Theses on a related topic (having the same keywords):

kolektivni promenna, parametrizace, molecular mechanics, vypocetni chemie, abf, computational chemistry, vazebna afinita, dft, collective variable, parametrization, ruthenium-based drugs, dispersion, nosice leciv, lennard-jonesuv potencial, sapt, chemotherapy, chemoterapie, molekulova mechanika, disperze, drug carrier, binding affinity, rutheniova leciva, lennard-jones potential

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Durník, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Mechanické vlastnosti biomolekul | Theses on a related topic Display description

2.
Kabelka, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Strukturní charakterizace vybraných nukleáz | Theses on a related topic

3.
Kabelka, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Použití metod pro výpočet volných energií k studiu biomolekulárních procesů | Theses on a related topic

4.
Růžička, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Parametrizace silového pole pro molekulárně dynamické simulace analogů nukleotidů nukleových kyselin | Theses on a related topic

5.
Růžička, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Struktura nukleových kyselin a jejich analogů | Theses on a related topic

6.
Škultéty, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Teoretická studie karbonické anhydrázy IX | Theses on a related topic

7.
Balík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Multiplatformní 3D editor molekulárních struktur | Theses on a related topic

8.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Computer-Assisted Study of Enzymatic Dehalogenation of DDT | Theses on a related topic

9.
Brožek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Translokace amfifilních peptidů přes fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

10.
Čípková, Amálie Zdislava maiden name: Rosíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny | Theses on a related topic

11.
Daněk, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese ABC transportérů v rabdomyosarkomových buněčných liniích | Theses on a related topic

12.
Dobiáš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Adsorpce antimicrobiálních peptidů na fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

13.
Dostálová, Nicol
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Spektrální přístroje pro měření propustnosti ochranných brýlových skel a čoček | Theses on a related topic

14.
Dvořáková, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Studium konformačního chování amyloidu beta a jeho mutantů v pozici 35 metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

15.
Fišarová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Kolonizace toků bentickými bezobratlými: procesy a dynamika | Theses on a related topic

16.
Göthová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Chemorezistence u nádorových onemocnění prsu a prostaty | Theses on a related topic

17.
Honková, Naďa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Vitaminy a stopové prvky ve výživě onkologických nemocných | Theses on a related topic

18.
Jaroň, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Výpočet interakční energie amfifilních peptidů | Theses on a related topic

19.
Kouřilová, Petra maiden name: Komárková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Pracovní aktivity během léčby a po léčbě chemoterapií a radioterapií u klientů s Hodgkinovou chorobou | Theses on a related topic

20.
Krčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Nízkomikrobiální strava onkologických pacientů | Theses on a related topic

21.
Krepl, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium molekulových interakcí v L1 ribosomálním stalku | Theses on a related topic

22.
Kýrová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Mnohočetná léková rezistence u nádorových onemocnění. | Theses on a related topic

23.
Lásková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Studium komplexů proteinů metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

24.
Matuška, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Chemoterapií indukovaná neutropenie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem | Theses on a related topic

25.
Midlik, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Výběr proteinových fragmentů s minimálním počtem přerušení vazeb | Theses on a related topic

26.
Mráziková, Klaudia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium molekulových interakcí v nukleových kyselinách: (deoxy)ribosa-báze a fosfát-báze | Theses on a related topic

27.
Musil, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Aplikace chemických látek v zemědělství | Theses on a related topic

28.
Obermannová, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Klinický význam cirkulujících hladin 25-hydroxycholekalciferolu sledovaných v průběhu léčby první linií paliativní chemobioterapie metastatického karcinomu kolorekta a jejich vztah k celkovému přežití | Theses on a related topic

29.
Petráková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Prediktivní faktory odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii pacientek s karcinomem prsu | Theses on a related topic

30.
Plhák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with Informatics
Master's thesis defence: Automatický doking ligandu do tunelu v proteinu | Theses on a related topic

31.
Pokorná, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium rozhraní mezi proteiny a nukleovými kyselinami pomocí QM/MM metody | Theses on a related topic

32.
Pokorná, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha strukturní dynamiky při rozpoznání histonového proteinu H3 dimerem HP1 a vhodnost silových polí pro popis jejich interakcí | Theses on a related topic

33.
Rybová, Drahoslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with a view to Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Analýza funkcí jedné proměnné daných parametricky | Theses on a related topic

34.
Řiháček, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Optimalizace a validace stanovení standardních hodnot homocysteinu, methotrexátu a folátu v mozkomíšním moku u onkologicky nemocných dětí, jako biomarkeru terapeutického efektu a toxicity methotrexátu podávaného systémově a intrathekálně | Theses on a related topic

35.
Slavík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Počítačové modelování glykolurilových struktur | Theses on a related topic

36.
Suchánek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Disperze netopýra velkého, Myotis myotis při výletu z kolonie v Hranické propasti | Theses on a related topic

37.
Suchodolová, Veronika maiden name: Březková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Vliv chemoterapie na nutriční stav onkologických nemocných | Theses on a related topic

38.
Svobodová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení výsledků léčby u pacientek léčených adjuvantní radioterapií pro nádor hrdla děložního | Theses on a related topic

39.
Širůčková, Viktorie maiden name: Reichová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kinetické studium Pb(II) komplexů azamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

40.
Štěpka, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha autofagie ve vývoji a terapii solidních nádorů | Theses on a related topic

41.
Švomová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Kritická validace modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi | Theses on a related topic

42.
Tománková, Silvie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy regulující rezistenci/citlivost nádorových buněk prostaty k apoptóze indukované TRAILem | Theses on a related topic

43.
Toušek, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů | Theses on a related topic

44.
Trnka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Theoretical Study of Reaction Mechanisms of Glycosyltransferases | Theses on a related topic

45.
Türková, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Vliv peptidového ohybu na formování membránových pórů | Theses on a related topic

46.
Veiserová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí | Theses on a related topic

47.
Wiesner, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years)
Dissertation defense: Studium acetylcholinesterasy metodami výpočetní chemie | Theses on a related topic

48.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Application of NMR Spectroscopy to Study Molecular and Supramolecular Structure | Theses on a related topic

49.
Bakalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Chemoterapeutika | Theses on a related topic

50.
Benešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Výpočty volných energií konformačních změn vybraných fragmentů nukleových kyselin | Theses on a related topic