Theses on a related topic (having the same keywords):

imunosenzor, glucometer, glukose oxidase, antibody, amperometrie, amperometric detection, glukometr, protilatka, immunosensor, glukozaoxidaza, biosensors, biosenzory, melissococcus plutonius

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium interakce protilátek s mikrobiálními buňkami pomocí biosensorů | Theses on a related topic Display description

2.
Hutník, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce fluorescenčně značené protilátky v reálném čase | Theses on a related topic

3.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické studium hybridizace DNA | Theses on a related topic

4.
Pohanka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Imunosenzory pro detekci chemických a biologických bojových prostředků | Theses on a related topic

5.
Bárdy, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití geneticky modifikovaných bakteriofágů v praxi | Theses on a related topic

6.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Tunelový efekt u enzymových a imunochemických biosensorů | Theses on a related topic

7.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: (Bio)senzory pro sledování hormonálně aktivních látek (endokrinních disruptorů) v prostředí | Theses on a related topic

8.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Analýza nukleotidových sekvencí amplifikovaných PCR pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

9.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

10.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce protilátek s Bacillus atrophaeus pomocí biosensorů | Theses on a related topic

11.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí | Theses on a related topic

12.
Hrabal, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace proteinů rodiny p53 a jejich komplexů v nádorových buňkách a v tkáni | Theses on a related topic

13.
Hynková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Význam enzymových testů při vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

14.
Churý, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Dlouhodobé monitorování s biosensorem | Theses on a related topic

15.
Itterheimová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Bioanalytické aplikace elektrochemických metod | Theses on a related topic

16.
Kamarýtová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Protilátky krevního systému AB0 | Theses on a related topic

17.
Kaštovský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce fluorescenčně značeného antigenu v reálném čase | Theses on a related topic

18.
Kaštovský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití transparentních elektrod pro konstrukci biosensorů | Theses on a related topic

19.
Kelarová, Štěpánka maiden name: Bittnerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmochemická příprava vrstev s aminovými skupinami pro biosenzory | Theses on a related topic

20.
Krajíček, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Mikroskopie na bázi skenování próbou pro vizualizaci mikroorganismů | Theses on a related topic

21.
Krejčí, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven | Theses on a related topic

22.
Kudová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace detekce enzymu myeloperoxidasy v lidské plasmě metodou ELISA | Theses on a related topic

23.
Popovská, Daniela maiden name: Šimiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biosensory využívající luminiscenční detekci | Theses on a related topic

24.
Šišková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Amperometrické stanovení albuminu | Theses on a related topic

25.
Šišková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické imunosensory pro detekci mikroorganismů | Theses on a related topic

26.
Špaček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití elektrochemicky aktivních značek a mikroseparačních metod při analýze poškození DNA a monitorování aktivity enzymů štěpících a modifikujících nukleové kyseliny | Theses on a related topic

27.
Štetková, Ivana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Vliv fixace a délky archivace na výsledky imunohistochemie | Theses on a related topic

28.
Šustr, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce mikroorganismů s využitím elektrochemiluminiscenčních biosensorů | Theses on a related topic

29.
Tůmová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Kultivace kryptosporidií na buněčných a bezbuněčných kulturách | Theses on a related topic

30.
Věžník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Fluorescenční značení při sledování imunokomplexů v reálném čase | Theses on a related topic

31.
Věžník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Fluorescenční optovláknové imunosensory | Theses on a related topic

32.
Vojtek, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Imunitní reakce obojživelníků,plazů a ptáků | Theses on a related topic

33.
Vyškovský, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Hematopoéza | Theses on a related topic

34.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Studium reakce imobilizované tyrosinasy | Theses on a related topic

35.
Böhmová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Imunosensory pro klinické markery na bázi optických nanočástic | Theses on a related topic

36.
Brabencová, Jana maiden name: Loučková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace nanočástic v elektroanalytických metodách – literární rešerše | Theses on a related topic

37.
Čechová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Imunosensory s optickými značkami na bázi nanočástic | Theses on a related topic

38.
Čípková, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Autofagie a charakterizace epitopů anti-ATG4A protilátek pomocí „phage display“ | Theses on a related topic

39.
Doležel, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Povrchový plasmon jako biodetektor | Theses on a related topic

40.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Life Sciences / Structural Biology
Dissertation defense: Bioelectronic interfaces studied with scanning probe microscopy | Theses on a related topic

41.
Glíž, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Biosenzor pro stanovení aktivity amylasy ve slinách | Theses on a related topic

42.
Hanušovská, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Transfuze a těhotenství v anamnéze dárců a dárkyň krve | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Transfuze a těhotenství v anamnéze dárců a dárkyň krve | Theses on a related topic

43.
Herczeg, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imunostanovení s fluorescenčními nanočásticemi pro detekci Melissococcus plutonius | Theses on a related topic

44.
Horáková, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterisace protilátek proti Bacillus subtilis pomocí piezoelektrického biosensoru | Theses on a related topic

45.
Hřebeská, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium biointerakcí pomocí AFM | Theses on a related topic

46.
Kalus, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení metabolitů ve slinách | Theses on a related topic

47.
Klosová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Physical Chemistry
Dissertation defense: Uspořádané nanostruktury pro elektrochemické senzory | Theses on a related topic

48.
Králová, Šárka maiden name: Němcová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Automatizace v imunohematologii | Theses on a related topic

49.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně. | Theses on a related topic

50.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj a v využití vícekanálových biosensorů pro stanovení kvality vína | Theses on a related topic