Theses on a related topic (having the same keywords):

pojisteni, provozovatel, environmental damages, liability, financni zajisteni, insurance, odpovednost, zivotni prostredi, ekologicka ujma, environment, financial security, operator

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Kabátová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza odchylek jako nástroj řízení | Theses on a related topic Display description

502.
Kamenská, Katarína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Formy záruk v případě bankovního úvěru | Theses on a related topic

503.
Kampová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Faktory vedoucí k drogové závislosti u vybraných klientů nízkoprahového zařízení | Theses on a related topic

504.
Kaňák, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Individuální interpretace pojmu odpovědnosti u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování | Theses on a related topic

505.
Kaplanová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza ekonomických aspektů ochrany životního prostředí

506.
Karkulíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty provozování zimních sportů | Theses on a related topic

507.
Karmazin, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defence: Vliv ekonomického rozhodování na stav životního prostředí | Theses on a related topic

508.
Kašparovská, Ilona maiden name: Pecková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a právo na informace | Theses on a related topic

509.
Kenša, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Environmentální etika | Theses on a related topic

510.
Killarová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Mateřsví, práce a spokojenost (Aneb kudy vedou cesty ke spokojenosti pracujících matek) | Theses on a related topic

511.
Klabačková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koupání ve volné přírodě | Theses on a related topic

512.
Kladivo, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning
Dissertation defence: Prostorová diferenciace kvality života obyvatel města Olomouce | Theses on a related topic

513.
Klukan, Valér
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Politika a financování životního prostředí - ČR a EU | Theses on a related topic

514.
Knapp, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém na podporu zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

515.
Knecht, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defence: Vymáhání pohledávek bankovními institucemi a předcházení jejich vzniku | Theses on a related topic

516.
Kocián, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání | Theses on a related topic

517.
Kocourek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defence: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí, náhrady za omezení | Theses on a related topic

518.
Kočička, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Analýza odchylek jako nástroj kontroly a řízení v podniku | Theses on a related topic

519.
Kokešová, Nikol
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Principy činností soudobých mobilních komunikačních sítí | Theses on a related topic

520.
Kolář, Miroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační technologie na podporu komunikace se zahraničními environmentálními informačními systémy | Theses on a related topic

521.
Kolomazník, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Just Culture | Theses on a related topic

522.
Kolouchová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnosti zaměstnavatele při předcházení pracovních úrazů a odpovědnost za škodu způsobenou pracovními úrazy | Theses on a related topic

523.
Komendová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defence: Povinnosti statutárního orgánu obchodní korporace se zaměřením na povinnost péče řádného hospodáře | Theses on a related topic

524.
Konečná, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii | Theses on a related topic

525.
Konečná, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí z pohledu práva | Theses on a related topic

526.
Konečná, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: E-Government a průhlednost veřejné správy | Theses on a related topic

527.
Konsbul, Otakar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Speciální vzdělávací potřeby v dopravní pedagogice | Theses on a related topic

528.
Kopeć, Gabriel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úřad prezidenta v ČR a Polsku - ustanovení do funkce, postavení a kompetence | Theses on a related topic

529.
Kopřiva, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Dobrá finanční správa | Theses on a related topic

530.
Korbička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Těžba břidlicového plynu - pro a proti | Theses on a related topic

531.
Kořínková, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pokusy na zvířatech ve světle právních předpisů | Theses on a related topic

532.
Kostovčíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity v místní komunitě | Theses on a related topic

533.
Kotlárová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kompetence všeobecných sester, zákon versus skutečnost | Theses on a related topic

534.
Kotlářová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje vysokoškolských studentů zemědělského oboru k ekologickému zemědělství | Theses on a related topic

535.
Koubalíková, Sylvie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kauzální atribuce recidivujících pachatelů majetkové trestné činnosti | Theses on a related topic

536.
Koukalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekologická újma a její místo v systému odpovědnostních vztahů v právu životního prostředí

537.
Koutný, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defence: Geometrie Hilbertových prostorů | Theses on a related topic

538.
Kováčik, Jozef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: The Influence of Henry David Thoreau's Writing on the First and Second Waves of Ecocriticism | Theses on a related topic

539.
Kovačík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu z pracovních úrazů a nemocí z povolání | Theses on a related topic

540.
Kovářová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Právo na informace a princip transparentnosti ve veřejné správě | Theses on a related topic

541.
Kozlová, Zuzana maiden name: Petřeková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Pojetí svobody u J.- P. Sartra a Z. Baumana | Theses on a related topic

542.
Kozumplík, Oldřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Finanční zajištění | Theses on a related topic

543.
Krabicová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

544.
Krátká, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Metakognitivní strategie jako prostředek rozvíjející odpovědnost studentů ošetřovatelství v průběhu klinické praxe | Theses on a related topic

545.
Krátká, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Prožívání dilemat sociálními pracovníky při práci s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním | Theses on a related topic

546.
Kratochvíl, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defence: Vodíkový pohon v současnosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vodíkový pohon v současnosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vodíkový pohon v současnosti | Theses on a related topic

547.
Kraváková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Předstrukturální fond ISPA a jeho přínos pro rozvoj regionů v ČR

548.
Kravčíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana lesa | Theses on a related topic

549.
Krejčová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přestupky na úseku ochrany životního prostředí ve světle nové právní úpravy | Theses on a related topic

550.
Krchňavá, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství | Theses on a related topic