Theses on a related topic (having the same keywords):

pottery material culture, brno, hrad, archaeology, archeologie, keramika, stredovek, castle, spilberk, hmotna kultura, medieval, novovek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk | Theses on a related topic Display description

2.
Kochan, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Nálezový soubor ze středověké studny benediktinského proboštství v Brně Komárově | Theses on a related topic

3.
Staňková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury | Theses on a related topic

4.
Čiháčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Dům U Zlatého orla, nám. Svobody 1/ Česká 2. Městská parcela do poloviny 16. století v odrazu hmotné kultury | Theses on a related topic

5.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defence: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defence: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

6.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defence: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic

7.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zpracování archeologického materiálu z pernštejnských hradů Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn | Theses on a related topic

8.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

9.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic

10.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

11.
Šmidová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu nálezů z Mečové 2 v Brně | Theses on a related topic

12.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Zpracování keramického souboru z tzv. "Střepeniště" hradu Ronovce | Theses on a related topic

13.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna | Theses on a related topic

14.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice | Theses on a related topic

15.
Žáková, Eva Marie maiden name: Blažková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Zpracování keramického souboru z Janštejna | Theses on a related topic

16.
Bělinová, Kateřina Denise maiden name: Kožíšková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Hrnčířské výrobní centrum specializované na výrobu tyglíkovitých lampiček v Kutné Hoře | Theses on a related topic

17.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

18.
Doležel, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně | Theses on a related topic

19.
Jáni, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotnej kultúry v archeologických prameňoch na príklade obj. č. 54 z druhej polovice 15. storočia z Dominikánskej ulice 5 v Brne | Theses on a related topic

20.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

21.
Přibylová, Michala
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Předlokační osídlení jižní části historického jádra Brna a jeho přerod v městský organismus v archeologických pramenech získaných v rámci archeologického výzkumu parcely Orlí 19-21. | Theses on a related topic

22.
Schenk, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic
Dissertation defence: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic

23.
Vaněčková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Doklady využití kosti a parohu na hradě Rokštejn. | Theses on a related topic

24.
Zubalík, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrad Přerov v údělné epoše (2. pol. 11. - 12. stol.) - na základě výzkumů ARÚAVČR - Přerov - Horní nám. 8-9, 21, s přihlédnutím k dalším výzkumům v areálu historického jádra Přerova | Theses on a related topic

25.
Zůbek, Antonín
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků | Theses on a related topic

26.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.- 20. stol.) získaný archeologickými výzkumy ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě | Theses on a related topic

27.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.- 20. stol.) získaný archeologickými výzkumy ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě | Theses on a related topic

28.
Blaha, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení kultury středodunajských popelnicových polí na jihovýchodním svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josefská (k. ú. Brno-město) | Theses on a related topic

29.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

30.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

31.
Hadová, Monika maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Restaurování vybraných souborů pravěkých a středověkých keramických nádob s ohledem na jejich uložení v depozitáři muzea | Theses on a related topic

32.
Havlická, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn | Theses on a related topic

33.
Hudeček, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Konstrukce brněnských středověkých jímek | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Konstrukce brněnských středověkých jímek | Theses on a related topic

34.
Kačer, Jindřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Budování cimburského dominia na Moravě ve 14. století | Theses on a related topic

35.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defence: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defence: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

36.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Předhradí moravských hradů ve 14. století na příkladu hradu Lelekovice | Theses on a related topic

37.
Krejsa, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Polští vězni na Špilberku | Theses on a related topic

38.
Mazáčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu | Theses on a related topic

39.
Pejchal, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Zpracování nálezů z objektů č. 7 a 17 z Dominikánské ulice v Brně | Theses on a related topic

40.
Peroutková Matějková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství | Theses on a related topic

41.
Pomp, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Militária z hradu Vartnov | Theses on a related topic

42.
Popelka, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy | Theses on a related topic

43.
Šimík, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj zástavby Uherského Brodu ve vrcholném středověku na základě nálezové situace z parcely č. 120 na Masarykově náměstí | Theses on a related topic

44.
Špinlerová, Anežka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza dochovaných dokladů textilu v kontextu každodenního života středověkého a raně novověkého Brna | Theses on a related topic

45.
Těšíková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Člověk jako budovatel, obyvatel a dobyvatel hradu Helfštýna | Theses on a related topic

46.
Trávníček, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce podmínek přípravy jídel v hradním prostředí na příkladu hradu Rokštejn | Theses on a related topic

47.
Trávníčková, Barbora Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic

48.
Vaďurová, Kateřina maiden name: Břečková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Soubor skla z archeologického výzkumu v Brně na České ulici 6 | Theses on a related topic

49.
Vachůtová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Keramika z mladší a pozdní doby římské na Moravě | Theses on a related topic

50.
Vaněčková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna | Theses on a related topic