Theses on a related topic (having the same keywords):

freedom and solidarity, liberalism, politicka filozofia, ideology, stranicke rodiny key words, sloboda a solidarita, tradicia slobody, ideologia, the liberty tradition, klucove slova, party families, liberalizmus, political philosophy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hepnerová, Iveta maiden name: Vaňová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Štát a občan | Theses on a related topic Display description

2.
Návrat, Miroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Strana svobodných občanů z hlediska politických idejí | Theses on a related topic

3.
Viteková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v časopise .týždeň | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslávnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej Fronte Dnes | Theses on a related topic

4.
Andrašovová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Genderová ideologie na Slovensku: Anti-genderové kampaně ve veřejném diskurzu | Theses on a related topic

5.
Baňasová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Analýza ideológií krajne pravicových strán v Českej republike a na Slovensku | Theses on a related topic

6.
Baniarová, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Dva mediálne obrazy Operácie Protective Edge - kritická diskurzívna analýza | Theses on a related topic

7.
Burgr, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Political Science
Bachelor's thesis defense: Korene a pojatia Deliberatívnej demokracie | Theses on a related topic

8.
Drápal, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu
Master's thesis defence: Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu | Theses on a related topic

9.
Fudala, Viktor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Israeli-Iranian Relations: The Ideological Differences between the Israeli and Iranian Leaders and Their Perception of Threat | Theses on a related topic

10.
Galčíková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz 11. září 1973 a pinochetovské vojenské diktatury v chilském deníku El Mercurio (1974-2013) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mediálny obraz 11. septembra 1973 a pinochetovskej vojenskej diktatúry v čilskom denníku El Mercurio (2000-2013) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mediálny obraz 11. septembra 1973 a pinochetovskej vojenskej diktatúry v čilskom denníku El Mercurio (2000-2013) | Theses on a related topic

11.
Geržová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Konštrukcia mediálnej agendy parlamentných volieb ČR 2010: analýza konštrukcie v českých mainstreamových médiách počas horúcej fáze kampane | Theses on a related topic

12.
Godulová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Jean-Jacques Rousseau: svoboda jednotlivce versus autorita státu | Theses on a related topic

13.
Hladíková, Sarah
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Totalitarismus dnes? (Nakolik jsou dnes platné úvahy Hannah Arendtové a Raymonda Arona?) | Theses on a related topic

14.
Horniaček, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Koncept biomoci v díle M. Foucaulta | Theses on a related topic

15.
Hrnčiarová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz detí, mládeže a mladých ľudí žijúcich v tábore socializmu a tábore "imperializmu" v Smene a Mladej fronte v rokoch 1953 – 1968 | Theses on a related topic

16.
Hucíková, Anežka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza a interpretácia diela Martina Šútovca v Denníku N: Shootyho karikatúry v intenciách migračnej krízy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stereotypy ako nástroj konštrukcie národnej identity v Shootyho karikatúrach s témou imigrácie | Theses on a related topic

17.
Huraj, Ondrej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Ideologie Libyjské bojující islámské skupiny | Theses on a related topic

18.
Job, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: (I)migrace: mezi svobodou a suverenitou | Theses on a related topic
Master's thesis defence: (I)migrace: mezi svobodou a suverenitou | Theses on a related topic

19.
Karásek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Rekonstrukce liberalismu v pojetí J. Deweye | Theses on a related topic

20.
Karásek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: John Dewey: Svoboda a demokracie | Theses on a related topic

21.
Křivánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Kdo věří fake news? Vliv postojových predispozic na vnímání fake news | Theses on a related topic

22.
Lípová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Political Science
Bachelor's thesis defense: Slavoj Žižek: kritika liberalismu | Theses on a related topic

23.
Longauerová, Ingrid
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz Čechov v slovenských periodikách Národnie noviny a Slovák počas rokov 1919 – 1938/1939 | Theses on a related topic

24.
Mečiarová, Adriána
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz rodiny v kontexte referenda o jej ochrane v denníkoch SME a Pravda | Theses on a related topic

25.
Niková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Branding v politike - prípadová štúdia SaS | Theses on a related topic

26.
Novodomská, Erika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Analýza slovenského referenda 2010 | Theses on a related topic

27.
Paulíček, Igor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Philosophy
Dissertation defense: Eric Voegelin a Leo Strauss. Analýza vzťahu medzi politikou a religiozitou (náčrt politicko-filozofického konceptu pre politickú vedu) | Theses on a related topic

28.
Petrík, Bohumil
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Moc a ideológia v kauze Bezák na Postoy.sk | Theses on a related topic

29.
Piňos, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Svoboda projevu v kontextu liberální demokracie | Theses on a related topic

30.
Rosincová, Mária
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Politika Číny v arktickom regióne – destabilizujúci prvok? | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Politika Číny v arktickom regióne – destabilizujúci prvok? | Theses on a related topic

31.
Slámová, Stanislava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premena mediálnych reprezentácií detskej nevinnosti v časopise Mateřídouška v ročníku 2011 oproti ročníku 1980 | Theses on a related topic

32.
Sovák, Maroš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Ideologie extrémní pravice v Chorvatsku a Srbsku | Theses on a related topic

33.
Stráský, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: K politické a morální filosofii Richarda Rortyho | Theses on a related topic

34.
Stráský, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: K politické a morální filosofii Richarda Rortyho | Theses on a related topic

35.
Struková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Liberalismus a komunitarismus (srovnání dvou koncepcí současné sociální a politické filozofie) | Theses on a related topic

36.
Števkov, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Americko-ruské vzťahy počas administratívy Baracka Obamu: politika resetu v rokoch 2009 - 2013 | Theses on a related topic

37.
Varga, Oskar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Prečo stroskotala idea multikulturalizmu? | Theses on a related topic

38.
Vargová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Japanese Language and Culture
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza diela Onna daigaku v kontexte tokugawskej spoločnosti | Theses on a related topic

39.
Vereš, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Porovnanie dvoch etáp Slovenskej národnej strany v kontexte krajnej pravice | Theses on a related topic

40.
Viteková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v časopise .týždeň | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Punková modlitba v pravoslávnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej Fronte Dnes | Theses on a related topic

41.
Adamíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného sveta | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného priestoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Taktiky hodnotenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti spravodajských obsahov v on-line prostredí | Theses on a related topic

42.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic

43.
Andruch, Michael
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Komparácia použitých protipovstaleckých taktík americkej armády v Iraku a Afganistane | Theses on a related topic

44.
Antonov, Ivo
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Estetické požadavky socialistického realismu a jeho projevy v budovatelském románu | Theses on a related topic

45.
Asztalos, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulativní funkce práva v kontextu vybraných ekonomických a politických koncepcí | Theses on a related topic

46.
Babej, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta spojené Bečvy | Theses on a related topic

47.
Badinová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Ženské hrdinky v českých dramatech socialistického realismu | Theses on a related topic

48.
Badinová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Beat generation: Americké kontrakulturní hnutí | Theses on a related topic

49.
Bambas, Jonáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Master's thesis defence: Filmová reflexe ideologických změn ČLR na příkladech filmů o Dlouhém pochodu | Theses on a related topic

50.
Barnetová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Spoty SPOZ a ČSSD ve volbách do PSP 2013: sémiotická analýza | Theses on a related topic