Theses on a related topic (having the same keywords):

vehicle removal from register, provozovatel, owner, zanik vozidla, jine spravni ukony, spravni rizeni, vehicle termination, deportent of vehicle registration, registr vozidel, vlastnik, vyrazeni vozidla administrative proceedings, operator, other administrative acts

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Roušar, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní režim zařízení k využívání, odstrańování, sběru a výkupu odpadů | Theses on a related topic Display description

2.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

3.
Bečanová, Radmila maiden name: Křenková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolaudace staveb | Theses on a related topic

4.
Cícha, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Zakládání malého podniku, typické problémy a zvláštní šance

5.
Cícha, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Podnikatelský plán na založení drobného podniku | Theses on a related topic

6.
Dobružská, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Postavení a úloha ÚZSVM při nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví státu | Theses on a related topic

7.
Gajda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Způsoby nabývání pozemkového vlastnictví | Theses on a related topic

8.
Gruml, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Systém evidence vozidel v ČR | Theses on a related topic

9.
Gurecký, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Institut odpovědnosti provozovatele vozidla v současném právním systému ve vazbě na dopravní přestupky | Theses on a related topic

10.
Chvěja, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

11.
Ježková, Doubravka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za ekologickou újmu v právním řádu ČR | Theses on a related topic

12.
Landerová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Konkurence mezi čerpacími stanicemi na dojezdových trasách | Theses on a related topic

13.
Malá, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a realizace nemovitého majetku státu | Theses on a related topic

14.
Marečková, Marcela maiden name: Pavlíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Poplatek ze psů | Theses on a related topic

15.
Němcová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převod vlastnického práva (možná úskalí nové právní úpravy) | Theses on a related topic

16.
Pešková, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Stát jako vlastník kulturní památky | Theses on a related topic

17.
Potěšil, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Individuální správní akty | Theses on a related topic

18.
Přichystalová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Správní delikt / přestupek provozovatele vozidla dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb. | Theses on a related topic

19.
Richter, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané originární způsoby nabývání vlastnického práva na základě zákona | Theses on a related topic

20.
Skybová, Miroslava maiden name: Marešová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Příjmy obcí a státu z loterií a jiných podobných her | Theses on a related topic

21.
Válková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration, Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic

22.
Zacharová, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Omezení vlastníků nemovitostí v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny | Theses on a related topic

23.
Zettelová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pojetí vlastnického práva ve starověkém Římě a v naší právní realitě (komparace) | Theses on a related topic

24.
Zoubek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Stavby a povodně | Theses on a related topic

25.
Acsay, Ľudovít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právo elektronických komunikací v ČR | Theses on a related topic

26.
Adámková, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

27.
Alday Delgado, Milena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Problematika následných žádostí ve správním (azylovém) řízení | Theses on a related topic

28.
Alinová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

29.
Bahounková, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Stavební a historický vývoj statků č. p. 22 a 24 v Zašové | Theses on a related topic

30.
Bambuch, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání právnických osob | Theses on a related topic

31.
Barboříková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace při netraumatické zástavě oběhu z pohledu dispečerů operačního střediska zdravotnické záchranné služby | Theses on a related topic

32.
Bartáčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Spisová služba územní samosprávy | Theses on a related topic

33.
Barták, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Aplikace práva | Theses on a related topic

34.
Bartesová, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifické formy projednávání přestupků | Theses on a related topic

35.
Bartolšicová, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: ZMĚNA ROLE HR MANAŽERŮ NA ROLI HR BUSINESS PARTNER V NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI | Theses on a related topic

36.
Beňová, Lenka maiden name: Tušerová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany | Theses on a related topic

37.
Bezucha, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování ve správním řízení | Theses on a related topic

38.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Zásada koncentrace ve správním řízení | Theses on a related topic

39.
Blašková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty odstraňování staveb | Theses on a related topic

40.
Bočinská, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Postavení ředitele základní školy v systému veřejné správy | Theses on a related topic

41.
Borkovcová, Leona maiden name: Neubauerová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

42.
Bošáková, Kamila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u operátorů krajských zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb | Theses on a related topic

43.
Brož, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany subjektivních práv dotčených normativními správními akty | Theses on a related topic

44.
Bubeníková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Autorizovaný inspektor v řízeních dle stavebního zákona | Theses on a related topic

45.
Csepcsar, Zdislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Základní zásady správního řízení

46.
Čapovová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústní jednání jako institut správního řízení | Theses on a related topic

47.
Černá, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty tlumočení ve správním řízení | Theses on a related topic

48.
Černáková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Charakteristika pořádkových pokut | Theses on a related topic

49.
Dobeš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích se zaměřením na problematiku řešení přestupků Policií ČR | Theses on a related topic

50.
Doležalová, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Doručování dle správního řádu ve vztahu k řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí | Theses on a related topic