Theses on a related topic (having the same keywords):

mine water, dulni vody, rosice-oslavany mining district, izotopova analyza, stabilni izotopy o a h, isotope analysis, stable isotopes h and o, rosicko-oslavansky uhelny revir, podzemni vody, groundwater

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pasternáková, Bibiána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Interpretace proudění podzemních vod v okolí jaderné elektrárny Dukovany na základě studia izotopů H a O | Theses on a related topic Display description

2.
Synková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geneze přítoků podzemních vod v oblasti průzkumných lokalit Čihadlo, Březový potok a Čertovka | Theses on a related topic

3.
Dvořák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geneze podzemních vod v dole Rožná | Theses on a related topic

4.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod uranového ložiska Rožná | Theses on a related topic

5.
Ambrož, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj důlních vod na uranovém dole Rožná | Theses on a related topic

6.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

7.
Barson, Prokop
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Interakce nulmocného nanoželeza s důlními vodami | Theses on a related topic

8.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic

9.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Režim podzemních a důlních vod v ložiskové oblasti Rožná | Theses on a related topic

10.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí | Theses on a related topic

11.
Hejdová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratifikace důlních vod na uzavřených dolech | Theses on a related topic

12.
Jeřábková, Edita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mobilita arzenu v důlních vodách | Theses on a related topic

13.
Jeřábková, Edita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod ložiska Kaňk u Kutné Hory se zvláštním zřetelem na mobilitu As | Theses on a related topic

14.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

15.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Zdroje a migrace radionuklidu 226Ra v povodí Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

16.
Švihálek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah podzemních a povrchových vod při západním okraji rosicko-oslavanského revíru | Theses on a related topic

17.
Antošová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bakteriální aktivita v geologických materiálech | Theses on a related topic

18.
Blažek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce důlních vod v mokřadním systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

19.
Bukovský, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry lokality deponií ložiskových hald u Chvaletic | Theses on a related topic

20.
Camfrlová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Režim podzemních vod v areálu ZPA Nová Paka | Theses on a related topic

21.
Čapková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Omezení formování důlních vod v rosicko-oslavanském revíru eliminací vcezu povrchových vod | Theses on a related topic

22.
Forejtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry povodí Anenského potoka na lokalitě Košetice | Theses on a related topic

23.
Fürychová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vyhodnocení funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov - Kopisty | Theses on a related topic

24.
Golová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Složení podzemních vod granitových masivů a jejich dlouhodobý vývoj | Theses on a related topic

25.
Grünvald, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické a inženýrskogeologické poměry v prostoru projektovaného rybníka v Hradci nad Svitavou | Theses on a related topic

26.
Havlík, Radan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky k zamezení vysychání krajiny | Theses on a related topic

27.
Havlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Bakteriální znečištění zdroje podzemních vod | Theses on a related topic

28.
Honek, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Prameny podzemních vod v severním segmentu Brna | Theses on a related topic

29.
Honek, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Variabilita charakteristik pramenů podzemních vod na území Brna | Theses on a related topic

30.
Horák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití moderních metod analytické chemie v oblasti stopovačů podzemních vod | Theses on a related topic

31.
Chmelař, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj podzemního odtoku z části Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

32.
Jašková, Radka maiden name: Schmolzová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Dopad komunistické ideologie a režimu na křesťanskou víru obyvatel města Zbýšova | Theses on a related topic

33.
Judová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

34.
Kasalová, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry vybrané části povodí Dyje | Theses on a related topic

35.
Kvašňovský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj efektivní infiltrace ve vybraném povodí v čase | Theses on a related topic

36.
Láznička, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Hydrochemie podzemních vod v oblasti vodního zdroje Sajnšand, Mongolsko | Theses on a related topic

37.
Lejsková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie důlních vod na uzavřeném uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

38.
Lusková, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Proudění podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná | Theses on a related topic

39.
Majorošová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické vyhodnocení změn důlní vody v přírodním mokřadním systému ve Zlatých Horách | Theses on a related topic

40.
Malcová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostí | Theses on a related topic

41.
Mikláš, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Koncepční hydrogeologické hodnocení lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR | Theses on a related topic

42.
Musil, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vliv složení podzemní vody na dlouhodobou stabilitu bentonitů | Theses on a related topic

43.
Musil, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vliv zálomových trhlin na objem důlních vod z dolu Rožná | Theses on a related topic

44.
Nevědělová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Analýza přírodních vod | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza přírodních vod | Theses on a related topic

45.
Nevídal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické posouzení výstavby obchodně-společenského centra Arkády v Liberci | Theses on a related topic

46.
Nováková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické posouzení projektovaného zásobníku plynu Rodkov – Rožná – Milasín | Theses on a related topic

47.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech | Theses on a related topic

48.
Santoris, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Hydrogeochemie zdroje minerálních vod Pasohlávky | Theses on a related topic

49.
Seifertová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie vod rosicko-oslavanské uhelné pánve | Theses on a related topic

50.
Stejskal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Teoretické a experimentální modelování migrace v saturované a nesaturované zóně | Theses on a related topic