Theses on a related topic (having the same keywords):

autonomie, samosprava, slezsko, federace., morava, politicka hnuti, zemske zrizeni, regionalismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pernes, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Snahy o obnovu moravskoslezské samosprávy v roce 1968 | Theses on a related topic Display description

2.
Bazgierová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Komparace autonomního postavení Katalánska a Skotska v rámci domovských států | Theses on a related topic

3.
Belingerová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Public Policy / Public Administration, Public Administration
Master's thesis defence: Změny ve veřejné správě v Protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic

4.
Drápala, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Advanced Master's thesis defence: Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální (teze disertační práce) | Theses on a related topic

5.
Drlička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography)
Master's thesis defence: Sucha na Moravě a ve Slezsku | Theses on a related topic

6.
Gajdůšková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Jazyk a jazyková specifika v tvorbě spisovatelky Františky Pecháčkové | Theses on a related topic

7.
Homolová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Proměny federalismu v současné Evropě - případová studie Španělska | Theses on a related topic

8.
Jež, Radim
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Václav III. Adam (1524-1579)

9.
Kejnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Brněnský kraj | Theses on a related topic

10.
Kejnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Znojemský a Olomoucký kraj | Theses on a related topic

11.
Kolářský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Národ jako ústavní pojem a právní postavení příslušníků moravského národa | Theses on a related topic

12.
Konečný, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Political Science
Bachelor's thesis defence: Proměny politického moravismu v letech 2013 – 2017: cesta k dezintegraci | Theses on a related topic

13.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defence: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic

14.
Podešťová, Anna maiden name: Šebestová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Zemská organizace pokrokových žen moravských v letech 1918-1938 | Theses on a related topic

15.
Stoklasa, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Vnitřní politika Velké Británie (Skotsko, Irsko) | Theses on a related topic

16.
Šťásek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Regional Geography and Regional Planning
Master's thesis defence: Problematická autonomie? Vývoj grónsko-dánských vztahů | Theses on a related topic

17.
Šuhej, Radomír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defence: Pojetí moravanství v moravském hnutí na počátku 90. let | Theses on a related topic

18.
Šulák, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Macedonian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Srovnání geografických názvů Ochridsko-prespánské oblasti s geografickými názvy České republiky | Theses on a related topic

19.
Adamcová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defence: Analýza místního referenda o nádraží v Brně konaného v roce 2016 | Theses on a related topic

20.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání nevidomých na Moravě formou ústavní péče do roku 1950 | Theses on a related topic

21.
Adámek, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Politické a historické souvislosti rozpadu ČSR 1938 - 1939 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Politické a historické souvislosti rozpadu ČSR 1938 - 1939 | Theses on a related topic

22.
Adamjáková, Kim Viktoria
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Studium fotografie na české vysoké škole a jeho vliv na pocity, motivaci a kreativitu spojené s fotografováním u studentů | Theses on a related topic

23.
Adámková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Financial Law
Dissertation defence: Právní regulace financování školství, vědy a výzkumu | Theses on a related topic

24.
Adamová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Využití regionálních prvků v učivu vlastivědy na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

25.
Audy, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defence: Specifika rozpočtového procesu v odděleném modelu veřejné správy. | Theses on a related topic

26.
Babičová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Motivace ke studiu a vztah k self u studentů Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

27.
Bača, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Letecké boje nad Moravou v letech 1939 - 1945 ve světle archeologických pramenů. | Theses on a related topic

28.
Balážová, Zuzana maiden name: Drličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Člověk a šibenice na jižní Moravě | Theses on a related topic

29.
Balcárková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic

30.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Dissertation defence: Těžební a dílenský areál na Stránské skále u Brna v neolitu až starší době bronzové | Theses on a related topic

31.
Bařina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Master's thesis defence: Návrh koncepce a legendy mapy folklórních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti | Theses on a related topic

32.
Bařinová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj obecní samosprávy města Olomouce v období let 1848-1914 | Theses on a related topic

33.
Bařinová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Vývoj obecní a okresní samosprávy Olomouce v letech 1918-1945 | Theses on a related topic

34.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

35.
Bělohoubek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Konfrontace velkých zeměpanských měst na Moravě s husitstvím v době po zániku lucemburské sekundogenitury | Theses on a related topic

36.
Berková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Vnímaná autonomie a závislost očima seniorů žijících v domově Matky Rosy v Rajhradě | Theses on a related topic

37.
Blehová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vliv vztahů s rodiči na autonomii, sebehodnocení a jasnost sebepojetí ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

38.
Bocek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný ochránce práv v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

39.
Bočinská, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Postavení ředitele základní školy v systému veřejné správy | Theses on a related topic

40.
Bodnár, Nikolas
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Podmínky výskytu říčního dřeva v říční síti severní části Hornomoravského úvalu | Theses on a related topic

41.
Bodnárová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defence: Hraničný spor o "Dubowy diel" | Theses on a related topic

42.
Bolom-Kotari, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Pečeti moravských premostrátů v letech 1436 - 1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu | Theses on a related topic

43.
Borek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Vznik zemědělské rady pro markrabství moravské | Theses on a related topic

44.
Brabcová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defence: Komunální politika obce s rozšířenou působností se zaměřením na samosprávu | Theses on a related topic

45.
Breburdová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákonná úprava orgánů profesních komor | Theses on a related topic

46.
Brodilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defence: DIY karnevaly a politika | Theses on a related topic

47.
Brúčková, Eliška maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Regionální prvky ve výuce na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

48.
Březina, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defence: Rytířský stav na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

49.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografické studium ostatní kamenné industrie z neolitických sídlišt Brno-Holásky a Velatice | Theses on a related topic

50.
Bugajová, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě | Theses on a related topic