Theses on a related topic (having the same keywords):

mini-piezometer, nalevova zkouska, slug test, hydraulicky gradient, rozna, rozinka stream, riverbed sediments, hydraulic gradient, rozna area, hydraulicka vodivost, rozinka, dnove sedimenty, hydraulic conductivity, mini-piezometr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Sionová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry dnových sedimentů v okolí Rožné | Theses on a related topic Display description

2.
Pešl, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry dnových sedimentů v důlní oblasti Rosice-Oslavany | Theses on a related topic

3.
Borovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru kvartérních hornin v části města Brna | Theses on a related topic

4.
Čermák, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru krystalinika u Chotěboře | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru krystalinika u Chotěboře | Theses on a related topic

5.
Doubková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině | Theses on a related topic

6.
Doubková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Sezónní změny v reakci vodivosti xylému na iontové složení xylémové šťávy u vybraných dřevin | Theses on a related topic

7.
Grünvald, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické a inženýrskogeologické poměry v prostoru projektovaného rybníka v Hradci nad Svitavou | Theses on a related topic

8.
Hýblerová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Anizotropie nesoudržných sedimentárních hornin a její vliv na proudění podzemní vody

9.
Jeníček, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru v povodí Anenského potoka v Košeticích | Theses on a related topic

10.
Juračková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry hornin v oblasti Dolní Rožínky | Theses on a related topic

11.
Juračková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydraulické parametry hornin v oblasti Dolní Rožínky | Theses on a related topic

12.
Krabičková, Dita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí | Theses on a related topic

13.
Schwarzová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Určení hydraulických parametrů vybraného kolektoru pomocí hydrodynamických zkloušek | Theses on a related topic

14.
Šrámek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení propojení hluboké a mělké zvodně na příkladu lokality Benátky nad Jizerou | Theses on a related topic

15.
Václavková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry materiálu ložiskové haldy u Chvaletic | Theses on a related topic

16.
Vnučková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami | Theses on a related topic

17.
Vyškovský, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Reakce kořenového sytému rostlin chmele na stresové podmínky prostředí | Theses on a related topic

18.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektromtrická charakteristika odpadu z upravny uranu dolu Rožná | Theses on a related topic

19.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Režim podzemních a důlních vod v ložiskové oblasti Rožná | Theses on a related topic

20.
Čermák, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru krystalinika u Chotěboře | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru krystalinika u Chotěboře | Theses on a related topic

21.
Dedič, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj názorů na genezi ložiska uranových rud Rožná | Theses on a related topic

22.
Doležal, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry v prostoru části železniční tratě v Brně - Židenicích | Theses on a related topic

23.
Drábová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry západního okraje boskovické brázdy v rosicko-oslavanské oblasti | Theses on a related topic

24.
Drábová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hyderogeologické poměry západního okraje boskovické brázdy v rosicko-oslavanské oblasti | Theses on a related topic

25.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy | Theses on a related topic

26.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie sedimentů mrtvého ramene Čerťák ve Starém Městě na Moravě | Theses on a related topic

27.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí | Theses on a related topic

28.
Jeníček, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry povodí Anenského potoka u Košetic | Theses on a related topic

29.
Kroupa, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná | Theses on a related topic

30.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

31.
Neuman, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Denní oscilace hydrogeochemických parametrů v povrchových tocích | Theses on a related topic

32.
Pospěchová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná | Theses on a related topic

33.
Říčka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Proudění a geochemie podzemních vod v ložiskové oblasti Rožná | Theses on a related topic

34.
Říha, Otakar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Nutriční stres a jeho dopad na vodní provoz rostlin | Theses on a related topic

35.
Schneider, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometricke vyhodnocení průzkumných vrtů na uranové zrudnění | Theses on a related topic

36.
Skoupý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Znečištění toku Nedvědička | Theses on a related topic

37.
Stančík, Anton
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Anorganické kontaminanty v recentních sedimentech řeky Svratky | Theses on a related topic

38.
Urban, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Prostorové rozdělení prvků vodní bilance v oblasti Rožná | Theses on a related topic

39.
Vinklárek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení vsakování vod do horninového prostředí | Theses on a related topic

40.
Vysloužilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Smolinec na ložisku Rožná | Theses on a related topic