Theses on a related topic (having the same keywords):

science evaluation, scientometricke indikatory, scientometrie, ecil. scientometrics, publishing behaviour, publikacni chovani, konference, conference, ecil., hodnoceni vedy, scientometric indicators

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kaňáková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Aplikace inspirativní metodiky na studentské konference | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Analýza kulturního prostředí a možnosti strategického plánování rozvoje kultury ve městě Jihlava | Theses on a related topic Display description

2.
Kříbková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Euclid: 25 let konference BOBCATSSS | Theses on a related topic

3.
Pilař, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza a tvorba znalostního prostředí pro konferenci Infokon | Theses on a related topic

4.
Poledník, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Versailleský mírový systém - garant stability v Evropě? | Theses on a related topic

5.
Stránská, Jana maiden name: Zuzáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Advanced Master's thesis defense: Konference Equadiff: Historie a současnost | Theses on a related topic

6.
Šiková, Dagmar maiden name: Štanclová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Výzkum informačního chování, postojů k open acess a publikačního chování akademických pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně | Theses on a related topic

7.
Ťažká, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Postoje knihovníků ke konferencím: očekávání a motivace | Theses on a related topic

8.
Blagojević, Danko
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Software for Editors of Multiauthor Volumes | Theses on a related topic

9.
Došek, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Referenční model projektu organizace konferencí v ICT | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nástroj na analýzu logů | Theses on a related topic

10.
Dvořáček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání pro udržitelný ústup | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání pro udržitelný ústup | Theses on a related topic

11.
Fryš, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Citace.com: datový audit v kontextu zlepšování kvality služeb | Theses on a related topic

12.
Kunešová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Dialektika konkrétního v dobových a současných ohlasech | Theses on a related topic

13.
Machková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Současné trendy v oblasti webometrické analýzy | Theses on a related topic

14.
Novotný, František
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Mobilní zařízení jako prostředek pro networking v rámci konferencí | Theses on a related topic

15.
Pacáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Citační analýza – přehledová studie | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Citační analýza - přehledová studie | Theses on a related topic

16.
Pecha, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Systém pro podporu pořádání konferencí | Theses on a related topic

17.
Poliak, Jaroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Informační systémy pro pořadatele konferencí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: E-learningový kurz předmětu VV024 "Interpretace textů" | Theses on a related topic

18.
Procházková, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Výstavnictví a kongresový turismus Brna (vývoj, současný stav a perspektivy)

19.
Přikrylová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: MICE cestovní ruch v České republice | Theses on a related topic

20.
Šellengová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Mapovanie vývoja najvýznamnejších knihovnických konferencií - Knižnice súčasnosti, Inforum a CASLIN | Theses on a related topic