Theses on a related topic (having the same keywords):

politicky moravismus, moravian movement, moravia, moravske hnuti, moravane, regionalism, moravske zemske hnuti, political moravianism, morava, moravian land movement, autonomismus, autonomism, political party moravane, regionalismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šuhej, Radomír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defence: Pojetí moravanství v moravském hnutí na počátku 90. let | Theses on a related topic Display description

2.
Gajdůšková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Jazyk a jazyková specifika v tvorbě spisovatelky Františky Pecháčkové | Theses on a related topic

3.
Neužil, Milan maiden name: Neužil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / German Literature
Dissertation defence: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Zum Brünner Periodikum Deutsches Blatt | Theses on a related topic

4.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání nevidomých na Moravě formou ústavní péče do roku 1950 | Theses on a related topic

5.
Antonov, Ivo
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Eticismus Beryse Gauta a analýzy vybraných děl sovětské kinematografie | Theses on a related topic

6.
Balážová, Zuzana maiden name: Drličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Člověk a šibenice na jižní Moravě | Theses on a related topic

7.
Balcárková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic

8.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Dissertation defence: Těžební a dílenský areál na Stránské skále u Brna v neolitu až starší době bronzové | Theses on a related topic

9.
Bařina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Master's thesis defence: Návrh koncepce a legendy mapy folklórních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti | Theses on a related topic

10.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

11.
Bělohoubek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Konfrontace velkých zeměpanských měst na Moravě s husitstvím v době po zániku lucemburské sekundogenitury | Theses on a related topic

12.
Bolom-Kotari, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Pečeti moravských premostrátů v letech 1436 - 1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu | Theses on a related topic

13.
Březina, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defence: Rytířský stav na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

14.
Cindemir Molnárová, Nikola maiden name: Molnárová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpojovací klauzule jako projev regionalismu | Theses on a related topic

15.
Csibová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Regionální prvky ve výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

16.
Černušák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Advanced Master's thesis defence: Proměny řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní | Theses on a related topic

17.
Čížková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Itálie jako decentralizovaný stát. Analýza kompetencí italských regionů | Theses on a related topic

18.
David, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Zemská politika a státní finance na Moravě v 17. století | Theses on a related topic

19.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

20.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

21.
Doležel, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Vnitřní poměry v mužských premonstrátských klášterech na středověké Moravě | Theses on a related topic

22.
Drlička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography)
Master's thesis defence: Sucha na Moravě a ve Slezsku | Theses on a related topic

23.
Džuberová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty) | Theses on a related topic

24.
Fárková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek | Theses on a related topic

25.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna | Theses on a related topic

26.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prstencové misky v strednom Podunajsku | Theses on a related topic

27.
Filoušová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Počátky knihtisku na Moravě | Theses on a related topic

28.
Folprecht, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Moravská politická hnutí v letech 1989 - 2005 | Theses on a related topic

29.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Serpentinity jako suroviny broušených artefaktů ve východní části střední Evropy | Theses on a related topic

30.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

31.
Gánovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Petrografické složení brousků z germánských sídlišť na jižní Moravě | Theses on a related topic

32.
Glogarová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Regionální prvky v Integrované tématické výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

33.
Grossmannová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Historicko-peněžní vývoj na Moravě od konce třicetileté války do zavedení konvenční měny (1648-1750) | Theses on a related topic

34.
Grüter Šimková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Study of Religions
Master's thesis defence: Stavební firma Konečný & Nedělník a její role v prostějovském stavitelství let 1887-1918 | Theses on a related topic

35.
Hanslian, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Rok 1938 ve městě Vyškově a příprava na válku | Theses on a related topic

36.
Hlava, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defence: Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě | Theses on a related topic

37.
Hložek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky. | Theses on a related topic

38.
Hosová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1.stupni základní školy | Theses on a related topic

39.
Hrazdírová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Moravský národ? Možné strukturální důvody nekonstituování moderního moravského národa | Theses on a related topic

40.
Hrbáček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Senátní volby ve vybraných obvodech na Moravě | Theses on a related topic

41.
Chvaja, Radim
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Ideologie agrární strany na Moravě v letech 1904-1914 | Theses on a related topic

42.
Janišová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / History of the State and Law
Dissertation defence: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541 - 1556) | Theses on a related topic

43.
Joklová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Dopravní dostupnost obcí z rozšířenou působností (vybraný kraj/kraje) | Theses on a related topic

44.
Kadlecová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Básnická tvorba moravského vlastence Vincence Furcha | Theses on a related topic

45.
Kachlová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace České kulturní politiky ve srovnání s kulturní politikou Španělska | Theses on a related topic

46.
Kejnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Brněnský kraj | Theses on a related topic

47.
Kejnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Znojemský a Olomoucký kraj | Theses on a related topic

48.
Kocman, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Politické, hospodářské a sociální postavení Židů na Moravě v průběhu třicetileté války 1618-1648 | Theses on a related topic

49.
Kokmotos, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defence: Vznik programového schématu Českého rozhlasu Zlín | Theses on a related topic

50.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě | Theses on a related topic