Theses on a related topic (having the same keywords):

army of the czech republic, armed forces of the slovak republic, aktivni zalohy, active reserves, armada ceske republiky, ozbrojene sily slovenskej republiky, reserves, zalohy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hanák, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Služební poměr vojáka v aktivní záloze | Theses on a related topic Display description

2.
Bílek, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Využívání alianční agentury NSPA při zadávání zakázek pro Armádu ČR | Theses on a related topic

3.
Bočan, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Racionalizace procesu vyzbrojování ozbrojených sil ČR | Theses on a related topic

4.
Čábelka, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Budoucnost vývoje tankových sil Armády České republiky do roku 2030 | Theses on a related topic

5.
Čábelka, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Strategic Studies / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Budoucnost českého výsadkového vojska | Theses on a related topic

6.
Červinka, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Aktivní záloha Armády České republiky | Theses on a related topic

7.
Galba, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Strategic Studies / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Perspektivy Vzdušných sil Armády České republiky | Theses on a related topic

8.
Chalupa, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Analýza výživových zvyklostí a pohybového režimu vybraných zaměstnanců AČR | Theses on a related topic

9.
Jančaříková, Žaneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defence: Proměny a rozdíly ve vojenské moci: komparace případů České a Slovenské republiky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Komparace přístupu České a Slovenské republiky k aktivním zálohám | Theses on a related topic

10.
Kejřová, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Physics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Vybavení vojenské polní nemocnice lékařskou přístrojovou technikou | Theses on a related topic

11.
Klinger, Dominik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defence: Uplatnění studentů oboru SEBS v praxi | Theses on a related topic

12.
Kolesár, Samuel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Súčasnosť a budúcnosť rezerv v Ozbrojených silách Slovenskej republiky | Theses on a related topic

13.
Kolesár, Samuel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Modernization of Armed Forces of the Slovak Republic: Coming from Cold War era to the 21st Century | Theses on a related topic

14.
Lánský, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Vývoj tělesné výkonnosti vojáků z povolání v průběhu služby u Armády České republiky | Theses on a related topic

15.
Malý, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Komparace přístupu k rezervním silám ve vybraných státech NATO | Theses on a related topic

16.
Malý, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava postavení Vojenské policie v přípravném řízení | Theses on a related topic

17.
Michna, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Nasazení Aktivních záloh AČR v operacích na domácím území | Theses on a related topic

18.
Novohradský, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Doctoral thesis defence: Efektivita výcviku boje zblízka vojenských profesionálů | Theses on a related topic

19.
Pavelka, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Analýza naplnění hmotných cílů AČR mezi lety 2005 - 2017 | Theses on a related topic

20.
Zoun, Karel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Budoucí perspektivy nadzvukového letectva vzdušných sil České republiky | Theses on a related topic

21.
Žáček, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj početního stavu ozbrojených sil České republiky v kontextu nových politicko-vojenských ambicí | Theses on a related topic

22.
Balát, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defence: Právní povaha služebního poměru vojáků z povolání a komparace právní úpravy jeho vzniku se vznikem pracovního poměru | Theses on a related topic

23.
Bartošíková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Zásobovací logistika v podniku DLC Napajedla, a.s. | Theses on a related topic

24.
Berecová, Alica
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance / Finance
Bachelor's thesis defence: Analýza uzávěrkových operací vybrané společnosti | Theses on a related topic

25.
Blaško, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Nároky na tělesnou připravenost u AČR | Theses on a related topic

26.
Brychta, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o soudobé české válečné veterány | Theses on a related topic

27.
Černohorský, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology
Doctoral thesis defence: Optimalizace systému TV v AČR | Theses on a related topic

28.
Daňhel, Josef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defence: Koncept provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu a zapojení AČR v PRT Fayzabád | Theses on a related topic

29.
Ejem, Niki
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Výživové zvyklosti a pohybová aktivita vojáků | Theses on a related topic

30.
Filip, Rostislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Nároky na tělesnou připravenost u zahraničních armád | Theses on a related topic

31.
Gottvald, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Monitorování kondičních schopností profesionálního vojáka | Theses on a related topic

32.
Habe, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza rozhodovací činnosti vybraného správního orgánu v oblasti správního trestání | Theses on a related topic

33.
Hašková, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defence: Vysokohorská příprava příslušníků AČR | Theses on a related topic

34.
Havíř, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defence: Efektivita výcviku boje zblízka u Armády České republiky | Theses on a related topic

35.
Herink, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film: Házíme si z granátu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Webový dokumentární film: Házíme si z granátu | Theses on a related topic

36.
Holas, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Politická diskuse o nasazení OS ČR v Afghánistánu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Politická diskuse o nasazení OS ČR v Afghánistánu | Theses on a related topic

37.
Jasanská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Master's thesis defence: Účast českých vojáků na mírových misích v Jugoslávii | Theses on a related topic

38.
Kleczka, Lukáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Paramedic practice / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Proces začlenění zdravotnických pracovníků do AČR | Theses on a related topic

39.
Kresa, Dan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Politické a hospodářské postavení obranného průmyslu v ČR | Theses on a related topic

40.
Kubátová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace daně z příjmů právnických osob vybrané společnosti | Theses on a related topic

41.
Kučera, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Nabývání zdravotnického materiálu v rezortu Ministerstva obrany | Theses on a related topic

42.
Langová, Tereza maiden name: Janků
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: K problematice obrany vlasti ve výuce Výchovy k občanství | Theses on a related topic

43.
Máca, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Sociálně nežádoucí jevy v Armádě České republiky | Theses on a related topic

44.
Mervartová, Helena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Účetní, daňové a právní aspekty společenství vlastníků jednotek | Theses on a related topic

45.
Michálková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Croatian Language and Literature
Master's thesis defence: Příslušníci české armády v mezinárodních silách KFOR od počátku do dnešních dnů | Theses on a related topic

46.
Mikel, Jindřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Možnosti privatizace leteckého výcviku pro Vzdušné síly Armády České republiky | Theses on a related topic

47.
Nos, Miroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defence: Fyzická příprava vojáků jakou součást ročního přezkoušení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Fyzická příprava vojáků jakou součást ročního přezkoušení | Theses on a related topic

48.
Olič, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Služební poměr v podmínkách Armády ČR | Theses on a related topic

49.
Ondrůšek, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Využití simulací k výcviku a přípravě v Armádě České republiky | Theses on a related topic

50.
Ondrůšek, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Strategic Studies / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Příprava v AČR: Tvorba návrhu metodiky pro design cvičení na operační úrovni | Theses on a related topic