Theses on a related topic (having the same keywords):

rehabilitace, functional independence measure, funkcni mira nezavislosti, kvalita zivota, quality of life, rehabilitation, cevni mozkova prihoda, stroke

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Křivánková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů v akutní fázi cévní mozkové příhody a kvalita života | Theses on a related topic Display description

2.
Mucha, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Kvalita života u lidí v produktivním věku po ischemické cévní mozkové příhodě na následných lůžkách | Theses on a related topic

3.
Otoupalík, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Zhodnocení vlivu komplexní rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě s fatickou poruchou | Theses on a related topic

4.
Zemánek, Vít
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení soběstačnosti pacientů po cévní mozkové příhodě s obezitou po fyzioterapii a ergoterapii | Theses on a related topic

5.
Bísková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Tříměsíční rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

6.
Havelková, Martina maiden name: Štorková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů mužů s cévní mozkovou příhodou: hodnocení kvality života | Theses on a related topic

7.
Bardoňová, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na svalovou sílu musculus quadriceps femoris a kvalitu života | Theses on a related topic

8.
Bártlová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Ergoterapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

9.
Bell, Tessa Lynn
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy (Eng.)
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

10.
Bížová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Tělesné postižení jako následek úrazu u dospělých osob | Theses on a related topic

11.
Borošová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u cévní mozkové příhody | Theses on a related topic

12.
Čech, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

13.
Černá, Jolana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

14.
Edinová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza názorů dospělých osob po cévních mozkových příhodách na logopedickou intervenci | Theses on a related topic

15.
Grulichová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života a bolesti | Theses on a related topic

16.
Hendrychová, Romana maiden name: Maruščáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Cévní mozková příhoda a její dopad na kvalitu života | Theses on a related topic

17.
Holakovská, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na kvalitu života a bolest | Theses on a related topic

18.
Horáčková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

19.
Houdková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení rovnováhy a chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

20.
Hronová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Využití zrcadlové terapie v rehabilitaci horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

21.
Chajrušev, Adam
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s ischemickou cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

22.
Chalupa, Filip
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physiotherapy / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně – rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

23.
Janáčková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

24.
Jílková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Život s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

25.
Juřičková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

26.
Klimentová, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

27.
Kohlová, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv získaného postižení na život jedince a jeho rodiny | Theses on a related topic

28.
Kolenčíková, Blanka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Dlouhodobá tříměsíční fyzioterapie a ergoterapie u žen po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

29.
Korčáková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte se souběžným postižením více vadami v mateřské škole | Theses on a related topic

30.
Kunovská, Sabina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů žen s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability | Theses on a related topic

31.
Kvapilová, Kamila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po CMP | Theses on a related topic

32.
Ludvová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

33.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

34.
Patzelová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

35.
Pelánková, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Fyzioterapie u náhlé cévní mozkové příhody | Theses on a related topic

36.
Pospíšil, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: srovnání několika vybraných onemocněním | Theses on a related topic

37.
Procházková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

38.
Procházková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

39.
Rosochová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv fyzioterapie na motorické funkce a kvalitu života u pacientů s Parkinsonovou nemocí | Theses on a related topic

40.
Rozmanová, Helena maiden name: Bastlová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

41.
Sebešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u cévní mozkové příhody | Theses on a related topic

42.
Seidlová, Vendula
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup u cévní mozkové příhody s diabetem mellitem | Theses on a related topic

43.
Svobodová, Adéla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Efekty časné vertikalizace u pacientů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

44.
Tarasová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

45.
Tobolíková, Pavla maiden name: Václavíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Důsledky mozkové příhody a její vliv na kvalitu života | Theses on a related topic

46.
Večeřová, Adéla maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života | Theses on a related topic

47.
Veselá, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Dlouhodobá tříměsíční fyzioterapie a ergoterapie u mužů po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

48.
Vymazalová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

49.
Zlatníková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života jedince s poruchou chování | Theses on a related topic

50.
Balaštíková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Život v zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené osoby | Theses on a related topic