Theses on a related topic (having the same keywords):

amperometry, glucose oxidase, amperometrie, glukosaoxidasa, glukosidasa, enzymova kinetika, glucosidase, enzyme kinetics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Tunelový efekt u enzymových a imunochemických biosensorů | Theses on a related topic Display description

2.
Tomanová, Jana maiden name: Pinkavová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vícekanálový průtočný enzymový biosensor | Theses on a related topic

3.
Tomanová, Jana maiden name: Pinkavová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení sacharidů s využitím mikrodialysy | Theses on a related topic

4.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Fotofyzikální charakteristiky fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

5.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

6.
Dunajová, Zuzana maiden name: Korenčiaková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologické aplikace | Theses on a related topic

7.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

8.
Klimeš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin | Theses on a related topic

9.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj a v využití vícekanálových biosensorů pro stanovení kvality vína | Theses on a related topic

10.
Mašková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Multikanálový biosensor pro kontrolu vína | Theses on a related topic

11.
Pihar, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Elektrochemický biosensor se sulfitoxidasou | Theses on a related topic

12.
Pihar, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Dvoukanálový enzymový biosensor pro metabolity ve slinách | Theses on a related topic

13.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods | Theses on a related topic

14.
Skalka, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Průtočný enzymový biosensor | Theses on a related topic

15.
Skalka, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení sirných sloučenin ve víně | Theses on a related topic

16.
Slaninková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie | Theses on a related topic

17.
Stuchlíková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Laboratorní cvičení z biochemie - testy | Theses on a related topic

18.
Šišková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Amperometrické stanovení kyseliny askorbové | Theses on a related topic

19.
Šišková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické imunosensory pro detekci mikroorganismů | Theses on a related topic

20.
Zlámal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Nanočástice a nanostrukturované povrchy při přenosu elektronů mezi enzymy a elektrodami | Theses on a related topic

21.
Zvalo, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha oxidu dusnatého při aerobní denitrifikaci divokého kmene a jednooxidasových mutantů bakterie Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic

22.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Studium reakce imobilizované tyrosinasy | Theses on a related topic

23.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu | Theses on a related topic

24.
Glíž, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Biosenzor pro stanovení aktivity amylasy ve slinách | Theses on a related topic

25.
Guricová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Matematické modely v biologii | Theses on a related topic

26.
Churý, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Dlouhodobé monitorování s biosensorem | Theses on a related topic

27.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické studium hybridizace DNA | Theses on a related topic

28.
Kalus, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Biosensor pro stanovení laktátu ve slinách | Theses on a related topic

29.
Kalus, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení metabolitů ve slinách | Theses on a related topic

30.
Klimeš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj, automatizace a miniaturizace metod pro charakterizaci proteinů | Theses on a related topic

31.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně. | Theses on a related topic

32.
Mazura, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární determinace substrátové specifity u rostlinných b-glukozidáz | Theses on a related topic

33.
Petulová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení sacharidů ve víně | Theses on a related topic

34.
Pokorný, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Glukometr jako detektor pro imunosensory | Theses on a related topic

35.
Šišková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Amperometrické stanovení albuminu | Theses on a related topic

36.
Šrajerová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro analýzu polyfenolických látek v pivu | Theses on a related topic

37.
Ťapáková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Regulace bakteriálního metabolismu proteinem FNR a jeho homology | Theses on a related topic