Theses on a related topic (having the same keywords):

svitavy region, mnichovska dohoda, president's decrees, dekrety prezidenta republiky, retribuce, svitavsko, munich agreement, armada retribution, army, moravska chrastova, czech-german relations, czechoslovakia, ceskoslovensko, extraordinary people's court, cesko-nemecke vztahy, mimoradny lidovy soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Peřestá, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z ČSR v českých učebnicích dějepisu (1945–2015) | Theses on a related topic Display description

402.
Peřestá, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Otázky konfiskace majetku státních příslušníků třetích zemí 1945 - 1948 na příkladu Lichtenštejnska | Theses on a related topic

403.
Pezlarová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Únorová revoluce 1917 a vznik demokratického státu v Rusku | Theses on a related topic

404.
Píška, Roman
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Velká hospodářská krize očima prvorepublikových ekonomů | Theses on a related topic

405.
Podešvová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Českoslovenští legionáři a bitva u Zborova. Reflexe legionářství na stránkách prvorepublikového tisku | Theses on a related topic

406.
Podškubková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Brněnský filmový klub v období změn: Vytváření kulturního prostoru klubovými funkcionáři v letech 1968-1982 | Theses on a related topic

407.
Pokorná Korytarová, Lenka maiden name: Korytarová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Bezpečnostní systém v průběhu roku 1925 z pohledu dobového tisku | Theses on a related topic

408.
Poláčková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Navracení státního občanství bývalým československým státním občanům po roce 1989 | Theses on a related topic

409.
Polák, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Hudební vysílání Československé televize Brno v letech 1961-1973 | Theses on a related topic

410.
Popelářová, Marta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Role Československa v mezinárodních vztazích střední Evropy v letech 1933-1938 | Theses on a related topic

411.
Popelková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Sociální a profesní vývoj pětice protektorátních novinářů souzených před Národním soudem v procesu Novák a spol. (č.6/47) | Theses on a related topic

412.
Pospíchal, Jonáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Československý delegát u Společnosti národů jako pojítko mezi jugoslávským exilem a vlastí 1941-1945. Edice pramenů a komentovaná analýza. | Theses on a related topic

413.
Pospíchal, Jonáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Postoj Československa k jugoslávské exilové vládě a jugoslávské nekomunistické opozici v letech 1941–1948 | Theses on a related topic

414.
Přibáň, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Norwegian Language and Literature
Master's thesis defence: Emigrace z Československa do Norska po r. 1968. Analýza československého přistěhovalectví do Norska v polovině 20. století. | Theses on a related topic

415.
Pultar, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Oral History of the Gypsywood Players, 1977-1989 | Theses on a related topic

416.
Richtáriková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Reemigrácia a osídlenie prvého reemigračného transportu Slovákov z Rumunska do Československa po druhej svetovej vojne | Theses on a related topic

417.
Ripka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defense: Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited | Theses on a related topic

418.
Roubalová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Ochrana národnostních menšin po první světové válce: postoj Československa a Polska | Theses on a related topic

419.
Rozbořil, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Zápisky z Velké války - vojenská služba Bořivoje Volného | Theses on a related topic

420.
Rusnák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography and Cartography with a view to Education, History
Bachelor's thesis defense: Bratrská jednota baptistů v Šumperku | Theses on a related topic

421.
Rymel, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální reflexe veřejných procesů s Vlastou Burianem v l. 1946-1947 na stránkách tisku spjatého s KSČ | Theses on a related topic

422.
Rypáčková, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Ženy ve vojenských složkách mírových operací OSN | Theses on a related topic

423.
Říha, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava osídlení po druhé světové válce | Theses on a related topic

424.
Salák, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / History of the State and Law
Dissertation defense: Nebojová činnost armády (pol. 19. stol. - r. 1989) | Theses on a related topic

425.
Sedláček, Dag
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava použití zbraní bezpečnostními složkami v Českolsovensku ve 2. pol. 20. stol. | Theses on a related topic

426.
Sedlák, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: SWOT analýza působení speciálních sil armády USA v Afghánistánu od roku 2011 | Theses on a related topic

427.
Sedláková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Vztahy Československa a Jugoslávie v letech 1929 - 1934 | Theses on a related topic

428.
Sekáč, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Zahraničná politika Ferdinanda Ďurčanského | Theses on a related topic

429.
Serra, Matteo
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (Eng.)
Master's thesis defence: The European alternatives to the liberal economies after the First World War: the authoritarian and conservative economic models of Spain and Portugal and the centrally planned economy of Czechoslovakia | Theses on a related topic

430.
Skřivánek, Lubomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Sociální deviace a protiprávní jednání | Theses on a related topic

431.
Sláma, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obyčejové právo a meziválečná právní věda | Theses on a related topic

432.
Slípka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Emil Hácha a Nejvyšší správní soud ČSR | Theses on a related topic

433.
Slováková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Regional Geography and Regional Planning
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomické důsledky odsunu Němců na území Svitavska | Theses on a related topic

434.
Sochora, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vývoj česko-německých vztahů po roce 1989 | Theses on a related topic

435.
Soukeník, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Jak české noviny rámují vybrané akvizice vojenské techniky pro Armádu České republiky? | Theses on a related topic

436.
Soukupová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Kolektivizace zemědělství v okrese Uherské Hradiště na příkladu obce Březolup | Theses on a related topic

437.
Spáčilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Karl Schwabe a jeho úloha 15. března 1939 | Theses on a related topic

438.
Stehlík, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Průběh první pozemkové reformy na velkostatku Lanškroun | Theses on a related topic

439.
Stehlík, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Wilhelm Maixner - sedlák ve službách Deutschböhmen | Theses on a related topic

440.
Stehlík, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vojenská správa v 1. pol. 20. stol. | Theses on a related topic

441.
Steuerová, Paulína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Lev, dvoukříž a demokracie | Theses on a related topic

442.
Stránský, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Protektorátní novinář Jan Vrba před Národním soudem | Theses on a related topic

443.
Stráská, Štěpánka maiden name: Tomková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Hodnocení transformačního procesu v ČR zahraničními institucemi | Theses on a related topic

444.
Strava, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Vnitropolitická situace v Československu v letech 1925 - 1926 a KSČ v Brně | Theses on a related topic

445.
Střešinka, Filip
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Stravování účastníků zahraničních misí | Theses on a related topic

446.
Stuchlík, Boleslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Philosophy
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz Karla Kryla v tištěných domácích mediích v letech 1989-1994 | Theses on a related topic

447.
Stupka, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Geografické aspekty kubánské revoluce | Theses on a related topic

448.
Suchkova, Olga
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Stav psychoterapie v Polsku v 70. - 80. letech 20. století | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stav psychoterapie v Polsku v 70. - 80. letech 20. století | Theses on a related topic

449.
Suchomel, Vítězslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Komparace průběhů soudních procesů první Československé republiky ve světle zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky | Theses on a related topic

450.
Svačinková, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Master's thesis defence: Dějiny a současnost islámu v Turecké republice: sekularistické reformy Mustafa Kemala a postavení islámu v turecké společnosti | Theses on a related topic