Theses on a related topic (having the same keywords):

nitro-fatty acids, nitric oxide, transkripcni faktory, embryonic stem cells, embryonalni kmenove bunky, nitrovane mastne kyseliny, oxid dusnaty, lif/stat signaling, lif/stat signalizace stem cells, transcription factors, pluripotency, pluripotence, kmenove bunky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kamarýtová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha nitrovaných mastných kyselin v kardiomyogenezi in vitro | Theses on a related topic Display description

2.
Frák, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití iPS buněk v genové terapii | Theses on a related topic

3.
Martínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Pokroky v technologiích přípravy indukovaných pluripotentních kmenových buněk | Theses on a related topic

4.
Netušilová, Julie maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

5.
Barboříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kmenové buňky a buněčná terapie | Theses on a related topic

6.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Dynamická plasticita epigeneticky významných proteinů u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

7.
Hrušková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

8.
Chmelíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: DNA kvadruplex formující segmenty v promotorových oblastech genů regulujících buněčnou pluripotenci. | Theses on a related topic

9.
Kizovský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese glukózových transportérů GLUT1 a GLUT4 v průběhu kardiomyogeneze in vitro | Theses on a related topic

10.
Kudová, Jana maiden name: Navrátilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kardiomyogeneze in vitro s přihlédnutím na roli HIF-1alfa a p38 kinázy | Theses on a related topic

11.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Úloha dráhy PI3-K->Akt v sebeobnově a diferenciaci embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

12.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Úloha signální dráhy PI3K-Akt v regulaci diferenciace embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

13.
Přikrylová, Terézia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Plasticita chromatinu a epigenetika embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

14.
Rosypal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Regulace buněčného metabolismu pluripotentních kmenových buněk pomocí signální dráhy FGF2 | Theses on a related topic

15.
Šínová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Modulace kardiomyogeneze opioidovými peptidy | Theses on a related topic

16.
Trávníčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv nitrovaných mastných kyselin na tvorbu kontraktilního aparátu u kardiomyocytů in vitro | Theses on a related topic

17.
Balcarová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium rané fáze obranné reakce rostlin vyvolané mutantními proteiny cryptogeinu | Theses on a related topic

18.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologické a molekulární efekty inhibice aktivity cyklin dependentních kináz u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

19.
Binó, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of hypoxia in the regulation of heart regeneration capacity | Theses on a related topic

20.
Brůžová, Tereza maiden name: Chybová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění proliferace buňky skrze netelomerové funkce telomerázy | Theses on a related topic

21.
Fedorová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kontrola buněčného cyklu v biologii lidských embryonálních kmenových buněk: role inhibitorů cyklin-dependentních kináz | Theses on a related topic

22.
Fidlerová, Táňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv prozánětlivých mediátorů na metabolismus oxidu dusnatého u endoteliálních buněk | Theses on a related topic

23.
Hanáčková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Úloha p38 kinazy v hematopoéze embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

24.
Horňáková, Darina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Signální molekuly indukované elicitory rodu Phytophthora | Theses on a related topic

25.
Chaloupka, Anna maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání | Theses on a related topic

26.
Johnová, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Je možno dosáhnout změnou životního stylu vazodilatace, jako projevu zvýšené tvorby oxidu dusnatého | Theses on a related topic

27.
Kolářová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology. | Theses on a related topic

28.
Konečná, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signálování růstových faktorů v regulacích sebeobnovy a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

29.
Kotasová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molecular mechanisms of neural stem cells generation and regulation - in vitro studies | Theses on a related topic

30.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role extracelulárního argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u endoteliálních buněk | Theses on a related topic

31.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Role L-argininu, methylargininů a jejich metabolismu v regulaci endoteliální homeostasy | Theses on a related topic

32.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Identifikace patologických procesů spojených s cévním zánětem a možnosti jejich léčby | Theses on a related topic

33.
Krejčíř, Radovan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Transkripční faktory a jejich signální dráhy u zánětlivých procesů | Theses on a related topic

34.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Změny v transdukci signálu zprostředkované receptorem gp130 u embryonálních kmenových buněk za modifikovaných oxidačně-redukčních podmínek | Theses on a related topic

35.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Effect of hypoxia on embryonic stem cells | Theses on a related topic

36.
Kučeráková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v imunitě bezobratlých | Theses on a related topic

37.
Kudová, Jana maiden name: Navrátilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of hypoxia inducible factors in cardiomyogenesis in vitro | Theses on a related topic

38.
Lukjanov, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Derivace a charakterizace lidských embryonálních kmenových buněk vhodných pro klinické aplikace | Theses on a related topic

39.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk | Theses on a related topic

40.
Matějková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

41.
Moravcová, Jana maiden name: Králová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Pharmacological modulation of the nitric oxide production in the process of inflammation | Theses on a related topic

42.
Němcová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Donory oxidu dusnatého pro studium bakteriálního metabolismu | Theses on a related topic

43.
Nemčeková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk. | Theses on a related topic

44.
Nowaková, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: NO, jeho metabolismus, účinky, funkce a stanovení | Theses on a related topic

45.
Rájová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Indukce neurodiferenciace v podmínkách in vitro | Theses on a related topic

46.
Raška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Údržba genomu pluripotentních kmenových buněk kultivovaných in vitro. | Theses on a related topic

47.
Renzová, Tereza maiden name: Spoustová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Analýza molekulárních a funkčních aspektů centriolárního cyklu | Theses on a related topic

48.
Rosypal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Vliv fosfatáz na regulaci buněčného metabolismu a metabolizmem zprostředkovaným změnám schopností sebeobnovy a diferenciace kmenových buněk | Theses on a related topic

49.
Rubanová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv pseurotinových analogů na odpověď profesionálních fagocytů | Theses on a related topic

50.
Rufus, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam transkripčních faktorů PPARgamma , NFkappaB a SREBP v působení vysoce nenasycených mastných kyselin a butyrátu sodného na epiteliální buňky tlustého střeva | Theses on a related topic