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém závazkového práva v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic