Theses on a related topic (having the same keywords):

starsi skolni vek, aktivni zivotni styl, older school-age, active lifestyle, physical activity, pohybova aktivita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Pundová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Motivace ke sportovním aktivitám pubescentů aneb mládí v pohybu | Theses on a related topic Display description

402.
Radová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rodina a rodinné prostředí jako jeden z významných činitelů ovlivňujících školní úspěšnost žáka | Theses on a related topic

403.
Raková, Dita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Analýza 24hodinového profilu krevního tlaku a tepové frekvence před a po čtyřech měsících pohybové aktivity | Theses on a related topic

404.
Rašovský, Adam
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita u onkologických onemocnění
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita u onkologických onemocnění | Theses on a related topic

405.
Rebrová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Příčiny záškoláctví na druhém stupni základní školy | Theses on a related topic

406.
Rédli, Oliver
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po infarktu myokardu | Theses on a related topic

407.
Regner, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah sebepoškozování dětí staršího školního věku k depresivitě a dalším faktorům | Theses on a related topic

408.
Regner, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Sebepoškozování u dětí staršího školního věku s depresivní symptomatikou | Theses on a related topic

409.
Riesnerová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Komparativní analýza využití hry Minecraft ve výuce žáků staršího školního věku na vybraných školách v České republice | Theses on a related topic

410.
Rolencová, Veronika maiden name: Selucká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Folklorní soubor v životě dětí | Theses on a related topic

411.
Rothscheinová, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Obezita v minulosti a dnes | Theses on a related topic

412.
Roupec, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Monitoring pohybové aktivity dětí ve věku 4 -10 let | Theses on a related topic

413.
Rozmahelová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv gymnastických cvičení na rozvoj jemné motoriky u dětí staršího školního věku s poruchami učení | Theses on a related topic

414.
Rybářová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Obezita - epidemie 21.století?

415.
Rzavský, Pavol
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv úpolových cvičení na vysoký krevní tlak | Theses on a related topic

416.
Řezáčová, Hana maiden name: Pernová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vztah metabolických parametrů (glykémie, lipidy, C-peptid ) a úrovně tělesné zdatnosti u obézních pacientů | Theses on a related topic

417.
Řezníček, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Využití systému Indares.com na základní škole | Theses on a related topic

418.
Řezníčková, Lada
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Analýza nabídky pohybových volnočasových aktivit pro děti ZŠ ve městě Žďár nad Sázavou | Theses on a related topic

419.
Sedláčková, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Basics of Social Studies for Education
Bachelor's thesis defense: Cvičení v těhotenství a jeho vliv na psychiku ženy | Theses on a related topic

420.
Sedláková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Život s diabetem | Theses on a related topic

421.
Sedláková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Objem a intenzita pohybové aktivity žáků ve vztahu k testové baterii MOBAK 3 | Theses on a related topic

422.
Seman, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Možnosti ovlivnění faktorů metabolického syndromu pomocí komplexu intervenčních činitelů | Theses on a related topic

423.
Scheinarová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Mimoškolní pohybové aktivity dětí na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

424.
Skoumal, Zbyněk
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Dětská obezita | Theses on a related topic

425.
Slavíčková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Aktivity s využitím koní s cílem rozvoje motorických dovedností u dětí s ADHD/ADD v předškolním věku | Theses on a related topic

426.
Slezáčková, Věra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Aktivní přístup klienta k prevenci a léčbě osteoporózy | Theses on a related topic

427.
Slouková, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv přijmu laktózy na tělesnou hmotnost | Theses on a related topic

428.
Sobotková, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Pohybová aktivita v klimakteriu | Theses on a related topic

429.
Sodomková, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv pohybové intervence na antropometrické ukazatele u hematoonkologických pacientů | Theses on a related topic

430.
Staňková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Názory žáků 1. stupně základní školy na vlastní pohybovou aktivitu a tělesnou výchovu | Theses on a related topic

431.
Stehlíková, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Realizace integrované terénní výuky ve 2. a 3. ročníku ZŠ | Theses on a related topic

432.
Stodolová, Lýdie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Zjišťování výživových zvyklostí žáků na základních školách na Broumovsku | Theses on a related topic

433.
Strbáková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Tělovýchovné chvilky a jejich využití v konkrétních předmětech na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

434.
Střeštíková, Radka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Analýza pohybové aktivity žen ve věku 30-45 let s ohledem na vybrané faktory životního stylu | Theses on a related topic

435.
Stříšovská, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Hodnoty romských žáků základní školy praktické | Theses on a related topic

436.
Studený, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Sport jako statusový symbol životního stylu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kulturistika a fitness jako aktivní životní styl | Theses on a related topic

437.
Suchomel, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Smysl pohybové aktivity | Theses on a related topic

438.
Sujová, Veronika Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Kompenzační cvičení jako prevence poruch hybného systému u děti školního veku | Theses on a related topic

439.
Svoboda, Matouš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání | Theses on a related topic

440.
Svobodová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Učení v pohybu ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

441.
Svobodová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji | Theses on a related topic

442.
Sýkorová, Stanislava maiden name: Honková
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Sledování pohybové aktivity pomocí akcelerometru u vybrané skupiny populace | Theses on a related topic

443.
Šebesta Čížková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Využití pohybové aktivity v anglickém jazyce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

444.
Šimko, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa starších žáků HC Kometa Brno | Theses on a related topic

445.
Šimková, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Srovnání tělesných parametrů probandů před a po úpravě jejich životního stylu | Theses on a related topic

446.
Šimonová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Zjišťování pohybové aktivity populace v centrální části Vysočiny | Theses on a related topic

447.
Škrabánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Hravé cvičení pro děti s nadváhou a obezitou | Theses on a related topic

448.
Šlapanský, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Drift hlaváčovitých ryb. | Theses on a related topic

449.
Šlapanský, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Pohybová aktivita nepůvodních hlaváčovitých ryb | Theses on a related topic

450.
Šnédarová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných bez hypertenze | Theses on a related topic